Monitorul Oficial nr. 49/21.1.2015

Admin/ January 21, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
. Strategie a Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
2. Hotarire pentru modificarea art. 5 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatii Comisiei nationale/teritoriale de etica si deontologie a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Biroului executiv al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 26/2009

Ministerul Transporturilor
2. Ordin pentru modificarea pct. III din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 709/2010 privind aprobarea Listei cuprinzand porturile si locurile de operare deschise accesului public si limitele acestora, a caror infrastructura de transport naval apartine domeniului public al statului, precum si a Listei cuprinzand limitele radelor portuare si ale zonelor de ancoraj

Ministerul Educatiei Nationale
5138. Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual

Guvernul
18. Hotarire pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020

Share this Post