Monitorul Oficial nr. 756/17.10.2014

admin/ octombrie 17, 2014/ Monitorul Oficial

Presedintele Romaniei
635. Decret privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii Nationale si trecerea acestuia in rezerva cu noul grad

Ministerul Afacerilor Externe
1551. Ordin privind publicarea textului unor intelegeri tehnice in domeniul cooperarii cu fortele armate ale Statelor Unite ale Americii

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1463. Ordin privind desemnarea organismului de inspectie a echipamentelor de aplicare a produselor de protectie a plantelor si responsabilitatile acestuia

Guvernul
872. Hotarire privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevazute ca justa despagubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 825/2013 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 239/2008 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii ”Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, intre km 358 + 000 si km 495 + 800” din cadrul obiectivului de investitie ”Varianta de ocolire Domasnea”

Guvernul
871. Hotarire pentru completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures

Guvernul
861. Hotarire privind transmiterea unei parti de imobil, aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Afacerilor Interne si pentru actualizarea anexelor nr. 1 si 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Presedintele Romaniei
636. Decret privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii Nationale si trecerea acestuia in rezerva cu noul grad

Ministerul Apararii Nationale
M.90. Ordin privind publicarea textului unor intelegeri tehnice in domeniul cooperarii cu fortele armate ale Statelor Unite ale Americii

Monitorul Oficial
. Rectificare la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 997/2014 privind prospectele de emisiune a titlurilor de stat emise in vederea despagubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 4 august 2014

Monitorul Oficial
. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 738/2014 privind trecerea unui drum forestier si a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in domeniul public al comunei Borca, judetul Neamt, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 645 din 2 septembrie 2014

Banca Nationala a Romaniei
35. Circulara privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2014

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
99. Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala MACIN GAZ – S.R.L.

Share this Post