Monitorul Oficial nr. 188/14.3.2016

Admin/ March 14, 2016/ Monitorul Oficial

Guvernul
135. Hotarire privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2016, 2017 si 2018, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
950. Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Guvernul
136. Hotarire privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti prescolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confesional

Ministerul Transporturilor
154. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Autoritatii Navale Romane

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
285. Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ”Sprijin pentru servicii de consultanta in vederea implementarii proiectelor de investitii, inclusiv in sectorul pomicol, pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole si a produselor din sectorul pomicol”, derulate prin schema de ajutor de stat ”Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii, inclusiv in sectorul pomicol, pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole”, aferenta Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

Share this Post