Monitorul Oficial nr. 475/24.6.2016

Admin/ June 24, 2016/ Monitorul Oficial

Primul-Ministru
221. Decizie pentru numirea domnului Manuel Costescu in functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

Primul-Ministru
222. Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Victor Dan Eugen Strambu din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii

Primul-Ministru
223. Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Ghyka din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii

Primul-Ministru
224. Decizie privind numirea domnului Ionel Danca in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Primului-Ministru

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
24. Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

Camera Deputatilor
59. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/iesire (EES) pentru inregistrarea datelor de intrare si de iesire si a datelor referitoare la refuzul intrarii in ceea ce ii priveste pe resortisantii tarilor terte care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a conditiilor de acces la EES in scopul asigurarii respectarii legii si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 si a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 – COM (2016)194 si la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Sisteme de informatii mai puternice si mai inteligente in materie de frontiere si securitate – COM (2016)205

Primul-Ministru
220. Decizie privind eliberarea domnului Manuel Costescu din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Investitii Straine si Parteneriat Public-Privat

Camera Deputatilor
60. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu – inapoi la Schengen – o foaie de parcurs COM (2016)120

Share this Post