Monitorul Oficial nr. 474/30.6.2015

admin/ iunie 30, 2015/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 3.684/2015 privind aprobarea Planurilor de invatamant pentru cultura de specialitate si pregatirea practica din aria curriculara Tehnologii, precum si pentru stagiul de pregatire practica (curriculum in dezvoltare locala – CDL), pentru clasele a X-a si a XI-a, invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 si 418 bis din 12 iunie 2015

Guvernul
26. Ordonanta urgenta pentru completarea art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

Guvernul
27. Ordonanta urgenta pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare

Guvernul
29. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Guvernul
30. Ordonanta urgenta privind unele masuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera producatorilor de energie electrica, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul national de investitii

Guvernul
31. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 si pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

Guvernul
32. Ordonanta urgenta privind infiintarea Garzilor forestiere

Primul-Ministru
168. Decizie privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Mihaela Ioana Kaitor a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Culturii

Share this Post