Monitorul Oficial nr. 65/30.1.2013

wkro/ ianuarie 30, 2013/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
979. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2012 privind unele masuri temporare in vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din titlul VII ”Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv” al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Curtea Constitutionala
1013. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

Curtea Constitutionala
1094. Decizie [R] referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului nr. 44/2012 privind numirea unor membri ai Consiliului National al Audiovizualului

Guvernul
28. Hotarire privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din functia publica de prefect al judetului Covasna in functia publica de secretar general al Ministerului Apararii Nationale

Guvernul
29. Hotarire privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Covasna de catre domnul Marinescu Dumitru

Primul-Ministru
96. Decizie privind numirea doamnei Alexandra Patricia Braica in functia de secretar de stat pentru activitatea de dialog social la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

Primul-Ministru
97. Decizie privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Mihai Sova a functiei publice din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Apararii Nationale

Primul-Ministru
98. Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Munteanu Codrin Dumitru in functia publica de secretar general al Ministerului Apararii Nationale

Ministerul Afacerilor Interne
5. Ordin pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 100/2011

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
18. Ordin privind desemnarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole pentru organizarea Congresului al XXXVI-lea si a Adunarii Generale Extraordinare ale Organizatiei Internationale a Viei si Vinului (O.I.V.) din luna iunie 2013

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
85. Ordin privind modificarea si completarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenita din silvicultura si industriile conexe, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.341/2012

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
115. Decizie privind avizarea constituirii si functionarii organismului de gestiune colectiva a drepturilor de autor Asociatia Producatorilor de Muzica – APM

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.