Monitorul Oficial nr. 639/19.8.2016

admin/ august 19, 2016/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
395. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. (1), art. 63 si art. 66 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Curtea Constitutionala
400. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

Oficiul National pentru Jocuri de Noroc
310. Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc pentru legitimatia de serviciu, insigna, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si chitantier

Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate
365. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor nr. 172/2015 privind selectia expertilor in domeniul de activitate al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
877. Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 RO8CI0175 Padurea Talasmani si al ariei naturale protejate Padurea Talasmani, cod 2.408

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
884. Ordin privind inregistrarea furnizorilor si a soiurilor si lista comuna a soiurilor care intra in domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer destinat productiei de fructe

Share this Post