Monitorul Oficial nr. 636/18.8.2016

admin/ august 18, 2016/ Monitorul Oficial

Guvernul
578. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzand programele si proiectele de investitii in turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrarilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii in turism, precum si pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor si proiectelor de investitii in turism

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
979. Ordin privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara, finantate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
. Metodologie de evaluare, de selectare si de finantare a cererilor de finantare prin programul de interes national ”Cresterea calitatii vietii persoanelor varstnice din caminele pentru persoane varstnice”

Curtea Constitutionala
320. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1343. Ordin pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare si de finantare a cererilor de finantare prin programul de interes national ”Cresterea calitatii vietii persoanelor varstnice din caminele pentru persoane varstnice”

Curtea Constitutionala
342. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1) si (3), art. 11 alin. (3) si art. 14 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

Guvernul
577. Hotarire privind modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Share this Post