Monitorul Oficial nr. 240/31.3.2016

Admin/ March 31, 2016/ Monitorul Oficial

Camera Deputatilor
23. Hotarire privind vacantarea unui loc de deputat

Camera Deputatilor
24. Hotarire pentru aprobarea modificarilor Statului de functii al Serviciilor Camerei Deputatilor

Curtea Constitutionala
23. Decizie [A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 din Codul de procedura penala

Primul-Ministru
119. Decizie privind eliberarea domnului Andrei Rizoiu din functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Primul-Ministru
120. Decizie privind eliberarea domnului Florin Diaconu din functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu

Primul-Ministru
121. Decizie pentru numirea domnului Bogdan Gheorghe Trif in functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu

Primul-Ministru
122. Decizie pentru numirea domnului Stefan-Alexandru Tinca in functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare si planificare la Ministerul Apararii Nationale

Primul-Ministru
123. Decizie privind incetarea, prin acordul partilor, a raportului de serviciu al domnului Decebal Lohan, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

Primul-Ministru
124. Decizie privind desemnarea domnului Calin-Rolo Stoica, consilier la Cabinetul prim-ministrului, in calitate de coordonator, la nivel national, al activitatilor privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice si pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componentei Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice, precum si a Regulamentului de organizare si functionare al acestuia

Ministerul Sanatatii
388. Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in medicina – sesiunea 22 mai 2016

Ministerul Sanatatii
414. Ordin pentru prorogarea termenului prevazut la art. I din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.703/1.502/2015 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
183. Ordin pentru prorogarea termenului prevazut la art. I din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.703/1.502/2015 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

Share this Post