Monitorul Oficial nr. 102/10.2.2016

Admin/ February 10, 2016/ Monitorul Oficial

Guvernul
33. Hotarire privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea unor unitati din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Curtea Constitutionala
801. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. h) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
117. Ordin pentru aprobarea Manualului de procedura privind achizitiile publice de servicii de consiliere finantate prin Masura 2 ”Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei si servicii de inlocuire in cadrul fermei”, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala

Curtea Constitutionala
821. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
154. Ordin privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2016

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
204. Ordin privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2016

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
153. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vanatoare

Curtea Constitutionala
884. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant

Share this Post