Monitorul Oficial nr. 642/22.8.2016

admin/ august 22, 2016/ Monitorul Oficial

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1308. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 816/1.349/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania

Curtea Constitutionala
332. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (2) si art. 36 alin. (1) ultima teza din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata

Curtea Constitutionala
364. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. XXIII din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

Curtea Constitutionala
369. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, in ansamblu, si in special a dispozitiilor anexelor nr. 2 si nr. 3b la Legea nr. 63/2011

Ministerul Afacerilor Interne
123. Ordin pentru stabilirea datei la care se realizeaza in anul 2016 acordarea gradului profesional urmator politistilor

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale
351. Ordin pentru modificarea si completarea Ghidului solicitantului, aferent axei prioritare 2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva a Programului operational Competitivitate 2014-2020, actiunea 2.3.1 – apel 1 ”Consolidarea si asigurarea interoperabilitatii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata cetatenilor si intreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental si a comunicarii media sociale, a Open Data si Big Data – Sectiunea Big Data”, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si pentru societatea informationala nr. 282/2016

Ministerul Transporturilor
596. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 816/1.349/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
871. Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0165 Padurea Poganesti si al ariei naturale protejate Padurea Poganesti, cod 2.417

Share this Post