SEMINAR WKRO – Contencios fiscal. Impactul Noului Cod de Procedură Fiscalaa in litigiile fiscale

admin/ September 19, 2016/ Articole

Avocatul litigator Mihai Macovei va prezenta și analiza într-un seminar interactiv Wolters Kluwer România practica instanțelor de judecată în domeniul contenciosului fiscal, desprinsă după mai mult de șase luni de aplicare a Noului Cod de Procedură Fiscală.

MODIFICĂRI LEGISLATIVE. Intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Fiscală, la începutul acestui an, a provocat o firească perioadă de adaptare cu noua legislație atât a contrilp-950x350pxbuabililor, cât și a judecătorilor care au de soluționat litigii fiscale. Cele 320 de modificări aduse Codului de procedură anterior au urmărit, printre altele, evitarea producerii abuzului de putere din partea statului, prin stabilirea unor principii și reguli clare pe care trebuie să le respecte administrația fiscală în relația cu contibuabilul. În același timp, legiuitorul și-a propus și evitarea  abuzului de drept din partea contribuabilului.

LITIGATOR SPECIALIST. Cât de mult s-a reușit, până acum, ca acest echilibru dorit de legislativ să fie efectiv va fi analizat de avocatul Mihai Macovei, cel care conduce departamentul de litigii al casei de avocatură Stalfort, în cadrul seminarului care va avea loc la 30 septembrie 2016, la Sala de cursuri Wolters Kluwer România, din str. Tudor Vladimirescu nr. 22, clădirea Green Gate. Litigatorul specialist și-a extras exemplele din practica judiciară din lunile care au trecut de la intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Fiscală. Astfel, avocatul va face comparație cu reglementarea veche și hotărârile judecătorești relevante anterioare în litigiile dintre ANAF și contribuabili. Pornind de la acestea, litigatorul va prezenta noutățile în ceea ce privește acțiunea în contencios fiscal și, implicit, rolul organului fiscal, precum și cel al instanței. Seminarul interactiv oferă avocaților, consilierilor juridici, managerilor financiari și specialiștilor contabili, dar și tuturor celor interesați de contenciosul fiscal, posibilitatea unui dialog aplicat asupra problemelor care au apărut în cazuistica de după intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Fiscală.

Dacă doriți să participați la acest eveniment, vă puteți înscrie facând CLICK pe imaginea de jos!

lp-950x350px

Share this Post