Monitorul Oficial nr. 848/20.11.2014

admin/ noiembrie 20, 2014/ Monitorul Oficial

Camera Deputatilor
61. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Cercetarea si inovarea ca surse de reinnoire a cresterii – COM (2014) 339

Camera Deputatilor
62. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social european si Comitetul regiunilor – Plan de actiune pentru viitorul productiei ecologice in Uniunea Europeana, COM (2014) 179, si la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European si al Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, COM (2014) 180

Curtea Constitutionala
482. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 8 alin. (1) si art. II art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar

Guvernul
1022. Hotarire privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificarii valorii de inventar si schimbarii unitatii de administrare pentru un imobil aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judetean Iasi

Guvernul
1026. Hotarire pentru reorganizarea Comisiei Nationale privind Schimbarile Climatice

Ministerul Sanatatii
1358. Ordin privind infiintarea retelei de genetica medicala

Camera Deputatilor
60. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 in ceea ce priveste instituirea unui inspector de garantii procedurale COM (2014) 340

Share this Post