Monitorul Oficial nr. 587/6.8.2014

admin/ august 6, 2014/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
300. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141^1 si art. 144 din Codul penal din 1969 si art. 160^2 alin. 1 din Codul de procedura penala din 1968

Ministerul Afacerilor Interne
104. Ordin privind aprobarea Planului strategic institutional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2014-2016

Guvernul
658. Hotarire privind alocarea temporara, pentru luna august a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

Guvernul
647. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, la titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

Guvernul
11. Ordonanta pentru completarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

Curtea Constitutionala
365. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Curtea Constitutionala
304. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. 1, 2 si 3 teza intai din Codul de procedura penala din 1968

Share this Post