Monitorul Oficial nr. 417/12.6.2015

Admin/ June 12, 2015/ Monitorul Oficial

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
87. Ordin privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 53/2013

Curtea Constitutionala
163. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 271^1 si 271^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Curtea Constitutionala
258. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti

Ministerul Finantelor Publice
670. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 625/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2015

Ministerul Transporturilor
725. Ordin privind aprobarea certificarii ca aeroport international a Aeroportului Craiova

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1420. Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzand agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

Share this Post