Monitorul Oficial nr. 320/26.4.2016

admin/ aprilie 26, 2016/ Monitorul Oficial

Ministerul Afacerilor Interne
73. Ordin privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 65/2014 pentru stabilirea Procedurii de cautare si de furnizare a datelor privind inmatricularea vehiculelor, precum si a elementelor acestor date

Ministerul Afacerilor Interne
75. Ordin pentru stabilirea formei si continutului scrisorii de informare privind incalcarea normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
139. Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare ale comisiilor de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevazute in Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizate in cadrul unor programe nationale de sanatate curative, respectiv subprograme de sanatate curative, precum si pentru anumite boli cronice, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Partide Politice
. Actul CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Asociatia Macedonenilor din Romania – A.M.R.

Primul-Ministru
145. Decizie privind eliberarea domnului Andrei Butaru din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

Primul-Ministru
146. Decizie privind eliberarea doamnei Lenuta Ichim din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

Ministerul Fondurilor Europene
533. Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ”Dezvoltare locala integrata (DLI 360°) in comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome”, aferenta Programului operational Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritara 4 ”Incluziunea sociala si combaterea saraciei”, obiectivul specific 4.1 ”Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate”

Primul-Ministru
147. Decizie privind numirea domnului Radu Roatis Chetan in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

Primul-Ministru
148. Decizie privind numirea domnului Andrei Butaru in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

Share this Post