Monitorul Oficial nr. 79/3.2.2016

admin/ februarie 3, 2016/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
785. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 teza a doua, art. 2 lit. c) si art. 9 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului si art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societatilor nr. 31/1990

Guvernul
24. Hotarire privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Ministerul Transporturilor
37. Ordin pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
92. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semintelor de cereale

Ministerul Finantelor Publice
124. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete

Autoritatea de Supraveghere Financiara
5. Norma privind identificarea situatiilor in care se considera ca un asigurator este in curs de a intra in dificultate sau este susceptibil de a intra in dificultate

Autoritatea de Supraveghere Financiara
6. Norma privind procesul de evaluare si de luare a deciziilor de rezolutie

Autoritatea de Supraveghere Financiara
7. Norma privind reguli de transparenta in cazul aplicarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a instrumentelor de rezolutie

Share this Post