Monitorul Oficial nr. 432/9.6.2016

Admin/ June 9, 2016/ Monitorul Oficial

Camera Deputatilor
48. Hotarire privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

Camera Deputatilor
49. Hotarire pentru numirea unui judecator la Curtea Constitutionala

Curtea Constitutionala
163. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37^1 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor

Curtea Constitutionala
178. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Guvernul
407. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componentei, atributiilor si modului de functionare ale Comitetului de privatizare, concesionare si arendare al Agentiei Domeniilor Statului

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice
264. Ordin privind stabilirea metodologiei de selectie pentru evaluarea ex-ante a documentatiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica care intra sub incidenta art. 23 alin. (2) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intra sub incidenta art. 25 alin. (2) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, precum si pentru stabilirea modului de interactiune cu autoritatile/entitatile contractante verificate

Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile
35. Decizie pentru adoptarea Procedurii privind respectarea cerintelor de confidentialitate referitoare la activitatea Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile

Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile
. Procedura privind respectarea cerintelor de confidentialitate referitoare la activitatea Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile

Curtea Constitutionala
160. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Share this Post