Da, căutarea full text poate procesa operaţii logice. De asemenea, puteți construi interogări complexe. Operaţiile trebuie introduse cu majuscule pentru a putea funcționa (AND, OR, NOT). A se vedea și această pagină pentru mai multe informații.