Cerințe legale privind securitatea la incendiu aplicabile clădirilor de birouri și centrelor comerciale din România  

admin/ mai 3, 2016/ Articole, Contencios fiscal. Impactul Noului Cod de Procedură fiscală în litigiile fiscale - 30 septembrie 2016, Recomandari

Importanța reglementărilor juridice care privesc securitatea la incendiu din România, dar și aplicarea lor a fost revalorizată după tragedia din clubul “Colectiv”. Avocații Ciprian Glodeanu și Alexandru Roman, partener, respectiv asociat în cadrul societății de avocatură Wolf Theiss Romaniaatrag atenția în articolul de mai jos asupra respectării cadrului legislativ din domeniu în cazul clădirilor de birouri și centrelor comerciale, tocmai pentru a asigura siguranța a sute și chiar mii de oameni. Acest subiect va fi dezvoltat de avocatul consultat de Wolters Kluwer România, în cadrul Conferinței “Real Estate. Noi oportunități în 2016”, unde va fi și moderator. Conferința va avea loc marți, 17 mai 2016, la Capital Plaza Hotel, Bd. Iancu de Hunedoara 54 (Sala Ion Mincu), din București.sintact-567x220px

Construcțiile aglomerate ca centrele comerciale sau clădirile de birouri prezintă riscuri semnificative în cazul unui incendiu.

Deținătorii de construcții trebuie să respecte cele mai înalte standarde de administrare, să anticipeze toate riscurile şi să utilizeze sisteme eficiente de siguranță pentru persoane şi bunuri. Frecvenţa mare a construirii centrelor comerciale a modificat pentru totdeauna obiceiurile noastre de consum, consolidând preferinţa clienţilor de a-şi face toate cumpărăturile sub acelaşi acoperiş. Acest fapt presupune și o regândire a măsurilor de securitate la incendiu, din toate punctele de vedere, cu precădere cel legal.

Prin respectarea normelor imperative, proprietarii centrelor comerciale sau clădirilor de birouri au posibilitatea să se pună la adăpost de consecințele juridice provocate de incendii. Consecinţele juridice ale nerespectării normelor imperative sunt extrem de grave, plecând de la amenzi consistente la sancțiuni penale.

Care sunt aprobările cerute de lege?

În România, există două tipuri de aprobări (denumite colectiv „Aprobări”) emise de inspectoratele județene și al Municipiului București pentru situații de urgență, respectiv:

 • Avizul de securitate la incendiu – actul administrativ care atestă verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentațiile tehnice ale lucrărilor de construcții. Prin urmare, avizul de securitate la incendiu este solicitat anterior efectuării lucrărilor de construcție și atestă îndeplinirea cerinței esențiale – securitate la incendiu; şi
 • Autorizaţia de securitate la incendiu, act administrativ prin care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale securitate la incendiu la construcții, instalații și alte amenajări. Autorizație de securitate la incendiu este emisă după finalizarea lucrărilor de construcţie.

Sunt situaţii în care legea prevede obţinerea doar a uneia dintre aceste două Aprobări. Avizul precede autorizaţia, fiind necesar autorizării lucrărilor de construcție, în timp ce autorizația este necesară operării construcției finalizate.

Aprobările sunt obligatorii pentru anumite categorii de clădiri, care sunt prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu („HG 1739/2006„), cu modificările și completările ulterioare.

Sunt obligat să obţin aprobările?

 Aprobările trebuie obţinute de orice persoane juridice sau persoane fizice care încep construcţii noi sau modifică construcţii existente, în condițiile precizate de Norma metodologică de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă din 06.01.2011[1].

Avizele de securitate la incendiu sunt obligatorii în următoarele situații:

 • când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizațiilor de construire, pentru categoriile de construcții enumerate în HG 1739/2006;
 • pentru lucrările de schimbare a destinaţiei şi/sau de modernizare la construcţii şi amenajări existente, care nu necesită autorizaţii de construire, atunci când, în urma executării lucrărilor, construcţiile şi amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate de HG 1739/2006 pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu;
 • pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general şi ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările specifice.

Autorizațiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcțiilor sau amenajărilor noi.

Cerinţe aplicabile centrelor comerciale şi clădirilor de birouri

 • Centrele comerciale au obligaţia să obţină Aprobările dacă suprafaţa acestora este mai mare de 400 m2, indiferent de numărul de ocupanţi. În cazul în care centrul comercial include şi o zonă de restaurante sau comercializează orice alimente publicului general, HG 1739/2006 prevede obligaţia obţinerii Aprobărilor pentru orice suprafaţă mai mare de 200 m (Aprobată prin Ordinul M.A.I. nr. 3/2011).
 • Clădirile de birouri au obligaţia să obţină Aprobările dacă aria desfășurată este mai mare sau egală cu 600 m2.

De asemenea, pentru unele tipuri de construcţii este necesar avizul şi/sau autorizaţia de securitate de incendiu, indiferent de aria construită sau de numărul de ocupanţi, după cum urmează:

 • Clădirile clasificate ca „înalte“ şi „foarte înalte“;
 • Clădirile subterane precum și spațiile subterane ale clădirilor supraterane;
 • Spaţiile publice amenajate la subsol, demisol, pod ori pe acoperişul tip terasă; (Menţionăm că, în anumite cazuri, doar aceste spaţii necesită aprobări de la inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, şi nu întreaga clădire)
 • Spaţiile din clădiri clasificate ca „săli aglomerate“.

Care sunt resursele tehnice minime necesare?

Cerinţele specifice pentru obţinerea avizelor sunt extrem de tehnice şi sunt detaliate în Normativul privind securitatea la incendiu a construcţiilor P118/1/2013 („NP“). Acestea pot varia în funcţie de numărul de ocupanţi, de numărul de etaje, de numărul de ieşiri, de lăţimea şi înălțimea uşilor, etc.

De exemplu, în funcţie de tipul de clădire, este necesară cel puţin o rută/ieşire de evacuare care să permită evacuarea a 50-80 de ocupanţi. Aceste ieşiri trebuie să respecte anumite cerinţe de lăţime şi înălțime. Alte aspecte reglementate se referă la amplasarea sursei de apă, numărul de agenţi ignifugi sau dispozitive pentru stingerea incendiilor, sprinklere sau resurse pentru stingerea incendiilor.

Sfaturi legale şi practice

Nu în ultimul rând, subliniem mai jos câteva sfaturi utile desprinse din practicile uzuale:

 • Fiţi conştient de orice riscuri de incendiu specifice spaţiului;
 • Comunicaţi şi consultaţi-vă în permanenţă cu inspectoratul de stat în construcții;
 • Asiguraţi instrucţia adecvată pentru locatori şi efectuarea regulată a exerciţiilor de incendiu;
 • Asiguraţi-vă că este efectuat un audit periodic privind securitatea la incendiu, periodic şi ori de câte ori este necesar;
 • Asiguraţi-vă că spaţiul dispune de toate sistemele de comunicaţie necesare şi adecvate pentru a gestiona orice incendiu;
 • Monitorizați şi întreţineți mijloacele de evacuare, stabiliți proceduri de evacuare, monitorizați comportamentul ocupanţilor şi ajustați corespunzător planurile;

 Nu omiteți următoarele aspecte!

 • Existenţa căilor de acces sau ieşire şi a altor dotări speciale pentru persoanele cu dezabilități;
 • Întreţinerea şi testarea regulată a echipamentelor, sistemelor şi procedurilor de siguranţă la incendiu;
 • Verificarea, întreţinerea şi testarea sistemelor de comunicaţii în situaţii de urgenţă;
 • Desemnarea unor responsabili de securitate la incendiu / administratori pentru situaţii de urgenţă.
Share this Post