Monitorul Oficial nr. 48/21.1.2015

admin/ ianuarie 21, 2015/ Monitorul Oficial

Presedintele Romaniei
9. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare in domeniul navigatiei prin satelit intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Regatul Norvegiei, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010

Curtea Constitutionala
697. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 si ale art. 39^1 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

Presedintele Romaniei
28. Decret privind acordarea gradului profesional de chestor general de politie, la incetarea raporturilor de serviciu, unui chestor-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
3070. Ordin pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica nr. 650/2014

Curtea Constitutionala
698. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 95 alin. (1), art. 102 alin. (2^1) si art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale art. III alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Presedintele Romaniei
29. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

Curtea Constitutionala
661. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 167 alin. (3) coroborat cu art. 58 alin. (4) din Codul de procedura civila, precum si ale art. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Parlamentul
8. Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare in domeniul navigatiei prin satelit intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Regatul Norvegiei, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010

Foruri Internationale
. Acord de cooperare in domeniul navigatiei prin satelit intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Regatul Norvegiei, pe de alta parte

Share this Post