Monitorul Oficial nr. 175/13.3.2015

admin/ martie 13, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
159. Hotarire privind revocarea si numirea unui membru in Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

Guvernul
158. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2015, pentru finantarea unui proiect cultural

Guvernul
150. Hotarire pentru modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 183/2005 privind infiintarea pe langa Consiliul Superior al Magistraturii a unei activitati finantate integral din venituri proprii

Guvernul
147. Hotarire privind adoptarea unor masuri pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, precum si ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declaratiilor utilizate in legatura cu produsele cosmetice

Curtea Constitutionala
13. Decizie [A/A/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1^1) si (1^3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 78 alin. (1^2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 in forma anterioara modificarilor aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si a dispozitiilor art. 3 lit. e), art. 4 alin. (1) in forma anterioara modificarilor aduse prin Legea nr. 86/2014 si art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Guvernul
157. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome ”Autoritatea Aeronautica Civila Romana”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Ministerul Transporturilor
193. Ordin privind regimul de circulatie pe podul Agigea peste Canalul Dunare-Marea Neagra pe DN 39, km 8 + 988, judetul Constanta

Primul-Ministru
96. Decizie pentru numirea domnului Florin Silviu Hurduzeu in functia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informationala

Primul-Ministru
95. Decizie privind numirea domnului Nelu Stelea in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.

Primul-Ministru
94. Decizie privind numirea domnului Paul Racovita in functia de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.

Primul-Ministru
93. Decizie privind revocarea, la cerere, a domnului Paul Racovita din functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.

Share this Post