Monitorul Oficial nr. 376/17.5.2016

admin/ mai 17, 2016/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
33. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 si art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Curtea Constitutionala
116. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Curtea Constitutionala
182. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
874. Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
3755. Ordin pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2016-2017, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 3.107/2016

Ministerul Sanatatii
554. Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap

Share this Post