Monitorul Oficial nr. 757/12.10.2015

admin/ octombrie 12, 2015/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015

Curtea Europeana A Drepturilor Omului
. Decizie cu privire la Cererea nr. 52.327/13 introdusa de Vasile Cornel Flore impotriva Romaniei

Parlamentul
234. Lege pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiectul privind invatamantul secundar) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

Guvernul
. Acord de imprumut intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Proiectul privind invatamantul secundar)

Presedintele Romaniei
751. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiectul privind invatamantul secundar) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

Camera Deputatilor
76. Hotarire privind vacantarea unui loc de vicepresedinte al Camerei Deputatilor

Guvernul
819. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IPROCHIM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului Emitent

Guvernul
822. Hotarire privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate in administrarea Penitenciarului de Minori si Tineri Tichilesti din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in vederea scoaterii din functiune si casarii

Guvernul
832. Hotarire privind actiunea de protocol cu caracter deosebit ”Organizarea de catre Ministerul Afacerilor Interne a reuniunii Comitetului Interministerial de Nivel Inalt al Fortei de Jandarmerie Europeana”, care se va desfasura la Bucuresti in perioada 10-11 decembrie 2015

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1905. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.685/2015 privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2016, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul de stat, pentru anul 2016, in baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
2128. Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare si a centrelor de prima vanzare in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale, cu exceptia ariilor naturale protejate

Share this Post