Monitorul Oficial nr. 831/6.11.2015

Admin/ November 6, 2015/ Monitorul Oficial

Camera Deputatilor
95. Hotarire pentru adoptarea avizului motivat privind incalcarea principiului subsidiaritatii de catre propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer in situatii de criza si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protectie internationala prezentate intr-unul dintre statele membre de catre un resortisant al unei tari terte sau de catre un apatrid – COM (2015)450

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
954. Ordin privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare si a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru anul 2015

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
239. Ordin privind aprobarea unei licente de dare in administrare pentru explorare

Guvernul
920. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CONPET – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Guvernul
919. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IOR – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

Curtea Constitutionala
631. Decizie [A/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 344 alin. (2) si (3), art. 345 alin. (3), art. 346 alin. (2) si art. 347 alin. (1) din Codul de procedura penala

Presedintele Romaniei
802. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea platii contributiilor Ministerului Justitiei si Ministerului Public la organisme internationale, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte

Parlamentul
262. Lege pentru aprobarea platii contributiilor Ministerului Justitiei si Ministerului Public la organisme internationale, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte

Share this Post