Monitorul Oficial nr. 773/16.10.2015

admin/ octombrie 16, 2015/ Monitorul Oficial

Camera Deputatilor
79. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu: Propunere de acord interinstitutional privind o mai buna legiferare – COM(2015) 216

Inalta Curte de Casatie si Justitie
12. Decizie [A] dezlegarea unor chestiuni de drept a luat in examinare sesizarea formulata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, prin incheierea din 24 noiembrie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 30.461/3/2013 privind daca, in conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 215/2001), si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr 554/2004), unitatea administrativ-teritoriala prin autoritatea sa executiva, respectiv primarul, are dreptul de a ataca in fata instantei de contencios administrativ hotararile adoptate de autoritatea sa deliberativa, respectiv consiliul local sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
2155. Ordin pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizati

Ministerul Transporturilor
1109. Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 82/2001 privind aprobarea aplicarii Reglementarii europene JAR 26 – Cerinte aditionale de navigabilitate pentru operare, care cuprinde cerinte specifice de navigabilitate pentru certificarea operatorilor aerieni conform dispozitiilor reglementarilor europene JAR OPS 1 – Transport aerian comercial (avioane) si JAR OPS 3 – Transport aerian comercial (elicoptere), a caror aplicare a fost aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 437/1999

Camera Deputatilor
80. Hotarire pentru aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, in numele Uniunii Europene, a Protocolului aditional la Conventia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) – COM (2015) 291 si Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, in numele Uniunii Europene, a Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) – COM (2015) 292

Share this Post