Monitorul Oficial nr. 2/4.1.2016

Admin/ January 4, 2016/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Normelor privind autorizarea si controlul centrelor de pregatire si perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 20 noiembrie 2015

Comitetul pentru Protectia Mediului Marin
MEPC.258(67). Rezolutie Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la anexa VI la MARPOL (Amendamente la regulile 2 si 13 si la Suplimentul la Certificatul IAPP)

Ministerul Transporturilor
1711. Ordin pentru publicarea acceptarii amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la anexa VI la MARPOL (Amendamente la regulile 2 si 13 si la suplimentul la Certificatul IAPP), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.258(67) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 17 octombrie 2014

Guvernul
1021. Hotarire privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operatiunilor de urgenta intreprinse in scopul inlaturarii pagubelor provocate de inundatiile din primavara si vara anului 2014 si pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autoritatii coordonatoare si de management in Romania, precum si a structurii autoritatilor de implementare pentru gestionarea asistentei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

Guvernul
1020. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii

Guvernul
1004. Hotarire privind transmiterea unor bunuri aflate in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sanatatii in administrarea Institutului National de Gerontologie si Geriatrie ”Ana Aslan”, subordonat Ministerului Sanatatii

Guvernul
1003. Hotarire privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Serviciului Roman de Informatii a unui imobil aflat in domeniul public al statului

Guvernul
997. Hotarire privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Justitiei si transmiterea unei parti din acesta din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si demolarii

Share this Post