Monitorul Oficial nr. 198/17.3.2016

Admin/ March 17, 2016/ Monitorul Oficial

Guvernul
148. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si transmiterea acestora din administrarea Directiei pentru Agricultura a Judetului Giurgiu in administrarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Giurgiu

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
115. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI 0080 Fanaturile de la Glodeni

Inalta Curte de Casatie si Justitie
4. Decizie [R] privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: daca medicul de medicina muncii care isi desfasoara activitatea in cadrul unui astfel de cabinet individual poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de luare de mita prin raportare la calitatea de functionar potrivit dispozitiilor art. 147 alin. 2 din Codul penal de la 1969 sau ale notiunii de functionar public in sensul art. 175 alin. (2) din Noul cod penal

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
20. Decizie privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Deciziei civile nr. 568A din 20 noiembrie 2015 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a civila, pronuntata in Dosarul nr. 4.454/2/2015

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
568A. Decizie civila [R] privind pronuntarea asupra cererii de apel formulate de apelanta Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania impotriva Hotararii arbitrale nr. 1/27.05.2015, pronuntata in Dosarul de arbitraj nr. 2/2013 de completul de arbitraj, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 401/08.06.2015, in contradictoriu cu intimata Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania

Share this Post