Monitorul Oficial nr. 155/4.3.2015

Admin/ March 4, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
172. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul si a modului de plata a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publica a statului, aferente activelor vandute de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, precum si a modelului de contract de concesiune

Primul-Ministru
84. Decizie pentru numirea domnului Gheorghe Cornescu in functia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

Guvernul
120. Hotarire privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Presedintele Romaniei
293. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice

Parlamentul
16. Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice

Autoritatea de Supraveghere Financiara
262. Decizie pentru aprobarea retragerii autorizatiei de functionare ca broker de asigurare a Societatii ROYAL BUSINESS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Share this Post