Monitorul Oficial nr. 279/24.4.2015

Admin/ April 24, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
650. Ordin privind nominalizarea punctelor de debarcare si a centrelor de prima vanzare in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale, cu exceptia ariilor naturale protejate

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
838. Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Comitetul de Initiativa Legislativa
. Initiativa Legislativa A CETATENILOR POTRIVIT LEGII Nr. 189/1999 – Proiect de lege privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator public

Consiliul Legislativ
242. Aviz referitor la initiativa legislativa cetateneasca privind exercitarea profesiei de mediator public

Ministerul Fondurilor Europene
826. Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ”Dezvoltarea economiei sociale – continuarea sprijinului pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri de economie sociala”, aferenta Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 (POSDRU 2007-2013), axa prioritara 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de interventie 6.1 ”Dezvoltarea economiei sociale”

Share this Post