Monitorul Oficial nr. 234/6.4.2015

Admin/ April 6, 2015/ Monitorul Oficial

Inalta Curte de Casatie si Justitie
7. Decizie [A] referitoare la recursul in interesul legii formulat de catre de Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in temeiul dispozitiilor art. 471 alin. (1) din Codul de procedura penala, in vederea interpretarii unitare a dispozitiilor art. 399 din Codul de procedura penala cu privire la ”masurile preventive aplicabile minorilor, in sensul daca la momentul solutionarii in prima instanta, a actiunii penale prin luarea unei masuri educative, inceteaza de drept masura preventiva dispusa anterior fata de minor”

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
619. Ordin pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
620. Ordin privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plata pentru anul 2015 si a modului de aplicare a anumitor cerinte ale masurilor compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile in anul 2015 pe terenurile agricole prevazute la art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, pentru anul 2015

Inalta Curte de Casatie si Justitie
5. Decizie [A] referitoare la recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (7^1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare, prin raportare la dispozitiile art. 38 si art. 159 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare), cu referire la sintagma ”cheltuieli de personal”, in sensul daca aceasta include si salariile primite de medicul rezident pentru munca desfasurata in perioada rezidentiatului si, pe cale de consecinta, daca drepturile salariale incasate pot fi restituite, in situatia in care medicul rezident nu isi respecta obligatia asumata de a continua raporturile de munca pentru o anumita perioada cu spitalul in care a desfasurat programul de rezidentiat, in special in cazul in care o astfel de clauza ar fi prevazuta in actul aditional la contractul individual de munca

Share this Post