Monitorul Oficial nr. 524/14.7.2014

admin/ iulie 14, 2014/ Monitorul Oficial

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism
732. Ordin privind modificarea Procedurii de implementare a Programului romano-elvetian pentru intreprinderi mici si mijlocii (PREIMM) in cadrul Ariei de concentrare 5: ”Imbunatatirea mediului de afaceri si a accesului la finantare a IMM-urilor”, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 440/2014

Guvernul
570. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Nationala de Gaze Naturale ”Romgaz” – S.A. Medias, aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie

Guvernul
569. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea

Presedintele Romaniei
533. Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

Parlamentul
119. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

Ministerul Transporturilor
1069. Ordin privind actualizarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane si a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si interes personal pe caile ferate romane

Ministerul Sanatatii
825. Ordin pentru modificarea unor ordine ale ministrului sanatatii

Ministerul Fondurilor Europene
637. Ordin pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumita ”Schema transparenta de ajutor de minimis sub forma de garantii de portofoliu de credite”, aferenta domeniului major de interventie 1.2 ”Accesul IMM la finantare”, axa prioritara 1 ”Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice”

Share this Post