Tratatele și alte convenții bilaterale sau multilaterale, și alte instrumente juridice internaționale la care România este parte, întră în vigoare în funcție de prevederile din instrumentele respective. Textul poate intra în vigoare la o anumită dată, după ce un anumit număr de semnatari l-a ratificat, sau la un alt moment anume. În unele cazuri, instrumentul juridic întră în vigoare față de anumiți semnatari și nu față de alți semnatari.

Periodic, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) emite un ordin prin care face cunoscută intrarea în vigoare a unor tratate, conform procedura din Legea 590/2003. Pentru status-ul instrumentelor internaționale, redacția Sintact.ro se bazează iniţial pe legea de ratificare şi apoi pe aceste ordine ministeriale. Din această cauză, uneori un tratat a intrat deja în vigoare înainte să aflăm noi prin ordin MAE și se pot ivi neconcordanțe.

Prin urmare, dacă trebuie să aflați status-ul unui tratat, vă sfătuim să faceți o verificare dublă pe site-ul organizației internaționale care este depozitarul tratatului.