• Monitorul Oficial nr. 718/16.9.2016

  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice1840. Ordin privind incadrarea in activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica Ministerul Finantelor Publice2018. Ordin privind incadrarea in activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul...
 • Monitorul Oficial nr. 717/16.9.2016

  Guvernul644. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de AfaceriGuvernul645. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016...
 • Monitorul Oficial nr. 716/16.9.2016

  Presedintele Romaniei808. Decret privind conferirea ''Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Razboi Mondial, 1941-1945''Senatul115. Hotarire privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei actiuni a Uniunii in favoarea...
 • Monitorul Oficial nr. 715/15.9.2016

  Ministerul Finantelor Publice2229. Ordin de aplicare a prevederilor art. 55 alin. (3)-(17) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
 • Monitorul Oficial nr. 714/15.9.2016

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale905. Ordin privind aprobarea sistemului de sanctiuni pentru cererile depuse de beneficiarii masurii 215 ''Plati privind bunastarea animalelor - pachetul a) - porcine si pachetul b) - pasari'' din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013...
 • Monitorul Oficial nr. 713/15.9.2016

  Primul-Ministru302. Decizie privind numirea doamnei Irina Alexe in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor InternePrimul-Ministru304. Decizie privind numirea doamnei Rela Nicoleta Stefanescu in functia de secretar de stat la Cancelaria Prim-MinistruluiCurtea Constitutionala543. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de...
 • Monitorul Oficial nr. 712/14.9.2016

  Camera Deputatilor11. Decizie privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei DeputatilorPresedintele Romaniei809. Decret pentru numirea presedintelui Inaltei Curti de Casatie si JustitiePrimul-Ministru300. Decizie privind unele masuri pentru exercitarea functiei de secretar general al GuvernuluiMinisterul Mediului, Apelor si Padurilor1433. Ordin privind aprobarea Planului...
 • Monitorul Oficial nr. 711/14.9.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor1202. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crisului Repede - Padurea CraiuluiCurtea Europeana A Drepturilor Omului. Hotarire in Cauza Razvan Laurentiu Constantinescu impotriva RomanieiCurtea Constitutionala579. Decizie [R] referitoare...
 • Monitorul Oficial nr. 710/14.9.2016

  Guvernul642. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor1076. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0216 Reghiu Scruntar...
 • Monitorul Oficial nr. 709/13.9.2016

  Curtea Constitutionala390. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2014 privind unele masuri temporare in vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor...
 • Monitorul Oficial nr. 708/13.9.2016

  Autoritatea Nationala pentru Turism415. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale...
 • Monitorul Oficial nr. 707/12.9.2016

  Presedintele Romaniei799. Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a incetarii valabilitatii acordurilor privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, incheiate de catre Romania cu statele membre ale Uniunii EuropenePresedintele Romaniei800. Decret privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de...
 • Monitorul Oficial nr. 706/12.9.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor1227. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0083 Fantanita Murfatlar si al Rezervatiei naturale Fantanita - Murfatlar, cod 2.364Banca Nationala a Romaniei4. Regulament pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei...
 • Monitorul Oficial nr. 705/12.9.2016

  Ministerul Sanatatii1009. Ordin privind inregistrarea dispozitivelor medicale in baza nationala de dateMinisterul Mediului, Apelor si Padurilor1075. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0103 Lunca BuzauluiPresedintele Romaniei798. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului...
 • Monitorul Oficial nr. 704/9.9.2016

  Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei1471. Decizie privind desemnarea Societatii GRUP DEZVOLTARE RETELE - S.A. ca furnizor de ultima instanta pentru clientii finali de gaze naturale ai Societatii INTERGAZ-EST - S.R.L.Monitorul Oficial. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 468/2016 privind...
 • Monitorul Oficial nr. 703/9.9.2016

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala2546. Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii de catre organele fiscale competente si pentru aprobarea modelelor, modului de utilizare si de pastrare a unor formulare
 • Monitorul Oficial nr. 702/9.9.2016

  Curtea Constitutionala435. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 506 alin. 2 din Codul de procedura penala din 1968Curtea Constitutionala445. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (1), (2) si (3) teza...
 • Monitorul Oficial nr. 701/8.9.2016

  Curtea Constitutionala418. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 teza a doua din Codul de procedura civila din 1865Curtea Constitutionala413. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 117 alin. (9) din Ordonanta Guvernului...
 • Monitorul Oficial nr. 700/8.9.2016

  Guvernul525. Hotarire pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea functiei publice 2016-2020Camera Auditorilor Financiari din Romania60. Hotarire pentru revocarea actelor de inspectie intocmite de catre Departamentul de monitorizare, control si competenta profesionala la auditorul WELL DONE ACCOUNTING & AUDIT - S.R.L. in...
 • Monitorul Oficial nr. 699/8.9.2016

  Curtea Constitutionala437. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8), (9) si (11) din Codul de procedura penalaCurtea Constitutionala452. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr....
 • Monitorul Oficial nr. 698/8.9.2016

  Comitetul Securitatii MaritimeMSC.392(95). Rezolutie Amendamente la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendataMinisterul Transporturilor764. Ordin privind publicarea acceptarii amendamentelor la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum...
 • Monitorul Oficial nr. 697/7.9.2016

  Senatul113. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale SenatuluiCamera Deputatilor67. Hotarire privind vacantarea unui loc de deputatMonitorul Oficial. Rectificare in cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 448/2016 pentru modificarea si completarea Hotararii...
 • Monitorul Oficial nr. 696/7.9.2016

  Camera Auditorilor Financiari din Romania69. Hotarire pentru revocarea actelor de inspectie intocmite de catre Departamentul de monitorizare, control si competenta profesionala la auditorul STAF EXPERT - S.R.L. in anul 2016 si refacerea inspectiei periodice pentru revizuirea calitatii activitatii de audit...
 • Monitorul Oficial nr. 695/7.9.2016

  Guvernul603. Hotarire privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
 • Monitorul Oficial nr. 694/7.9.2016

  Guvernul628. Hotarire pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizarii nr. 195/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 139/2008Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice4971. Ordin privind schimbarea sediului unitatii de invatamant preuniversitar particular Gradinita ''Tandarica 2'' din...
 • Monitorul Oficial nr. 693/7.9.2016

  Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor95. Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurii de monitorizare in abator a nivelului dermatitei de contact la puii destinati productiei de carneCurtea Constitutionala465. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate...
 • Monitorul Oficial nr. 692/7.9.2016

  Presedintele Romaniei797. Decret pentru numirea unui membru al GuvernuluiPresedintele Romaniei793. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor InternePresedintele Romaniei794. Decret pentru constatarea vacantei unei functii de membru al GuvernuluiPresedintele Romaniei795. Decret pentru revocarea...
 • Monitorul Oficial nr. 691/6.9.2016

  Ministerul Finantelor Publice1956. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Fagaras - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A.Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice1302. Ordin privind aprobarea bugetului de...
 • Monitorul Oficial nr. 690/6.9.2016

  Ministerul Afacerilor Interne127. Ordin privind introducerea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul national DN1 (E60), sectorul Bucuresti-Ploiesti-BrasovGuvernul621. Hotarire...
 • Monitorul Oficial nr. 689/6.9.2016

  Curtea Constitutionala575. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatateCurtea Constitutionala576. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate...
 • Monitorul Oficial nr. 688/5.9.2016

  Guvernul626. Hotarire pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita, aprobate prin Hotararea...
 • Monitorul Oficial nr. 687/5.9.2016

  Camera Auditorilor Financiari din Romania65. Hotarire pentru revocarea actelor de inspectie intocmite de catre Departamentul de monitorizare, control si competenta profesionala la auditorul ANDANA EXPERT - S.R.L. in anul 2016 si refacerea inspectiei periodice pentru revizuirea calitatii activitatii de audit...
 • Monitorul Oficial nr. 686/5.9.2016

  Curtea Constitutionala398. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum...
 • Monitorul Oficial nr. 685/5.9.2016

  Ministerul Transporturilor741. Ordin privind mandatarea Societatii de Transport cu Metroul Bucuresti ''Metrorex'' - S.A. de a modifica preturile unitare ale contractului de mentenanta de material rulant si feroviar pentru circulatia in tunel nr. 91/2003, pentru anul XIII de contract, si...
 • Monitorul Oficial nr. 684/2.9.2016

  Camera Deputatilor10. Decizie privind exercitarea atributiilor presedintelui Camerei DeputatilorPresedintele Romaniei792. Decret privind inaintarea in gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea in rezerva, a unui general-maior cu doua stele din Ministerul Apararii NationaleGuvernul45. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea...
 • Monitorul Oficial nr. 683/2.9.2016

  Senatul112. Hotarire privind vacantarea unui mandat de senatorSenatul111. Hotarire pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Biroului permanent al SenatuluiCamera Deputatilor66. Hotarire pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei DeputatilorCurtea Constitutionala408. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art....
 • Monitorul Oficial nr. 682/2.9.2016

  Primul-Ministru296. Decizie pentru modificarea pct. 13 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul EnergieiMinisterul Mediului, Apelor si Padurilor1494. Ordin pentru aprobarea procedurii si criteriilor de acordare...
 • Monitorul Oficial nr. 681/2.9.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor1158. Ordin privind aprobarea Planului de management si Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 FrumoasaCurtea Constitutionala531. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanta...
 • Monitorul Oficial nr. 680/2.9.2016

  Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara1016. Ordin privind aprobarea Normelor de timp pentru operatiile necesare realizarii lucrarilor de specialitate in cadrul Centrului National de CartografieMinisterul Afacerilor Interne. Regulament de ordine interioara al centrelor regionale de proceduri si cazare a...
 • Monitorul Oficial nr. 679/1.9.2016

  Curtea Constitutionala495. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedura civilaPrimul-Ministru290. Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Liviu Ispas din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale...
 • Monitorul Oficial nr. 678/1.9.2016

  Camera Auditorilor Financiari din Romania61. Hotarire pentru revocarea actelor de inspectie intocmite de catre Departamentul de monitorizare, control si competenta profesionala la auditorul PROF CONSAUDIT CONT - S.R.L. in anul 2016 si refacerea inspectiei periodice pentru revizuirea calitatii activitatii de...
 • Monitorul Oficial nr. 677/1.9.2016

  Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice5005. Ordin privind modificarea Normelor metodologice de organizare si functionare a programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitarCasa Nationala de Asigurari de Sanatate685. Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la...
 • Monitorul Oficial nr. 676/1.9.2016

  Ministerul Afacerilor Interne126. Ordin pentru aprobarea Regulilor si politicilor contabile in cadrul Ministerului Afacerilor InterneMinisterul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala455. Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent operatiunii ''Proiecte retrospective POS CCE - axa prioritara III - Tehnologia informatiei si comunicatiilor...
 • Monitorul Oficial nr. 675/1.9.2016

  Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri915. Ordin privind modificarea anexei nr. 13 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazuta in cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora...
 • Monitorul Oficial nr. 674/1.9.2016

  Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri. Regulament privind conditiile si modalitatile de desfasurare a concursului intern pentru trimiterea in misiune permanenta in strainatate si de ocupare a posturilor din reteaua externa a Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor...
 • Monitorul Oficial nr. 673/31.8.2016

  Guvernul43. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative si...
 • Monitorul Oficial nr. 672/31.8.2016

  Guvernul597. Hotarire pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Economiei din Romania si Ministerul Textilelor al Republicii India cu privire la cooperarea in domeniul textilelor, confectiilor si al creatiei de moda, semnat la New Delhi la 23 aprilie 2013Ministerul Economiei....
 • Monitorul Oficial nr. 671/31.8.2016

  Presedintele Romaniei785. Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul CredinciosPresedintele Romaniei786. Decret privind conferirea Ordinului National Pentru MeritPresedintele Romaniei788. Decret privind acreditarea unui ambasadorPresedintele Romaniei789. Decret privind acreditarea unui ambasadorPresedintele Romaniei790. Decret privind acreditarea unui ambasadorCurtea Constitutionala366. Decizie [R] referitoare la...
 • Monitorul Oficial nr. 670/31.8.2016

  Guvernul25. Ordonanta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul strainilorAutoritatea de Supraveghere Financiara1649. Decizie privind aprobarea cererii de suspendare a activitatii Societatii BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.Autoritatea de Supraveghere Financiara1650. Decizie privind aprobarea cererii de...
 • Monitorul Oficial nr. 669/31.8.2016

  Ministerul Energiei584. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea...
 • Monitorul Oficial nr. 668/31.8.2016

  Ministerul Finantelor Publice2144. Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2016Autoritatea de Supraveghere Financiara1651. Decizie privind aprobarea cererii de suspendare a activitatii Societatii LIBER BROKER...
 • Monitorul Oficial nr. 667/30.8.2016

  Ministerul Fondurilor Europene1735. Ordin pentru aprobarea listelor proiectelor finantate prin Programul operational regional 2007-2013 si Programul operational sectorial Mediu 2007-2013 pentru care unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta imprumuturile prevazute la art. 7^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2016 privind...
 • Monitorul Oficial nr. 666/30.8.2016

  Curtea Constitutionala248. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile...
 • Monitorul Oficial nr. 665/30.8.2016

  Guvernul601. Hotarire privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Vaslui, Neamt, Harghita, Brasov, Bacau si Covasna, in...
 • Monitorul Oficial nr. 664/30.8.2016

  Guvernul24. Ordonanta privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animalaGuvernul593. Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in...
 • Monitorul Oficial nr. 663/30.8.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor1019. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului ROSCI0107 Lunca Mircesti si al rezervatiei naturale Lunca MircestiMinisterul Afacerilor Externe1309. Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor...
 • Monitorul Oficial nr. 662/29.8.2016

  Curtea Constitutionala387. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) raportat la art. 36 lit. c) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelorCurtea Constitutionala392. Decizie [R] referitoare la exceptia de...
 • Monitorul Oficial nr. 661/29.8.2016

  Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara1007. Ordin pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate in unitatea administrativ-teritoriala Saelele, judetul TeleormanGuvernul591. Hotarire pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Institutul de Cercetari...
 • Monitorul Oficial nr. 660/29.8.2016

  Guvernul. Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socialaMinisterul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice4457. Ordin privind aprobarea planurilor de invatamant si a programelor scolare pentru cultura de specialitate si pregatirea practica saptamanala din aria curriculara Tehnologii,...
 • Monitorul Oficial nr. 659/29.8.2016

  Guvernul588. Hotarire privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice1069. Ordin...
 • Monitorul Oficial nr. 658/29.8.2016

  Guvernul21. Ordonanta pentru prorogarea unor termene prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor masuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogica terestra la televiziunea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia la nivel nationalAdministratia Nationala...
 • Monitorul Oficial nr. 657/26.8.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor1507. Ordin privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare si casare a actelor de punere in valoare pentru masa lemnoasa provenita din fondul forestier national si din vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier...
 • Monitorul Oficial nr. 656/26.8.2016

  Ministerul Transporturilor656. Ordin pentru aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranta rutieraMinisterul Transporturilor. Metodologie de atestare a auditorilor de siguranta rutieraMinisterul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice4121. Ordin privind aprobarea Standardelor de pregatire profesionala (SPP) pentru calificari profesionale de nivel...
 • Monitorul Oficial nr. 655/26.8.2016

  Curtea Constitutionala578. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilorCurtea Constitutionala463. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 453 alin. (1) din...
 • Monitorul Oficial nr. 654/25.8.2016

  Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei43. Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de...
 • Monitorul Oficial nr. 653/25.8.2016

  Guvernul17. Ordonanta pentru prorogarea termenului prevazut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilorGuvernul586. Hotarire pentru modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum...
 • Monitorul Oficial nr. 652/25.8.2016

  Ministerul Finantelor Publice1936. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanica Bucuresti - S.A. filiala C.N. ROMARM - S.A.Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice1301. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si...
 • Monitorul Oficial nr. 651/25.8.2016

  Agentia Nationala Antidoping212. Ordin privind completarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare si analizare a probelor de control dopingMinisterul Transporturilor607. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016...
 • Monitorul Oficial nr. 650/24.8.2016

  Senatul4. Decizie privind convocarea Senatului in sesiune ordinaraCamera Deputatilor10. Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor in sesiune ordinaraCurtea Constitutionala459. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind...
 • Monitorul Oficial nr. 649/24.8.2016

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala2442. Ordin privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare FiscalaAgentia Nationala de Administrare Fiscala2460. Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevazut in...
 • Monitorul Oficial nr. 648/24.8.2016

  Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-198973. Ordin privind aprobarea Protocolului incheiat intre Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989 si Ministerul...
 • Monitorul Oficial nr. 647/24.8.2016

  Ministerul Fondurilor Europene698. Ordin pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul...
 • Monitorul Oficial nr. 646/23.8.2016

  Curtea Constitutionala338. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penalCurtea Constitutionala447. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67...
 • Monitorul Oficial nr. 645/23.8.2016

  Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice4742. Ordin pentru aprobarea Statutului elevuluiBanca Nationala a Romaniei16. Circulara privind rata dobanzii platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei incepand cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2016Banca Nationala a Romaniei17. Circulara privind...
 • Monitorul Oficial nr. 644/23.8.2016

  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice1298. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ''Uzina Automecanica Moreni'' - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A.Ministerul Energiei142. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si...
 • Monitorul Oficial nr. 643/22.8.2016

  Primul-Ministru278. Decizie privind numirea domnului Daniel Maracineanu in functia de secretar de stat la Departamentul pentru relatia cu ParlamentulPresedintele Romaniei776. Decret privind conferirea Ordinului Virtutea AeronauticaCurtea Constitutionala247. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2),...
 • Monitorul Oficial nr. 642/22.8.2016

  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice1308. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 816/1.349/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 641/22.8.2016

  Guvernul582. Hotarire pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) si (8), art. 3^3 si 3^4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea...
 • Monitorul Oficial nr. 640/19.8.2016

  Curtea Constitutionala348. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct. IV lit. c) teza finala din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de muncaCurtea Constitutionala349. Decizie [R] referitoare la exceptia...
 • Monitorul Oficial nr. 639/19.8.2016

  Curtea Constitutionala395. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. (1), art. 63 si art. 66 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publiceCurtea Constitutionala400. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor...
 • Monitorul Oficial nr. 638/19.8.2016

  Curtea Constitutionala258. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) si alin. (3) raportat la art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscaleCurtea Constitutionala359. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate...
 • Monitorul Oficial nr. 637/19.8.2016

  Presedintele Romaniei771. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor InternePresedintele Romaniei772. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei773. Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a denuntarii Conventiei pentru unificarea anumitor reguli...
 • Monitorul Oficial nr. 636/18.8.2016

  Guvernul578. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzand programele si proiectele de investitii in turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrarilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii in turism,...
 • Monitorul Oficial nr. 635/18.8.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor923. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0151 Padurea Garboavele si al ariei naturale protejate de interes national Padurea Garboavele, cod 2.403Guvernul. Conventie pentru infiintarea unei Organizatii Europene pentru Cercetari...
 • Monitorul Oficial nr. 634/18.8.2016

  Curtea Constitutionala530. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilorCurtea Constitutionala561. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin....
 • Monitorul Oficial nr. 633/18.8.2016

  Curtea Constitutionala344. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, in interpretarea data prin Decizia nr. 1 din...
 • Monitorul Oficial nr. 632/17.8.2016

  Curtea Constitutionala409. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2014 privind unele masuri temporare in vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea...
 • Monitorul Oficial nr. 631/17.8.2016

  Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri617. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A.Ministerul Finantelor Publice1641. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si...
 • Monitorul Oficial nr. 630/17.8.2016

  Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara967. Ordin pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate in unitatea administrativ-teritoriala Ungheni, judetul ArgesAgentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara968. Ordin pentru inchiderea vechilor evidente de...
 • Monitorul Oficial nr. 629/17.8.2016

  Curtea Constitutionala259. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscaleGuvernul580. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea si functionarea...
 • Monitorul Oficial nr. 628/16.8.2016

  Primul-Ministru275. Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Claudia Iulia Mahu din functia de secretar de stat la Ministerul SanatatiiPrimul-Ministru276. Decizie pentru numirea domnului Marius-Ionut Ungureanu in functia de secretar de stat la Ministerul SanatatiiMinisterul Sanatatii944. Ordin pentru modificarea si...
 • Monitorul Oficial nr. 627/16.8.2016

  Guvernul14. Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
 • Monitorul Oficial nr. 626/16.8.2016

  Guvernul569. Hotarire privind inscrierea unui monument de for public in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului, in administrarea Ministerului CulturiiAgentia Nationala de Administrare Fiscala2329. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala...
 • Monitorul Oficial nr. 625/16.8.2016

  Curtea Constitutionala376. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei...
 • Monitorul Oficial nr. 624/12.8.2016

  Curtea Constitutionala556. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 din Codul de procedura penalaPrimul-Ministru274. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Nicolae Grofu a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar...
 • Monitorul Oficial nr. 623/12.8.2016

  Guvernul. Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptieiGuvernul579. Hotarire pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile si activitatile ce pot...
 • Monitorul Oficial nr. 622/12.8.2016

  Curtea Constitutionala346. Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2), art. 4, art. 12 alin. (1) si art. 20 pct. 1, 2 si 4 din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului...
 • Monitorul Oficial nr. 621/12.8.2016

  Banca Nationala a Romaniei6. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor ce intra in sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a RomanieiPresedintele Romaniei763. Decret privind...
 • Monitorul Oficial nr. 620/12.8.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor1046. Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanta comunitara ROSCI0275 Barsau - SomcutaAutoritatea de Supraveghere Financiara34. Norma privind sistemul de raportare contabila semestriala in domeniul pensiilor private
 • Monitorul Oficial nr. 619/12.8.2016

  Ministerul Afacerilor Externe1132. Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si ordine interna al Ministerului Afacerilor Externe
 • Monitorul Oficial nr. 618/12.8.2016

  Ministerul Fondurilor Europene1284. Ordin privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene
 • Monitorul Oficial nr. 617/11.8.2016

  Curtea Constitutionala419. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, in interpretarea data prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 1 din 14 aprilie 2014Guvernul563. Hotarire pentru acordarea unor ajutoare...
 • Monitorul Oficial nr. 616/11.8.2016

  Ministerul Apararii Nationale. Norme Metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedatMinisterul Mediului, Apelor si Padurilor1044. Ordin privind aprobarea...
 • Monitorul Oficial nr. 615/11.8.2016

  Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor80. Ordin pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind autorizarea laboratoarelor in care se desfasoara activitati supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, aprobata prin Ordinul...
 • Monitorul Oficial nr. 614/10.8.2016

  Presedintele Romaniei757. Decret privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de CavalerPresedintele Romaniei758. Decret privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de CavalerMinisterul Finantelor Publice1376. Ordin privind tipurile de creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor...
 • Monitorul Oficial nr. 613/10.8.2016

  Ministerul Afacerilor Interne117. Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei fonduri externe nerambursabileMinisterul Afacerilor Interne. Regulament de organizare si functionare a Directiei fonduri externe nerambursabileMinisterul Mediului, Apelor si Padurilor1025. Ordin privind aprobarea Planului de management si a...
 • Monitorul Oficial nr. 612/10.8.2016

  Presedintele Romaniei762. Decret pentru numirea unui membru al GuvernuluiCurtea Constitutionala336. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedura penalaGuvernul559. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor de...
 • Monitorul Oficial nr. 611/10.8.2016

  Guvernul560. Hotarire pentru aprobarea Programului de cooperare dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Portugheze in domeniile limbii, educatiei, stiintei, tehnologiei si invatamantului superior, al culturii, sportului, tineretului, mass-mediei si turismului, semnat la Bucuresti la 17 iunie 2015Curtea Constitutionala328. Decizie [R]...
 • Monitorul Oficial nr. 610/10.8.2016

  Guvernul547. Hotarire privind aprobarea stemelor comunelor Barsau si Foieni, judetul Satu MareGuvernul548. Hotarire privind aprobarea stemei orasului Nehoiu, judetul BuzauGuvernul556. Hotarire privind aprobarea stemei orasului Ungheni, judetul MuresGuvernul545. Hotarire privind aprobarea stemelor comunelor Balta Alba si Gheraseni, judetul BuzauGuvernul546. Hotarire...
 • Monitorul Oficial nr. 609/10.8.2016

  Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri840. Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri a prevederilor art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind...
 • Monitorul Oficial nr. 608/9.8.2016

  Curtea Constitutionala316. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedura penalaCurtea Constitutionala424. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura...
 • Monitorul Oficial nr. 607/9.8.2016

  Ministerul Afacerilor Externe1182. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de selectie, acordare si monitorizare a utilizarii bursei anuale ''Ierunca-Lovinescu'' pentru studenti romani in FrantaMinisterul Afacerilor Externe. Regulament privind procedura de selectie, acordare si monitorizare a utilizarii bursei anuale ''Ierunca-Lovinescu'' pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 606/9.8.2016

  Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri792. Ordin privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad/Statia 400/220/110 kV Resita''Ministerul...
 • Monitorul Oficial nr. 605/9.8.2016

  Curtea Constitutionala250. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) si art. 10 din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998...
 • Monitorul Oficial nr. 604/9.8.2016

  Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri632. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A.Monitorul Oficial. Rectificare la Hotararea Guvernului...
 • Monitorul Oficial nr. 603/8.8.2016

  Ministerul Sanatatii921. Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale...
 • Monitorul Oficial nr. 602/8.8.2016

  Curtea Constitutionala475. Decizie [R] referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Senatului nr. 80/2016 pentru numirea unui judecator la Curtea ConstitutionalaCurtea Constitutionala494. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (4) teza intai din Legea nr....
 • Monitorul Oficial nr. 601/8.8.2016

  Presedintele Romaniei756. Decret privind acreditarea unui ambasadorMinisterul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri503. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanica Cugir - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A.Presedintele Romaniei742....
 • Monitorul Oficial nr. 600/8.8.2016

  Administratia Nationala a Penitenciarelor532. Decizie privind stabilirea tarifului pentru serviciile de fotocopiere a documentelor aflate in dosarul individualMinisterul Mediului, Apelor si Padurilor1026. Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanta comunitara ROSCI0051 Cusma si al celor 9 arii...
 • Monitorul Oficial nr. 599/5.8.2016

  Curtea Constitutionala260. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 alin. (1) si (3) si ale art. 346 alin. (3) lit. a) din Codul de procedura penalaPrimul-Ministru257. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre doamna Lucretia...
 • Monitorul Oficial nr. 598/5.8.2016

  Curtea Constitutionala318. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 335 alin. (4) teza a doua din Codul de procedura penalaMinisterul Transporturilor600. Ordin pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane privind raportarea evenimentelor de aviatie civila - RACR-REACMinisterul Agriculturii...
 • Monitorul Oficial nr. 597/5.8.2016

  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice1080. Ordin privind completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 547/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul componentei de Asistenta tehnica a Programului operational comun ''Marea Neagra 2007-2013''Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor1559....
 • Monitorul Oficial nr. 596/5.8.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara1484. Decizie privind sanctionarea Societatii ABSOLUT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurareMinisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale881. Ordin pentru modificarea art. 21 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale...
 • Monitorul Oficial nr. 595/4.8.2016

  Primul-Ministru254. Decizie privind eliberarea domnului Dorin Mitan din functia de secretar de stat la Ministerul TransporturilorPrimul-Ministru255. Decizie privind numirea domnului Ion Trocaru in functia de secretar de stat la Ministerul TransporturilorPrimul-Ministru256. Decizie privind incetarea exercitarii cu caracter temporar, la cerere,...
 • Monitorul Oficial nr. 594/4.8.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor1003. Ordin privind aprobarea Planului de management si Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0093 Padurea Bogata si ROSCI0137 Padurea BogatiiAutoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei32. Ordin privind aprobarea Metodologiei de intocmire a Raportului anual de catre...
 • Monitorul Oficial nr. 593/4.8.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara32. Norma pentru aplicarea Orientarilor privind sistemele si controalele intr-un mediu de tranzactionare automat pentru platformele de tranzactionare, firmele de investitii si autoritatile competente si pentru abrogarea unor dispuneri de masuri ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
 • Monitorul Oficial nr. 592/3.8.2016

  Curtea Constitutionala319. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penalAgentia Nationala de Administrare Fiscala2012....
 • Monitorul Oficial nr. 591/3.8.2016

  Guvernul532. Hotarire privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul...
 • Monitorul Oficial nr. 590/3.8.2016

  Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor221. Ordin pentru stabilirea conditiilor aplicabile in vederea autorizarii operatiunii de marcare a metalelor pretioase cu marca de garantie proprie in anul 2016Guvernul551. Hotarire privind acordarea titulaturii de muzeu de importanta nationala Muzeului Agriculturii Slobozia, precum...
 • Monitorul Oficial nr. 589/3.8.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara1439. Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii NEPTUN BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.Ministerul Sanatatii907. Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a...
 • Monitorul Oficial nr. 588/2.8.2016

  Guvernul537. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0813 BucurestiGuvernul538. Hotarire privind modificarea si completarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 587/2.8.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor1045. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0068 DiosigCurtea Constitutionala350. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea...
 • Monitorul Oficial nr. 586/2.8.2016

  Fondul de Garantare a Asiguratilor2. Instructiuni privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare la 30 iunie 2016 de catre Fondul de garantare a asiguratilorAutoritatea de Supraveghere Financiara1498. Decizie privind inchiderea procedurii de redresare financiara pe baza de plan de redresare, stabilirea...
 • Monitorul Oficial nr. 585/2.8.2016

  Curtea Constitutionala308. Decizie [A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventeiMinisterul Mediului, Apelor si Padurilor961. Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0245 Tinovul de la RomanestiGuvernul. Norme...
 • Monitorul Oficial nr. 584/1.8.2016

  Guvernul521. Hotarire privind atributiile, organizarea, functionarea, numarul de posturi si structura organizatorica ale Laboratorului de control doping si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-DopingMinisterul Afacerilor...
 • Monitorul Oficial nr. 583/1.8.2016

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale871. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare in agricultura ecologicaMinisterul Transporturilor598. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor,...
 • Monitorul Oficial nr. 582/1.8.2016

  Curtea Constitutionala272. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si ale art. 241 alin. (1) lit. a) din Codul penalCurtea Constitutionala290. Decizie [R] referitoare la...
 • Monitorul Oficial nr. 581/1.8.2016

  Guvernul515. Hotarire privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul Judetean Olt,...
 • Monitorul Oficial nr. 580/29.7.2016

  Curtea Constitutionala443. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a...
 • Monitorul Oficial nr. 579/29.7.2016

  Guvernul. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind protectia reciproca a informatiilor clasificateParlamentul167. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2015 si...
 • Monitorul Oficial nr. 578/29.7.2016

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala2266. Ordin pentru modificarea si completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 558/2016Ministerul Transporturilor587. Ordin pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 577/29.7.2016

  Ministerul Finantelor Publice1099. Ordin pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta in Romania a persoanelor fizice
 • Monitorul Oficial nr. 576/28.7.2016

  Guvernul520. Hotarire privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagneticeGuvernul524. Hotarire privind aprobarea sumei din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de...
 • Monitorul Oficial nr. 575/28.7.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara1437. Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii ELIRE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.Autoritatea de Supraveghere Financiara1438. Decizie privind aprobarea cererii de suspendare a activitatii Societatii ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE...
 • Monitorul Oficial nr. 574/28.7.2016

  Presedintele Romaniei737. Decret privind conferirea titlului de ''Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator cu Rol Determinant''
 • Monitorul Oficial nr. 573/28.7.2016

  Curtea Constitutionala472. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 lit. c), art. 56 alin. (2) lit. m), art. 62 alin. (3), art. 66 lit. p) si art. 92 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea...
 • Monitorul Oficial nr. 572/28.7.2016

  Presedintele Romaniei710. Decret pentru promulgarea Legii privind siguranta operatiunilor petroliere offshoreCurtea Constitutionala276. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedura penalaCurtea Constitutionala309. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor...
 • Monitorul Oficial nr. 571/27.7.2016

  Presedintele Romaniei740. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor InternePresedintele Romaniei741. Decret privind trecerea in rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul Roman de InformatiiMinisterul Transporturilor601. Ordin pentru modificarea...
 • Monitorul Oficial nr. 570/27.7.2016

  Primul-Ministru253. Decizie pentru numirea domnului Adrian Curaj in calitatea de Inalt Reprezentant al prim-ministruluiAutoritatea de Supraveghere Financiara7. Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii de Supraveghere Financiara
 • Monitorul Oficial nr. 569/27.7.2016

  Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate388. Ordin pentru aprobarea Listei unitatilor sanitare cu paturi acreditate in data de 14 iulie 2016Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor1040. Ordin privind aprobarea Planului de management al ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0089...
 • Monitorul Oficial nr. 568/27.7.2016

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale859. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin pentru servicii de consultanta in vederea implementarii proiectelor de investitii, inclusiv in sectorul pomicol,...
 • Monitorul Oficial nr. 567/27.7.2016

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale864. Ordin privind aprobarea Procedurii de verificare a documentatiei pentru inregistrarea unei indicatii geografice si dobandirea protectiei bauturilor spirtoase, a Procedurii de declarare a opozitiei la nivel national si a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei...
 • Monitorul Oficial nr. 566/26.7.2016

  Casa Nationala de Asigurari de Sanatate412. Ordin privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei...
 • Monitorul Oficial nr. 565/26.7.2016

  Curtea Constitutionala306. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 din Codul de procedura civilaCurtea Constitutionala326. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedura penalaMinisterul Dezvoltarii Regionale si...
 • Monitorul Oficial nr. 564/26.7.2016

  Parlamentul164. Lege pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteiaPresedintele Romaniei709. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, precum si pentru stabilirea unor...
 • Monitorul Oficial nr. 563/26.7.2016

  Guvernul487. Hotarire privind compatibilitatea electromagneticaMinisterul Mediului, Apelor si Padurilor1043. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0104 Lunca Inferioara a Crisului Repede
 • Monitorul Oficial nr. 562/26.7.2016

  Presedintele Romaniei722. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei724. Decret privind eliberarea din functie a unui procurorPresedintele Romaniei725. Decret privind eliberarea din functie a unui procurorPresedintele Romaniei726. Decret privind eliberarea din functie a unui procurorPresedintele Romaniei727. Decret privind...
 • Monitorul Oficial nr. 561/25.7.2016

  Parlamentul163. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructiiPresedintele Romaniei707. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructiiGuvernul497. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in...
 • Monitorul Oficial nr. 560/25.7.2016

  Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei. Metodologie de rezervare a capacitatii de transport si de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea - Negru VodaAutoritatea Nationala de...
 • Monitorul Oficial nr. 559/25.7.2016

  Presedintele Romaniei702. Decret pentru promulgarea Legii privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electroniceParlamentul159. Lege privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum...
 • Monitorul Oficial nr. 558/25.7.2016

  Curtea Constitutionala379. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismuluiAutoritatea...
 • Monitorul Oficial nr. 557/22.7.2016

  Curtea Constitutionala269. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. (6) din Codul de procedura penalaCurtea Constitutionala274. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 72 alin. (1) teza a doua si art. 341...
 • Monitorul Oficial nr. 556/22.7.2016

  Parlamentul158. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum...
 • Monitorul Oficial nr. 555/22.7.2016

  Presedintele Romaniei719. Decret privind trecerea in rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul Roman de InformatiiPresedintele Romaniei713. Decret privind inaintarea in gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea in rezerva, a unui general-maior cu doua...
 • Monitorul Oficial nr. 554/22.7.2016

  Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice4421. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5.694/2015 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de invatamant, specializarile si calificarile profesionale din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat evaluate in...
 • Monitorul Oficial nr. 553/22.7.2016

  Presedintele Romaniei708. Decret privind acordarea Drapelului de lupta Comandamentului Flotilei Fluviale ''Mihail Kogalniceanu''Curtea Constitutionala256. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (1) lit. b), c), d) si e) din Codul penalMinisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale854....
 • Monitorul Oficial nr. 552/21.7.2016

  Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei. Metodologie privind determinarea anuala a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare de gaze naturaleGuvernul499. Hotarire privind acordarea unor ajutoare de urgentaCurtea Constitutionala299. Decizie [R] referitoare la exceptia de...
 • Monitorul Oficial nr. 551/21.7.2016

  Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei36. Ordin privind stabilirea modalitatii de determinare anuala a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturaleMinisterul Mediului, Apelor si Padurilor1417. Ordin privind constituirea...
 • Monitorul Oficial nr. 550/21.7.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor1023. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0047 Hunedoara TimisanaInalta Curte de Casatie si Justitie15. Decizie [R] privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii...
 • Monitorul Oficial nr. 549/21.7.2016

  Consiliul Superior al Magistraturii896. Hotarire pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de...
 • Monitorul Oficial nr. 548/20.7.2016

  Curtea Constitutionala283. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (1) lit. d) teza a doua coroborate cu cele ale art. 45 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de...
 • Monitorul Oficial nr. 547/20.7.2016

  Ministerul Afacerilor Interne108. Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei secretariat generalMinisterul Afacerilor Interne. Regulament de organizare si functionare a Directiei secretariat general
 • Monitorul Oficial nr. 546/20.7.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara1409. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii CONCEPT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.Curtea Constitutionala245. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 si 13 din Legea nr. 193/2000 privind...
 • Monitorul Oficial nr. 545/20.7.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor997. Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0056 Dealul Ciocas-Dealul ViteluluiParlamentul151. Lege privind ordinul european de protectie, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normativePresedintele Romaniei679. Decret pentru promulgarea Legii privind...
 • Monitorul Oficial nr. 544/20.7.2016

  Presedintele Romaniei653. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de garantie dintre statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeana de Investitii privind imprumuturile care urmeaza a fi acordate de catre Banca Europeana de Investitii pentru proiectele de investitii din...
 • Monitorul Oficial nr. 543/19.7.2016

  Parlamentul156. Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilorPresedintele Romaniei698. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta...
 • Monitorul Oficial nr. 542/19.7.2016

  Parlamentul146. Lege pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statuluiPresedintele Romaniei674. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statuluiGuvernul496. Hotarire privind stabilirea continutului, formei, dimensiunii si a modelului titlurilor de...
 • Monitorul Oficial nr. 541/19.7.2016

  Parlamentul126. Lege pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul Romaniei si Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa si Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015Guvernul. Acord suplimentar la Protocolul de...
 • Monitorul Oficial nr. 540/19.7.2016

  Presedintele Romaniei696. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrati v-teritoriale sunt actionari unici ori...
 • Monitorul Oficial nr. 539/19.7.2016

  Guvernul488. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 25/2014 privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national ''Reabilitarea liniei c.f. Brasov-Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia...
 • Monitorul Oficial nr. 538/18.7.2016

  Curtea Constitutionala355. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii...
 • Monitorul Oficial nr. 537/18.7.2016

  Parlamentul121. Lege privind aprobarea incetarii valabilitatii, prin denuntare, a Conventiei din 5 iulie 1890, semnata la Bruxelles, privind infiintarea unei Uniuni Internationale pentru publicarea tarifelor vamale, precum si a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se...
 • Monitorul Oficial nr. 536/18.7.2016

  Presedintele Romaniei685. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei686. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei687. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei688. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei689. Decret privind...
 • Monitorul Oficial nr. 535/15.7.2016

  Curtea Constitutionala254. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilorCurtea Constitutionala310. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind...
 • Monitorul Oficial nr. 485/29.6.2016

  Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei114. Decizie privind stabilirea tarifelor de utilizare a Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP)Curtea Constitutionala298. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si ale art. 3 din Legea nr....
 • Monitorul Oficial nr. 484/29.6.2016

  Guvernul444. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Nationala a Apelor Minerale - SA, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de AfaceriCamera Deputatilor54. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea...
 • Monitorul Oficial nr. 483/29.6.2016

  Curtea Constitutionala199. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscaleCurtea Constitutionala201. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin....
 • Monitorul Oficial nr. 482/28.6.2016

  Senatul89. Hotarire privind vacantarea unor mandate de senatorSenatul90. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale SenatuluiSenatul110. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a...
 • Monitorul Oficial nr. 481/28.6.2016

  Camera Deputatilor7. Decizie privind exercitarea atributiilor presedintelui Camerei DeputatilorCamera Deputatilor. Regulament al Camerei Deputatilor - Republicare
 • Monitorul Oficial nr. 480/28.6.2016

  Guvernul436. Hotarire privind aprobarea stemelor comunelor Baraganul, Salcia Tudor si Traian, judetul BrailaGuvernul435. Hotarire privind aprobarea stemei municipiului Sacele, judetul BrasovGuvernul434. Hotarire privind aprobarea stemei comunei Stoenesti, judetul ValceaGuvernul431. Hotarire privind aprobarea stemei comunei I. L. Caragiale, judetul DambovitaInalta Curte...
 • Monitorul Oficial nr. 479/28.6.2016

  Curtea Constitutionala206. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculeOficiul National pentru Jocuri de Noroc135. Ordin privind aprobarea Normelor generale de intocmire...
 • Monitorul Oficial nr. 478/28.6.2016

  Curtea Constitutionala235. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul munciiPresedintele Romaniei613. Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea...
 • Monitorul Oficial nr. 477/27.6.2016

  Curtea Constitutionala164. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 si ale art. 509 alin. (2) din Codul de procedura civilaCurtea Constitutionala165. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322...
 • Monitorul Oficial nr. 476/27.6.2016

  Guvernul439. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii StiintificeGuvernul440. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat...
 • Monitorul Oficial nr. 475/24.6.2016

  Primul-Ministru221. Decizie pentru numirea domnului Manuel Costescu in functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de AfaceriPrimul-Ministru222. Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Victor Dan Eugen Strambu din functia de secretar de stat...
 • Monitorul Oficial nr. 474/24.6.2016

  Guvernul448. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, precum si pentru modificarea altor acte normativeAgentia Nationala de Administrare Fiscala1849. Ordin pentru aprobarea Procedurii de inregistrare...
 • Monitorul Oficial nr. 473/24.6.2016

  Guvernul449. Hotarire pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011
 • Monitorul Oficial nr. 472/24.6.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor872. Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0044 Gradistea-Caldarusani-DriduMinisterul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice827. Ordin privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comerciala QUALITY-CERT -...
 • Monitorul Oficial nr. 471/24.6.2016

  Presedintele Romaniei628. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei629. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei630. Decret privind eliberarea din functie a unui procurorPresedintele Romaniei631. Decret privind acreditarea unui ambasadorPresedintele Romaniei617. Decret privind acordarea gradului de...
 • Monitorul Oficial nr. 470/23.6.2016

  Camera Deputatilor62. Hotarire privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei DeputatilorPrimul-Ministru216. Decizie privind numirea doamnei Irina Alexe in functia de secretar de stat la Cancelaria Primului-MinistruPrimul-Ministru217. Decizie privind numirea...
 • Monitorul Oficial nr. 469/23.6.2016

  Presedintele Romaniei612. Decret privind conferirea Ordinului Virtutea MilitaraCurtea Constitutionala244. Decizie [A/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 si art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistuluiMinisterul Afacerilor Interne96. Ordin pentru aprobarea Criteriilor de performanta...
 • Monitorul Oficial nr. 468/23.6.2016

  Presedintele Romaniei614. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei607. Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios in grad de CavalerPresedintele Romaniei608. Decret privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de CavalerPresedintele Romaniei609. Decret privind conferirea Ordinului National...
 • Monitorul Oficial nr. 467/23.6.2016

  Curtea Constitutionala323. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 344 alin. (2) si (3) si art. 87 alin. (1) din Codul de procedura penalaAutoritatea Nationala pentru Turism199. Ordin privind procedura emiterii avizului prealabil de functionare pentru structurile...
 • Monitorul Oficial nr. 466/22.6.2016

  Monitorul Oficial. Rectificare la Lista nr. 4/2016 a partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale sl a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din...
 • Monitorul Oficial nr. 465/22.6.2016

  Senatul86. Hotarire privind modificarea Hotararii Senatului nr. 1/2016 pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Biroului permanent al SenatuluiSenatul88. Hotarire privind cererea de urmarire penala a domnului senator Titus Corlatean, fost ministru al afacerilor externe, in Dosarul nr. 644/P/2014Guvernul423. Hotarire privind...
 • Monitorul Oficial nr. 464/22.6.2016

  Curtea Constitutionala209. Decizie [R] privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, in ansamblul sau, si, in special, ale art. 4 si art. 6 din aceeasi ordonanta de urgentaMinisterul...
 • Monitorul Oficial nr. 463/22.6.2016

  Guvernul22. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutieraGuvernul426. Hotarire privind acordarea unor ajutoare de urgentaAutoritatea Electorala Permanenta8. Lista a partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a...
 • Monitorul Oficial nr. 462/22.6.2016

  Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari79. Hotarire pentru aprobarea Normei ''Garantii EximBank in numele si in contul statului'' (NI-GAR-10-V/0)Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari80. Hotarire pentru aprobarea Normei ''Contragarantii EximBank in numele si in contul statului'' (NI-GAR-11-III/0)Ministerul Mediului,...
 • Monitorul Oficial nr. 461/22.6.2016

  Ministerul Justitiei2207/C. Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.082/C/2014Guvernul427. Hotarire pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii...
 • Monitorul Oficial nr. 460/21.6.2016

  Guvernul23. Ordonanta urgenta pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale si de investitii europenePrimul-Ministru214. Decizie privind eliberarea domnului Brezoi George Constantin, la cerere, din functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor StatuluiPresedintele Romaniei605....
 • Monitorul Oficial nr. 459/21.6.2016

  Curtea Constitutionala185. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. (7) din Codul de procedura penalaCurtea Constitutionala217. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 si art. 223-239 din Codul de procedura penalaCurtea...
 • Monitorul Oficial nr. 458/21.6.2016

  Curtea Europeana A Drepturilor Omului. Decizie cu privire la Cererea nr. 77.049/12 introdusa de Murat Koncavar impotriva RomanieiMinisterul Afacerilor ExterneG5-2/730. Protocol de Cooperare intre Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrari, si Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular -...
 • Monitorul Oficial nr. 457/21.6.2016

  Guvernul414. Hotarire privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor indreptatite si modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor...
 • Monitorul Oficial nr. 456/17.6.2016

  Curtea Constitutionala219. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilaCurtea Constitutionala322. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate...
 • Monitorul Oficial nr. 455/17.6.2016

  Ministerul Apararii NationaleM.73. Ordin pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si functionarea cercurilor militare de garnizoana in Armata RomanieiMinisterul Apararii NationaleM.76. Ordin pentru aprobarea Instructiunilor privind activitatea de informare si relatii publice in Ministerul Apararii NationaleMinisterul Mediului, Apelor si Padurilor798. Ordin...
 • Monitorul Oficial nr. 454/17.6.2016

  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice847. Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societatii ''ELECTROPRECIZIA'' - S.A.Autoritatea Electorala Permanenta5. Lista a partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus...
 • Monitorul Oficial nr. 453/16.6.2016

  Guvernul402. Hotarire privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2016-2017
 • Monitorul Oficial nr. 452/16.6.2016

  Guvernul411. Hotarire pentru abrogarea art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetareCurtea Constitutionala251. Decizie [R] referitoare la exceptia de...
 • Monitorul Oficial nr. 451/16.6.2016

  Curtea Constitutionala286. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii...
 • Monitorul Oficial nr. 450/16.6.2016

  Curtea Constitutionala129. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare...
 • Monitorul Oficial nr. 449/16.6.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara1190. Decizie privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare a Societatii ASIPREST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.Ministerul Finantelor Publice842. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ''Santierul Naval Mangalia'' - S.A.Ministerul...
 • Monitorul Oficial nr. 448/15.6.2016

  Presedintele Romaniei598. Decret privind eliberarea din functie a unui procurorPresedintele Romaniei599. Decret privind eliberarea din functie a unui procurorPresedintele Romaniei600. Decret privind eliberarea din functie a unui procurorPresedintele Romaniei601. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa...
 • Monitorul Oficial nr. 447/15.6.2016

  Guvernul410. Hotarire privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata sau punerea in functiune a ascensoarelor si pentru punerea la dispozitie pe piata a componentelor de siguranta pentru ascensoareGuvernul413. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al...
 • Monitorul Oficial nr. 446/15.6.2016

  Oficiul National pentru Jocuri de Noroc134. Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc nr. 47/2016 privind aprobarea continutului, rapoartelor si a accesului la informatii transmise de catre organizatorii de jocuri de noroc la distanta, definite la...
 • Monitorul Oficial nr. 445/15.6.2016

  Ministerul Justitiei2140/C. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor si functiilor vacante din sistemul de probatiuneMinisterul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice789. Ordin privind desemnarea reprezentantilor aeroporturilor din Romania in cadrul Comitetului Tehnic pentru Securitate AeronauticaMinisterul...
 • Monitorul Oficial nr. 444/14.6.2016

  Primul-Ministru208. Decizie privind aplicarea mobilitatii domnului Gabriel Florin Puscau din functia publica de secretar general in cadrul Ministerului Sanatatii in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al GuvernuluiPrimul-Ministru209. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul...
 • Monitorul Oficial nr. 443/14.6.2016

  Curtea Constitutionala220. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 271^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de...
 • Monitorul Oficial nr. 442/14.6.2016

  Guvernul406. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 559/2014 privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national ''Reabilitarea liniei c.f. Brasov-Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia...
 • Monitorul Oficial nr. 441/14.6.2016

  Curtea Constitutionala246. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (2) si art. 101 alin. (2) si (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001,...
 • Monitorul Oficial nr. 440/13.6.2016

  Curtea Constitutionala210. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (1) lit. b) si c) din Codul penal si ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul...
 • Monitorul Oficial nr. 439/13.6.2016

  Casa Nationala de Asigurari de Sanatate276. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care...
 • Monitorul Oficial nr. 438/13.6.2016

  Curtea Constitutionala189. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului...
 • Monitorul Oficial nr. 437/10.6.2016

  Curtea Constitutionala145. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedura penalaCurtea Constitutionala184. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 289 alin. (1) din Codul penalMinisterul Educatiei Nationale si...
 • Monitorul Oficial nr. 436/10.6.2016

  Curtea Constitutionala197. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 254 din Codul de procedura penalaMinisterul Afacerilor Interne90. Ordin pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara in directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului...
 • Monitorul Oficial nr. 435/10.6.2016

  Presedintele Romaniei592. Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de CavalerPresedintele Romaniei593. Decret privind conferirea Ordinului National Pentru MeritMinisterul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri342. Ordin privind incetarea procedurii de administrare speciala si de supraveghere financiara...
 • Monitorul Oficial nr. 434/9.6.2016

  Presedintele Romaniei594. Decret privind numirea unui judecator la Curtea ConstitutionalaGuvernul20. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri...
 • Monitorul Oficial nr. 433/9.6.2016

  Curtea Constitutionala127. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, in ansamblul sau, si, in special, ale art. 4 si art. 6 din aceeasi ordonanta de...
 • Monitorul Oficial nr. 432/9.6.2016

  Camera Deputatilor48. Hotarire privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei DeputatilorCamera Deputatilor49. Hotarire pentru numirea unui judecator la Curtea ConstitutionalaCurtea Constitutionala163. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37^1 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor...
 • Monitorul Oficial nr. 431/8.6.2016

  Curtea Constitutionala161. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penalPresedintele Romaniei574. Decret pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidentialPresedintele Romaniei575. Decret...
 • Monitorul Oficial nr. 430/8.6.2016

  Inalta Curte de Casatie si Justitie8. Decizie [R] privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: daca sintagma ''cand fata de acea persoana s-a pronuntat anterior o hotarare penala definitiva cu privire la aceeasi fapta, chiar si sub...
 • Monitorul Oficial nr. 429/8.6.2016

  Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice. Regulament de organizare si functionare a Consiliului National al ElevilorAgentia Nationala de Integritate7962. Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de IntegritateAgentia Nationala de Integritate. Regulament de organizare si functionare...
 • Monitorul Oficial nr. 428/7.6.2016

  Senatul78. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale SenatuluiMinisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale823. Ordin privind modificarea si completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, nr. 1.801/2014 pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 427/7.6.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor969. Ordin privind numirea reprezentantilor partii romane in cadrul organismelor create in temeiul tratatelor bilaterale privind gospodarirea apelor de frontieraAgentia Nationala pt Resurse Minerale16. Decizie privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului ornamental din perimetrul...
 • Monitorul Oficial nr. 426/7.6.2016

  Curtea Constitutionala236. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 alin. (1) si (3) din Codul de procedura penalaGuvernul397. Hotarire privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru actiunea de protocol cu caracter deosebit, aferente celor doua activitati conform...
 • Monitorul Oficial nr. 425/6.6.2016

  Curtea Constitutionala128. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) si art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a...
 • Monitorul Oficial nr. 424/6.6.2016

  Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor62. Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale taiate, ucise sau altfel afectate in vederea lichidarii...
 • Monitorul Oficial nr. 423/6.6.2016

  Guvernul. Norme Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publiceGuvernul395. Hotarire pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr....
 • Monitorul Oficial nr. 422/6.6.2016

  Guvernul394. Hotarire pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectorialeGuvernul. Norme Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale
 • Monitorul Oficial nr. 421/3.6.2016

  Curtea Constitutionala88. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253^1 din Codul penal din 1969 si art. 301 din Codul penalMinisterul Apararii NationaleM.70. Ordin pentru aprobarea Conditiilor si a Metodologiei privind chemarea/rechemarea in activitate, in corpul ofiterilor,...
 • Monitorul Oficial nr. 420/3.6.2016

  Curtea Constitutionala190. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) teza finala din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996Curtea Constitutionala215. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1)...
 • Monitorul Oficial nr. 419/3.6.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor1945. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0137 Padurea RadomirMinisterul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice768. Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societatii INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER - S.R.L.Ministerul...
 • Monitorul Oficial nr. 418/2.6.2016

  Ministerul Transporturilor372. Ordin pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-CNS ''Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere'', vol. II ''Proceduri de comunicatii'', editia 2/2016Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale818. Ordin privind completarea art. 18 din Normele privind gestionarea sistemului autorizatiilor de plantare...
 • Monitorul Oficial nr. 417/2.6.2016

  Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania16/360. Hotarire privind aprobarea Tabloului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din RomaniaMinisterul Tineretului si Sportului. Norme Metodologice pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de tabara de odihna in centrele de agrement/bazele turistice proprii...
 • Monitorul Oficial nr. 416/2.6.2016

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale819. Ordin pentru aprobarea cantitatilor de motorina determinate la plata de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, aferente perioadei 1 ianuarie 2016-31 martie 2016, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de...
 • Monitorul Oficial nr. 415/1.6.2016

  Parlamentul111. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publicePresedintele Romaniei560. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publiceMinisterul Mediului, Apelor si...
 • Monitorul Oficial nr. 414/1.6.2016

  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice340. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul ''Cooperare teritoriala europeana'', in perioada 2014-2020Ministerul Dezvoltarii Regionale...
 • Monitorul Oficial nr. 413/1.6.2016

  Guvernul376. Hotarire privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2016-2017Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor767. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului ROSCI0120 Muntele Tampa...
 • Monitorul Oficial nr. 412/1.6.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor980. Ordin pentru completarea art. 14 alin. (2) din Procedura de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina, a fosilelor de plante si...
 • Monitorul Oficial nr. 411/31.5.2016

  Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice3844. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitarMinisterul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice. Regulament privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare...
 • Monitorul Oficial nr. 410/31.5.2016

  Ministerul Afacerilor Interne84. Ordin privind hranirea, dotarea locurilor de cazare si asigurarea cu materiale de igiena personala a strainilor care fac obiectul activitatilor din centrele integrate mentionate la art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea...
 • Monitorul Oficial nr. 409/31.5.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara26. Norma privind supravegherea sucursalelor societatilor de asigurare din state terteMinisterul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri481. Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilitatii gestionarii deseurilor de ambalajeAgentia Nationala de Administrare Fiscala1659. Ordin...
 • Monitorul Oficial nr. 408/30.5.2016

  Inalta Curte de Casatie si Justitie12. Decizie [A] referitoare la examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Oradea - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal in Dosarul nr. 5.644/83/CA/2013-R, la care s-a conexat Dosarul nr. 5.645/83/CA/2013-R, privind...
 • Monitorul Oficial nr. 407/30.5.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor942. Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1.234/2006 privind aprobarea Codului de bune practici in fermaGuvernul19. Ordonanta urgenta pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr' 10/2016 privind stabilirea masurilor necesare in...
 • Monitorul Oficial nr. 406/30.5.2016

  Parlamentul109. Lege pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istoricePresedintele Romaniei548. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istoricePresedintele Romaniei547. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de...
 • Monitorul Oficial nr. 405/30.5.2016

  Guvernul378. Hotarire privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca in domeniul public al municipiului Campia Turzii, judetul ClujGuvernul372....
 • Monitorul Oficial nr. 404/27.5.2016

  Presedintele Romaniei556. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei557. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei558. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei559. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorGuvernul382. Hotarire privind aprobarea...
 • Monitorul Oficial nr. 403/27.5.2016

  Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice3788. Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita ''Adeona Kindergarten'' din municipiul BuzauAgentia Nationala de Administrare Fiscala1503. Ordin pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in Registrul persoanelor impozabile care aplica...
 • Monitorul Oficial nr. 402/27.5.2016

  Monitorul Oficial89. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (6) si art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in...
 • Monitorul Oficial nr. 401/26.5.2016

  Guvernul375. Hotarire privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea la Bucuresti, in perioada 7-8 iulie 2016, a celei de-a XX-a Adunari Generale a Organizatiei Intraeuropene a Administratiilor Fiscale, in contextul asigurarii de catre Romania a presedintiei organizatiei pentru mandatul iulie...
 • Monitorul Oficial nr. 400/26.5.2016

  Curtea Constitutionala162. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 138 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalMinisterul Mediului, Apelor si Padurilor1969. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0235 Stanca...
 • Monitorul Oficial nr. 399/26.5.2016

  Inalta Curte de Casatie si Justitie8. Decizie [A] in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept: modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 39 alin. (2) lit. b) raportat la art. 27 alin. (1) din...
 • Monitorul Oficial nr. 398/25.5.2016

  Guvernul377. Hotarire privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe, a masurii de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata interna si in tarile terte, a...
 • Monitorul Oficial nr. 397/25.5.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. Ghid de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energeticGuvernul369. Hotarire privind modificarea datelor de...
 • Monitorul Oficial nr. 396/25.5.2016

  Curtea Constitutionala102. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbruGuvernul370. Hotarire privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 626/2013 pentru aprobarea indicatorilor...
 • Monitorul Oficial nr. 395/24.5.2016

  Curtea Constitutionala142. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 191 alin. (4) din Codul de procedura civilaCurtea Constitutionala195. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011...
 • Monitorul Oficial nr. 394/24.5.2016

  Colegiul Psihologilor din Romania6. Dispozitie privind constatarea unei functii vacante si inregistrarea unui nou membru in cadrul Comisiei de psihologie clinica si psihoterapie a Colegiului Psihologilor din RomaniaMinisterul Tineretului si Sportului429. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe...
 • Monitorul Oficial nr. 393/23.5.2016

  Presedintele Romaniei518. Decret pentru promulgarea Legii privind incubatoarele de afaceriPresedintele Romaniei517. Decret pentru promulgarea Legii privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari...
 • Monitorul Oficial nr. 392/23.5.2016

  Presedintele Romaniei532. Decret privind reinvestirea in functia de procuror sef adjunct al Directiei Nationale AnticoruptiePrimul-Ministru192. Decizie privind infiintarea Comisiei interinstitutionale pentru coordonarea activitatilor necesare constituirii unei capabilitati aeriene destinate executarii zborurilor specialePrimul-Ministru193. Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Lilian Onescu, inspector...
 • Monitorul Oficial nr. 391/23.5.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara1043. Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii EUL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.Inalta Curte de Casatie si Justitie5. Decizie [R] referitoare la examinarea sesizarilor formulate de Curtea de Apel Bucuresti -...
 • Monitorul Oficial nr. 390/23.5.2016

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale807. Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale, cu exceptia ariilor naturale protejateParlamentul98. Lege privind achizitiile publicePresedintele Romaniei514. Decret...
 • Monitorul Oficial nr. 389/23.5.2016

  Guvernul18. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
 • Monitorul Oficial nr. 388/20.5.2016

  Guvernul365. Hotarire pentru aprobarea cuantumului si a platii cotizatiei anuale de participare a Romaniei la Conferinta de la Haga de Drept International Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2015-30 iunie 2016Autoritatea Electorala Permanenta26. Hotarire privind modificarea si completarea Ghidului finantarii...
 • Monitorul Oficial nr. 387/20.5.2016

  Ministerul Energiei98. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului EnergieiGuvernul366. Hotarire pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului...
 • Monitorul Oficial nr. 386/20.5.2016

  Fondul de Garantare a Asiguratilor1. Instructiuni privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre Fondul de garantare a asiguratilor
 • Monitorul Oficial nr. 385/20.5.2016

  Guvernul348. Hotarire privind aprobarea Programului statistic national anual 2016Autoritatea de Supraveghere Financiara25. Norma privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii privateCurtea Constitutionala262. Decizie [A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004...
 • Monitorul Oficial nr. 384/20.5.2016

  Monitorul Oficial. Rectificare in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 226/2016 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea...
 • Monitorul Oficial nr. 383/19.5.2016

  Parlamentul96. Lege pentru aderarea Romaniei la Conventia pentru infiintarea unei Organizatii Europene pentru Cercetari Nucleare, adoptata la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificata, la Protocolul financiar anexat Conventiei pentru infiintarea unei Organizatii Europene pentru Cercetari Nucleare,...
 • Monitorul Oficial nr. 382/19.5.2016

  Parlamentul97. Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea in domeniul apararii dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015Guvernul. Acord privind cooperarea in domeniul apararii intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Algeriene...
 • Monitorul Oficial nr. 381/19.5.2016

  Guvernul364. Hotarire privind punerea in executare a Sentintei civile nr. 3.928 din 10 decembrie 2013 pronuntate de Curtea de Apel - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal in Dosarul nr. 5.809/2/2013, definitiva prin Decizia nr. 2.630 din 24 iunie...
 • Monitorul Oficial nr. 380/18.5.2016

  Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti27. Hotarire privind aprobarea Tabloului executorilor judecatoresti pe anul 2016Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor652. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului ariei naturale protejate Lacul Snagov
 • Monitorul Oficial nr. 379/18.5.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor766. Ordin pentru aprobarea derogarii pentru unele specii de fauna salbaticaMinisterul Apararii NationaleM.63. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.102/2012 privind sistemul de distinctii militare din Ministerul Apararii NationaleMinisterul Mediului, Apelor si...
 • Monitorul Oficial nr. 378/17.5.2016

  Presedintele Romaniei513. Decret privind chemarea in activitate a unui general de brigada cu o stea in rezerva din Ministerul Apararii NationaleCurtea Constitutionala131. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 din Decretul Consiliului de Stat nr. 387/1967...
 • Monitorul Oficial nr. 377/17.5.2016

  Presedintele Romaniei507. Decret privind rechemarea unui ambasadorPresedintele Romaniei508. Decret privind rechemarea unui ambasadorPresedintele Romaniei509. Decret privind rechemarea unui ambasadorPresedintele Romaniei510. Decret privind rechemarea unui ambasadorSenatul69. Hotarire referitoare la Pachetul privind economia circulara - Propunere de Regulament al Parlamentului European si...
 • Monitorul Oficial nr. 376/17.5.2016

  Curtea Constitutionala33. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 si art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004Curtea Constitutionala116. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind...
 • Monitorul Oficial nr. 375/16.5.2016

  Curtea Constitutionala115. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului...
 • Monitorul Oficial nr. 374/16.5.2016

  Curtea Constitutionala138. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 alin. (3) si art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al RomanieiCurtea Constitutionala174. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin....
 • Monitorul Oficial nr. 373/16.5.2016

  Curtea Constitutionala80. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedura penala, cu privire la solutia legislativa potrivit careia exercitarea functiei de verificare a legalitatii trimiterii in judecata este...
 • Monitorul Oficial nr. 372/16.5.2016

  Curtea Constitutionala133. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1), (3), (4) si (7), precum si ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si...
 • Monitorul Oficial nr. 371/13.5.2016

  Curtea Constitutionala84. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 si art. 344 alin. (2) din Codul de procedura penalaGuvernul16. Ordonanta urgenta pentru completarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada...
 • Monitorul Oficial nr. 370/13.5.2016

  Ministerul Afacerilor Interne161. Ordin privind aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei Nationale de Drept International UmanitarMinisterul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice3097. Ordin privind aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei Nationale de Drept International UmanitarMinisterul Sanatatii304. Ordin privind aprobarea Regulamentului de...
 • Monitorul Oficial nr. 369/13.5.2016

  Parlamentul94. Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutierePresedintele Romaniei500. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiereParlamentul95. Lege privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate si pentru modificarea Ordonantei de urgenta...
 • Monitorul Oficial nr. 368/12.5.2016

  Curtea Constitutionala122. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului si ale art. 65 alin. (3) din capitolul II al anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind...
 • Monitorul Oficial nr. 367/12.5.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara1021. Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare ca broker de asigurare/reasigurare a Societatii NET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.Autoritatea de Supraveghere Financiara1004. Decizie privind sanctionarea Societatii GLORIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L....
 • Monitorul Oficial nr. 366/12.5.2016

  Camera Deputatilor47. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea terorismului si de inlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului COM (2015)625Guvernul327. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 365/12.5.2016

  Presedintele Romaniei495. Decret privind inaintarea in gradul de general-maior cu doua stele a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii NationalePresedintele Romaniei494. Decret privind inaintarea in gradul de viceamiral cu trei stele, in retragere, a unui contraamiral...
 • Monitorul Oficial nr. 364/12.5.2016

  Curtea Constitutionala103. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 980-996 din Codul de procedura civilaGuvernul332. Hotarire privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Culturii a unor bunuri...
 • Monitorul Oficial nr. 363/12.5.2016

  Ministerul Transporturilor351. Ordin pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-LMET ''Licentierea personalului meteorologic aeronautic''Camera Deputatilor44. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Punerea in aplicare a Agendei europene de securitate: planul de actiune...
 • Monitorul Oficial nr. 362/11.5.2016

  Curtea Constitutionala72. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) cu referire la buletinul de identitate sub aspectul sintagmei ''aflat in termen de valabilitate'' din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul,...
 • Monitorul Oficial nr. 361/11.5.2016

  Guvernul328. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, precum si pentru modificarea unor acte normativeAutoritatea de Supraveghere Financiara1020. Decizie privind sanctionarea Societatii A-ZET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de...
 • Monitorul Oficial nr. 360/11.5.2016

  Presedintele Romaniei479. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind asistenta financiara rambursabila dintre Romania si Republica Moldova, semnat la Chisinau la 7 octombrie 2015Curtea Constitutionala59. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din...
 • Monitorul Oficial nr. 359/11.5.2016

  Senatul77. Hotarire privind numirea unui membru al Consiliului National de IntegritateParlamentul84. Lege pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croatia la Spatiul Economic European, semnat de catre Uniunea Europeana, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei si Republica Croatia la 11 aprilie 2014 la...
 • Monitorul Oficial nr. 358/10.5.2016

  Primul-Ministru170. Decizie privind numirea doamnei Elena Maria Gheorghiu in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Primului-MinistruPartide Politice. Actul CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea...
 • Monitorul Oficial nr. 357/10.5.2016

  Curtea Constitutionala61. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publiceGuvernul337. Hotarire privind trecerea unei constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militara 0838...
 • Monitorul Oficial nr. 356/10.5.2016

  Presedintele Romaniei488. Decret privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de CavalerInalta Curte de Casatie si Justitie9. Decizie referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: ''Daca elementul material al laturii obiective a...
 • Monitorul Oficial nr. 355/10.5.2016

  Ministerul Finantelor Publice583. Ordin pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 230 si 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioarePresedintele Romaniei489. Decret privind conferirea Medaliei Nationale Serviciul Credincios
 • Monitorul Oficial nr. 354/9.5.2016

  Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice3698. Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5.694/2015 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de invatamant, specializarile si calificarile profesionale din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat evaluate in...
 • Monitorul Oficial nr. 353/9.5.2016

  Primul-Ministru168. Decizie privind numirea domnului Dragos-Cristian Dinu in functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor EuropeneGuvernul334. Hotarire privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiGuvernul323. Hotarire...
 • Monitorul Oficial nr. 352/9.5.2016

  Curtea Constitutionala64. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 8 alin. (1) si art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008...
 • Monitorul Oficial nr. 351/9.5.2016

  Presedintele Romaniei483. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei482. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei481. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei480. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei472. Decret privind...
 • Monitorul Oficial nr. 350/6.5.2016

  Ministerul Finantelor Publice570. Ordin pentru aprobarea Procedurii privind solicitarea certificatelor de atestare fiscala de catre secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si de catre structurile care asigura secretariatul comisiilor de autorizare a operatorilor de produse supuse...
 • Monitorul Oficial nr. 349/6.5.2016

  Guvernul330. Hotarire privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara a unui imobil trecut in proprietatea publica a statuluiMinisterul Mediului, Apelor...
 • Monitorul Oficial nr. 348/6.5.2016

  Presedintele Romaniei458. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedatCurtea Constitutionala121. Decizie referitoare la exceptia...
 • Monitorul Oficial nr. 347/6.5.2016

  Guvernul317. Hotarire privind aprobarea Strategiei educatiei si formarii profesionale din Romania pentru perioada 2016-2020Presedintele Romaniei463. Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea centrelor comunitare romanesti in strainatateParlamentul89. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de...
 • Monitorul Oficial nr. 346/5.5.2016

  Curtea Constitutionala48. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedura penalaCurtea Constitutionala60. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (4) teza finala din Legea nr. 393/2004...
 • Monitorul Oficial nr. 345/5.5.2016

  Parlamentul87. Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricolPresedintele Romaniei462. Decret pentru promulgarea Legii privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie...
 • Monitorul Oficial nr. 344/5.5.2016

  Ministerul Afacerilor Externe649. Ordin pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 2253 (2015)Ministerul Afacerilor Externe2253. Rezolutie adoptata de Consiliul de Securitate la cea de a 7587-a reuniune din data de 17 decembrie 2015
 • Monitorul Oficial nr. 343/5.5.2016

  Ministerul Finantelor Publice148. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelorMinisterul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice569. Ordin privind aprobarea Listei cuprinzand indicativele...
 • Monitorul Oficial nr. 342/5.5.2016

  Parlamentul88. Lege privind stabilirea unor masuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspat pentru consum si a produselor lactatePresedintele Romaniei437. Decret pentru promulgarea Legii privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilorParlamentul72. Lege privind sistemul de pensii...
 • Monitorul Oficial nr. 341/4.5.2016

  Parlamentul82. Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, precum si pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile socialePresedintele Romaniei459. Decret...
 • Monitorul Oficial nr. 340/4.5.2016

  Presedintele Romaniei467. Decret pentru revocarea din functie a unui membru al GuvernuluiPresedintele Romaniei468. Decret pentru numirea unui membru al GuvernuluiCurtea Constitutionala55. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 si art. 9 alin. (1) si (2) din...
 • Monitorul Oficial nr. 339/4.5.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor556. Ordin privind aprobarea Planului de management al Rezervatiei Naturale Lacul BalatauGuvernul312. Hotarire privind aprobarea stemei comunei Vanatorii Mici, judetul GiurgiuMinisterul Justitiei1325/C. Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor...
 • Monitorul Oficial nr. 338/4.5.2016

  Primul-Ministru156. Decizie pentru eliberarea doamnei Corina Suteu din functia de secretar de stat la Ministerul CulturiiForumul Democrat al Germanilor din Romania. Actul - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2015, conform Legii nr....
 • Monitorul Oficial nr. 337/3.5.2016

  Partidul National Liberal. Actul - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale - Partidul National LiberalPartidul M10. Actul - CUANTUMUL...
 • Monitorul Oficial nr. 336/3.5.2016

  Ministerul Afacerilor Externe648. Ordin pentru publicarea Programului de cooperare in domeniile educatiei, culturii si in alte domenii conexe intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnat la Bucuresti la 25 martie 2016Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale776. Ordin privind completarea...
 • Monitorul Oficial nr. 335/3.5.2016

  Ministerul Apararii NationaleM.57. Ordin privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar si a altor materiale din dotarea Ministerului Apararii Nationale
 • Monitorul Oficial nr. 334/29.4.2016

  Partidul Social Democrat. Actul CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSDParlamentul76. Lege privind modificarea...
 • Monitorul Oficial nr. 333/29.4.2016

  Presedintele Romaniei446. Decret privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea, la trecerea in rezerva, unui colonel din Ministerul Apararii NationalePresedintele Romaniei447. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei448. Decret privind eliberarea din functie a unui...
 • Monitorul Oficial nr. 332/29.4.2016

  Ministerul Sanatatii448. Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni-GrajduriMinisterul Sanatatii. Regulament de organizare si functionare al Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni-Grajduri
 • Monitorul Oficial nr. 331/29.4.2016

  Primul-Ministru154. Decizie privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statuluiPrimul-Ministru155....
 • Monitorul Oficial nr. 330/28.4.2016

  Parlamentul77. Lege privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin creditePresedintele Romaniei442. Decret pentru promulgarea Legii privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin crediteParlamentul78. Lege pentru modificarea...
 • Monitorul Oficial nr. 329/28.4.2016

  Primul-Ministru153. Decizie privind numirea doamnei Simona Olimpia Negru in functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si PadurilorMinisterul Transporturilor26. Ordin pentru aprobarea Instructiunilor privind cartea de identitate a vehicululuiMinisterul Transporturilor. Instructiuni privind cartea de identitate a vehicululuiCurtea Constitutionala124....
 • Monitorul Oficial nr. 328/28.4.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara930. Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii I.M. BRATU - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.Autoritatea Electorala Permanenta22. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr. 14/2016 privind desemnarea reprezentantilor...
 • Monitorul Oficial nr. 327/28.4.2016

  Curtea Constitutionala65. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamantCurtea Constitutionala91. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii...
 • Monitorul Oficial nr. 326/27.4.2016

  Senatul56. Hotarire referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 883/2013 in ceea ce priveste secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) - COM (2016) 113...
 • Monitorul Oficial nr. 325/27.4.2016

  Senatul63. Hotarire referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind masurile de garantare a securitatii aprovizionarii cu gaze naturale si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 - COM (2016) 52 finalSenatul64. Hotarire privind Propunerea de...
 • Monitorul Oficial nr. 324/27.4.2016

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale782. Ordin privind nominalizarea punctelor de debarcare si centrelor de prima vanzare autorizate pentru pescuitul comercial in Delta Dunarii pe anul 2016Curtea Constitutionala107. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 din Codul...
 • Monitorul Oficial nr. 323/27.4.2016

  Presedintele Romaniei431. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii...
 • Monitorul Oficial nr. 322/27.4.2016

  Ministerul Fondurilor Europene534. Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ''Dezvoltare locala integrata (DLI 360°) in comunitatile marginalizate'', aferenta Programului operational Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritara 4 ''Incluziunea sociala si combaterea saraciei'', obiectivul specific 4.2 ''Reducerea numarului...
 • Monitorul Oficial nr. 321/27.4.2016

  Senatul58. Hotarire privind Raportul Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din...
 • Monitorul Oficial nr. 320/26.4.2016

  Ministerul Afacerilor Interne73. Ordin privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 65/2014 pentru stabilirea Procedurii de cautare si de furnizare a datelor privind inmatricularea vehiculelor, precum si a elementelor acestor dateMinisterul Afacerilor Interne75. Ordin pentru stabilirea formei si continutului...
 • Monitorul Oficial nr. 319/26.4.2016

  Guvernul297. Hotarire privind modificarea anexei nr. 31 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiCurtea Constitutionala148. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 din Legea nr. 295/2004 privind...
 • Monitorul Oficial nr. 318/26.4.2016

  Curtea Constitutionala42. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului...
 • Monitorul Oficial nr. 317/26.4.2016

  Guvernul294. Hotarire pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea in domeniul forestier, semnat la Bucuresti la 1 aprilie 2015Guvernul306. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Nationale ''Aeroportul International...
 • Monitorul Oficial nr. 316/25.4.2016

  Guvernul299. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Nationale ''Administratia Porturilor Dunarii Maritime'' - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului TransporturilorGuvernul300. Hotarire pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Agentiei Nationale...
 • Monitorul Oficial nr. 315/25.4.2016

  Curtea Constitutionala90. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. (1) din Codul de procedura penalaCurtea Constitutionala85. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253^1 din Codul penal din 1969Curtea Constitutionala100. Decizie [R]...
 • Monitorul Oficial nr. 314/25.4.2016

  Curtea Constitutionala46. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253^1 din Codul penal din 1969Curtea Constitutionala76. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 318 alin. 1 teza a doua din Codul de procedura civila...
 • Monitorul Oficial nr. 313/22.4.2016

  Presedintele Romaniei427. Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios in grad de ComandorPresedintele Romaniei428. Decret privind conferirea Ordinului Meritul CulturalPresedintele Romaniei429. Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru InvatamantPresedintele Romaniei430. Decret privind acreditarea unui ambasadorGuvernul293. Hotarire privind trecerea unei constructii aflate...
 • Monitorul Oficial nr. 312/22.4.2016

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala1189. Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in RomaniaAgentia Nationala de Administrare Fiscala. Norme Tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in RomaniaAgentia Nationala de Administrare Fiscala1190. Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de verificare ulterioara...
 • Monitorul Oficial nr. 311/22.4.2016

  Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice3525. Ordin privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant ''primar'' din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar particular Liceul ''Don Orione'' din municipiul OradeaMinisterul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice3526. Ordin privind acordarea acreditarii pentru nivelul de...
 • Monitorul Oficial nr. 310/22.4.2016

  Parlamentul12. Hotarire pentru aprobarea Cartei albe a aparariiMinisterul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice3600. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5.179/2015 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de invatamant, specializarile si calificarile profesionale din cadrul unitatilor...
 • Monitorul Oficial nr. 309/22.4.2016

  Curtea Constitutionala79. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 316 alin. (1) teza a doua din Codul de procedura penalaGuvernul292. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor...
 • Monitorul Oficial nr. 308/21.4.2016

  Curtea Constitutionala41. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 427 alin. (1) din Codul de procedura penalaMonitorul Oficial151. Decizie [A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de...
 • Monitorul Oficial nr. 307/21.4.2016

  Autoritatea Electorala Permanenta20. Hotarire privind modificarea Metodologiei de admitere in Corpul expertilor electorali, aprobata prin Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr. 11/2015Guvernul280. Hotarire privind aprobarea valorii cotizatiilor si a plafonului in limita caruia se deconteaza serviciile lingvistice, precum si a procedurii...
 • Monitorul Oficial nr. 306/21.4.2016

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala1196. Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare si completare a notificarii de reexportAgentia Nationala de Administrare Fiscala. Norme Tehnice de utilizare si completare a notificarii de reexportCurtea Constitutionala179. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate...
 • Monitorul Oficial nr. 305/21.4.2016

  Parlamentul11. Hotarire pentru constituirea Comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor privind situatia celor doua entitati energetice, Societatea Complexul Energetic Hunedoara si Societatea Complexul Energetic OlteniaSenatul62. Hotarire referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului...
 • Monitorul Oficial nr. 304/20.4.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara857. Decizie privind sanctionarea Societatii TAKTIQ - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare/reasigurareAutoritatea de Supraveghere Financiara901. Decizie privind deschiderea procedurii de redresare financiara pe baza de plan...
 • Monitorul Oficial nr. 303/20.4.2016

  Camera Deputatilor40. Hotarire privind vacantarea unui loc de vicepresedinte al Camerei DeputatilorPresedintele Romaniei418. Decret privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de Mare OfiterPresedintele Romaniei419. Decret privind conferirea Ordinului National Pentru MeritCurtea Constitutionala56. Decizie [R] referitoare la exceptia de...
 • Monitorul Oficial nr. 302/20.4.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara821. Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii OMEGA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.Autoritatea de Supraveghere Financiara793. Decizie privind sanctionarea Societatii EUROBROKERS GROUP - BROKER DE ASIGURARE - S.A. cu retragerea autorizatiei...
 • Monitorul Oficial nr. 301/20.4.2016

  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice695. Ordin privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoasterii automate a experientei profesionale, pentru persoanele care doresc sa exercite in Romania activitatile cuprinse in anexa IV la Directiva 2005/36/CE a...
 • Monitorul Oficial nr. 300/20.4.2016

  Guvernul272. Hotarire pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Reabilitarea liniei C.F. Frontiera-Curtici-Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h; Tronsonul 2: km 614-Gurasada si Tronsonul 3: Gurasada-Simeria''Guvernul271. Hotarire pentru aprobarea...
 • Monitorul Oficial nr. 299/19.4.2016

  Guvernul246. Hotarire privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane'', institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si PadurilorGuvernul283. Hotarire privind actualizarea datelor de...
 • Monitorul Oficial nr. 298/19.4.2016

  Curtea Constitutionala70. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 73 alin. (3) si art. 74 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventeiAutoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate218. Ordin pentru aprobarea Listei unitatilor sanitare...
 • Monitorul Oficial nr. 297/19.4.2016

  Guvernul222. Hotarire privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Regia Autonoma Tehnologii pentru Energia Nucleara - Sucursala Institutul de Cercetari NucleareMinisterul Sanatatii458. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate...
 • Monitorul Oficial nr. 296/19.4.2016

  Presedintele Romaniei416. Decret privind acreditarea unui ambasadorPresedintele Romaniei417. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-sef de politie cu Ministerul Afacerilor InterneCurtea Constitutionala93. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 271^1 alin. (1) si (2) din...
 • Monitorul Oficial nr. 295/19.4.2016

  Presedintele Romaniei422. Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garantie dintre statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeana de Investitii privind imprumuturile care urmeaza a fi acordate de catre Banca Europeana de Investitii pentru proiectele de investitii...
 • Monitorul Oficial nr. 294/18.4.2016

  Camera Auditorilor Financiari din Romania2. Hotarire cu privire la aprobarea unor documente prezentate in cadrul Conferintei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania din data de 26 martie 2016Casa Nationala de Pensii Publice138. Ordin privind aprobarea Normelor cu privire la...
 • Monitorul Oficial nr. 293/18.4.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara19. Hotarire privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor straziiCurtea Constitutionala136. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 alin. (2) lit. b) din Codul de procedura penala si...
 • Monitorul Oficial nr. 292/18.4.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor716. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor...
 • Monitorul Oficial nr. 291/18.4.2016

  Camera Deputatilor37. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Strategia de extindere a UE COM (2015) 611Ministerul Fondurilor Europene181. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare...
 • Monitorul Oficial nr. 290/18.4.2016

  Senatul52. Hotarire privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind pietele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piata si a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind imbunatatirea...
 • Monitorul Oficial nr. 289/15.4.2016

  Ministerul Transporturilor206. Ordin pentru aprobarea Normelor privind Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la spitalele publice din subordinea Ministerului TransporturilorPrimul-Ministru135. Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 114/2016 privind stabilirea atributiilor doamnei Cynthia...
 • Monitorul Oficial nr. 288/15.4.2016

  Ministerul Finantelor Publice532. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din...
 • Monitorul Oficial nr. 287/15.4.2016

  Guvernul247. Hotarire privind modificarea si completarea anexei nr. 44 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiInalta Curte de Casatie si Justitie6. Decizie [R] privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea chestiunii...
 • Monitorul Oficial nr. 286/15.4.2016

  Presedintele Romaniei410. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor socialeParlamentul61. Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 1...
 • Monitorul Oficial nr. 285/14.4.2016

  Parlamentul56. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de...
 • Monitorul Oficial nr. 284/14.4.2016

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale483. Ordin pentru aprobarea Manualului de procedura privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plata aferente masurii 10, pachetul 8 ''Cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon'' din cadrul Programului...
 • Monitorul Oficial nr. 283/14.4.2016

  Presedintele Romaniei403. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte normativeBiroul Electoral Central. Lista semnelor electorale, depuse si admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de catre partidele politice,...
 • Monitorul Oficial nr. 282/14.4.2016

  Banca Nationala a Romaniei2. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2015 privind functionarea sistemului de plati TARGET2 - RomaniaGuvernul250. Hotarire privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac...
 • Monitorul Oficial nr. 279/13.4.2016

  Senatul55. Hotarire privind modificarea si completarea Regulamentului SenatuluiAutoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei12. Ordin privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de transport al energiei electrice si pentru serviciul de sistemAutoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei. Standarde de...
 • Monitorul Oficial nr. 278/13.4.2016

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale456. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.997/2015 privind aprobarea Manualului de procedura specifica pentru evaluarea, selectarea si contractarea cererilor de finantare pentru proiecte aferente submasurilor, masurilor si schemelor de ajutor de...
 • Monitorul Oficial nr. 277/12.4.2016

  Camera Deputatilor. Regulament al Camerei Deputatilor - Republicare
 • Monitorul Oficial nr. 276/12.4.2016

  Curtea Constitutionala68. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 si art. 66 din Legea nr. 53/2003 - Codul munciiSecretariatul General al Guvernului201. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, indrumarea metodologica si supravegherea stadiului implementarii si...
 • Monitorul Oficial nr. 275/12.4.2016

  Secretariatul General al Guvernului200. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice
 • Monitorul Oficial nr. 274/12.4.2016

  Camera Deputatilor32. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deseurile COM (2015) 595Ministerul Finantelor Publice4051. Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului mediului si schimbarilor climatice si al...
 • Monitorul Oficial nr. 273/11.4.2016

  Presedintele Romaniei377. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor InternePresedintele Romaniei382. Decret privind acordarea Drapelului de lupta Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ''Tara Barsei'' al Judetului BrasovPresedintele Romaniei383. Decret privind acordarea Drapelului de...
 • Monitorul Oficial nr. 272/11.4.2016

  Guvernul156. Hotarire privind modificarea si completarea anexei nr. 14 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiGuvernul236. Hotarire privind infiintarea Comitetului Interministerial pentru CompetitivitateAgentia Nationala pentru Achizitii Publice2. Instructiuni emise in aplicarea...
 • Monitorul Oficial nr. 271/11.4.2016

  Guvernul. Regulament de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penalGuvernul157. Hotarire pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a...
 • Monitorul Oficial nr. 270/8.4.2016

  Camera Deputatilor35. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 in scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor COM (2015) 586Presedintele Romaniei400. Decret privind...
 • Monitorul Oficial nr. 269/8.4.2016

  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice724. Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei...
 • Monitorul Oficial nr. 268/8.4.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara21. Norma privind raportarile referitoare la activitatea de asigurare si/sau de reasigurareColegiul Medicilor din Romania2. Hotarire privind modificarea si completarea Statutului Colegiului Medicilor din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor din Romania nr....
 • Monitorul Oficial nr. 267/8.4.2016

  Guvernul223. Hotarire privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane'', institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, pentru Administratia Bazinala de Apa...
 • Monitorul Oficial nr. 266/7.4.2016

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale476. Ordin privind sistemul de sanctiuni aplicabil schemelor de plati directe si ajutoarelor nationale tranzitorii in sectoarele vegetal si zootehnic, aferente cererilor unice de plata depuse la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, incepand cu...
 • Monitorul Oficial nr. 265/7.4.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara731. Decizie privind sanctionarea Societatii SAFEGUARD BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare si/sau reasigurareAutoritatea de Supraveghere Financiara735. Decizie privind sanctionarea Societatii AUTO ONE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu...
 • Monitorul Oficial nr. 264/7.4.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara19. Norma pentru modificarea si completarea Normelor privind Registrul intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10/2007Guvernul239. Hotarire pentru completarea art. 3^1 din Hotararea Guvernului nr....
 • Monitorul Oficial nr. 263/7.4.2016

  Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice. Metodologie pentru desfasurarea concursului de rezidentiat sesiunea 22 mai 2016 pentru locurile si posturile ramase neocupate pentru domeniul medicina in sesiunea 15 noiembrie 2015Ministerul Sanatatii390. Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat...
 • Monitorul Oficial nr. 262/7.4.2016

  Guvernul221. Hotarire privind aprobarea obiectivelor etapei a XVII-a 2016 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024Guvernul224. Hotarire privind modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat...
 • Monitorul Oficial nr. 261/7.4.2016

  Presedintele Romaniei376. Decret privind reinvestirea in functie a procurorului-sef al Directiei Nationale AnticoruptieGuvernul226. Hotarire privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiGuvernul229. Hotarire privind aprobarea obiectivului de...
 • Monitorul Oficial nr. 260/6.4.2016

  Guvernul235. Hotarire pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu
 • Monitorul Oficial nr. 259/6.4.2016

  Guvernul228. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome ''Monetaria Statului'' din subordinea Bancii Nationale a RomanieiGuvernul227. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ''Uzina Termoelectrica Midia'' -...
 • Monitorul Oficial nr. 258/6.4.2016

  Primul-Ministru125. Decizie pentru reluarea, la cerere, a activitatii doamnei Claudia Ioana Szabo in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al GuvernuluiGuvernul9. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului,...
 • Monitorul Oficial nr. 257/6.4.2016

  Parlamentul51. Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilorGuvernul225. Hotarire pentru modificarea anexelor nr. 1 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu...
 • Monitorul Oficial nr. 256/6.4.2016

  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice404. Ordin pentru aprobarea listelor proiectelor finantate prin Programul operational regional 2007-2013 si Programul operational sectorial Mediu 2007-2013, pentru care unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta imprumuturile prevazute la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului...
 • Monitorul Oficial nr. 255/6.4.2016

  Guvernul191. Hotarire privind aprobarea stemelor comunelor Ciocile si Maxineni, judetul BrailaGuvernul192. Hotarire privind aprobarea stemelor oraselor Seini si Tautii-Magheraus, judetul MaramuresGuvernul193. Hotarire privind aprobarea stemelor comunelor Aiton, Buza, Ceanu Mare, Margau si Petrestii de Jos, judetul ClujSenatul49. Hotarire privind Comunicarea...
 • Monitorul Oficial nr. 254/5.4.2016

  Curtea Constitutionala35. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) si (3), art. 346 alin. (2)-(6) si art. 347 alin. (1) si (2) din Codul de procedura...
 • Monitorul Oficial nr. 253/5.4.2016

  Presedintele Romaniei358. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copiluluiPresedintele Romaniei364. Decret privind rechemarea unui ambasadorPresedintele Romaniei365. Decret privind rechemarea unui ambasadorParlamentul54. Lege pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin...
 • Monitorul Oficial nr. 252/5.4.2016

  Guvernul230. Hotarire pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului TransporturilorGuvernul217. Hotarire pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2016 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la...
 • Monitorul Oficial nr. 251/5.4.2016

  Camera Auditorilor Financiari din Romania. Norma privind buna reputatie a auditorului financiarInalta Curte de Casatie si Justitie7. Decizie [A] referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: ''daca la stabilirea legii penale mai favorabile,...
 • Monitorul Oficial nr. 250/5.4.2016

  Guvernul197. Hotarire privind stabilirea conditiilor de punere la dispozitie pe piata si controlul explozivilor de uz civil
 • Monitorul Oficial nr. 249/4.4.2016

  Curtea Constitutionala69. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 si art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civilaGuvernul198. Hotarire pentru aprobarea Acordului privind cooperarea, in domeniul juridic,...
 • Monitorul Oficial nr. 248/4.4.2016

  Senatul46. Hotarire privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind omologarea si supravegherea pietei autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si ale sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective COM (2016) 31 finalCurtea Constitutionala10. Decizie [R]...
 • Monitorul Oficial nr. 247/4.4.2016

  Parlamentul50. Lege pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003Presedintele Romaniei342. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003Guvernul184. Hotarire privind modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea...
 • Monitorul Oficial nr. 246/4.4.2016

  Guvernul170. Hotarire pentru aprobarea Acordului privind protectia reciproca a informatiilor clasificate din domeniul apararii dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii Nationale din Republica Algeriana Democratica si Populara, semnat la Alger la 7 decembrie 2015Ministerul Apararii Nationale. Acord...
 • Monitorul Oficial nr. 245/1.4.2016

  Parlamentul53. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructiiPresedintele Romaniei359. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructiiCurtea Constitutionala11. Decizie [R] referitoare la exceptia de...
 • Monitorul Oficial nr. 244/1.4.2016

  Uniunea Nationala a Notarilor Publici. Tablou al notarilor publici pe anul 2016Ministerul Afacerilor Externe470. Ordin pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 2270 (2016)Consiliul de Securitate al ONU2270. Rezolutie adoptata de Consiliul de Securitate cu ocazia celei de-a 7638-a...
 • Monitorul Oficial nr. 243/1.4.2016

  Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania9. Hotarire pentru modificarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali, aprobata prin Hotararea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si...
 • Monitorul Oficial nr. 242/1.4.2016

  Ministerul Afacerilor Interne53. Ordin privind conditiile de preluare a bunurilor si documentelor Societatii Comerciale ''COMICEX'' - S.A.Presedintele Romaniei350. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei351. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei352. Decret privind eliberarea din...
 • Monitorul Oficial nr. 241/1.4.2016

  Senatul45. Hotarire privind contul de executie a bugetului Senatului pe anul 2015Partide Politice. Actul CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor...
 • Monitorul Oficial nr. 240/31.3.2016

  Camera Deputatilor23. Hotarire privind vacantarea unui loc de deputatCamera Deputatilor24. Hotarire pentru aprobarea modificarilor Statului de functii al Serviciilor Camerei DeputatilorCurtea Constitutionala23. Decizie [A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 din Codul de procedura penalaPrimul-Ministru119. Decizie privind...
 • Monitorul Oficial nr. 239/31.3.2016

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala1099. Ordin privind legitimatiile eliberate executorilor fiscali care duc la indeplinire masurile asiguratorii si efectueaza procedura de executare silita, in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscalaPresedintele Romaniei347. Decret privind incetarea raporturilor...
 • Monitorul Oficial nr. 238/31.3.2016

  Ministerul Transporturilor. Reglementari aeronautice civile romane privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADCAutoritatea de Supraveghere Financiara615. Decizie privind sanctionarea Societatii BIREX - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare si/sau reasigurareMinisterul Transporturilor. Reglementari aeronautice...
 • Monitorul Oficial nr. 237/31.3.2016

  Presedintele Romaniei346. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor InterneGuvernul196. Hotarire pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului administrativMinisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale377. Ordin privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluarii programului de incurajare...
 • Monitorul Oficial nr. 236/30.3.2016

  Guvernul204. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Prahova de catre doamna Paraschiv RodicaGuvernul205. Hotarire privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de prefect...
 • Monitorul Oficial nr. 235/30.3.2016

  Primul-Ministru113. Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Cornel Coman, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al GuvernuluiPrimul-Ministru114. Decizie privind stabilirea atributiilor doamnei Cynthia Carmen Curt, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al GuvernuluiPrimul-Ministru115. Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Mircea Alexandru Nadolu,...
 • Monitorul Oficial nr. 234/30.3.2016

  Monitorul Oficial. Rectificare la forma republicata a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015Autoritatea Electorala Permanenta3139. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la...
 • Monitorul Oficial nr. 233/30.3.2016

  Curtea Constitutionala19. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (1) si (2) si art. 48 alin. (2) din Codul de procedura penalaGuvernul183. Hotarire privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui...
 • Monitorul Oficial nr. 232/29.3.2016

  Presedintele Romaniei333. Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru MeritGuvernul190. Hotarire privind trecerea unui drum forestier si a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al...
 • Monitorul Oficial nr. 231/29.3.2016

  Consiliul Local al Municipiului Sebes. Lista asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, carora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Sebes in anul 2016, in conformitate cu art....
 • Monitorul Oficial nr. 230/29.3.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara1. Instructiuni privind intocmirea si depunerea situatiei financiare anuale si a raportarii anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul instrumentelor si investitiilor financiareMonitorul Oficial. Rectificare la Decretul nr. 61/1997...
 • Monitorul Oficial nr. 229/29.3.2016

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale360. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe anii 2015-2018,...
 • Monitorul Oficial nr. 228/28.3.2016

  Curtea Constitutionala897. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3), art. 64, art. 346 alin. (7) si art. 347 alin. (2) din Codul de procedura penala, precum si a dispozitiilor art. 18^1 alin. (1) din...
 • Monitorul Oficial nr. 227/28.3.2016

  Guvernul177. Hotarire privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si BarbatiGuvernul178. Hotarire privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica...
 • Monitorul Oficial nr. 226/28.3.2016

  Curtea Constitutionala832. Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (1) si alin. (4) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in RomaniaGuvernul165. Hotarire privind modificarea si completarea anexei nr. 12...
 • Monitorul Oficial nr. 225/25.3.2016

  Guvernul. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venitPresedintele Romaniei302. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite...
 • Monitorul Oficial nr. 224/25.3.2016

  Parlamentul. Conventie a CONSILIULUI EUROPEI privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011*)Presedintele Romaniei306. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor...
 • Monitorul Oficial nr. 223/25.3.2016

  Inalta Curte de Casatie si Justitie1. Decizie [R] pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat in examinare sesizarea formulata de Tribunalul Brasov - Sectia I civila, in Dosarul nr. 8.276/197/2014, privind pronuntarea unei hotarari prealabile referitoare la urmatoarea chestiune...
 • Monitorul Oficial nr. 222/25.3.2016

  Senatul38. Hotarire referitoare la Raportul Comisiei privind progresele inregistrate in punerea in aplicare a Strategiei UE in materie de droguri (2013-2020) si a Planului de actiune al UE in materie de droguri (2013-2016) COM (2015) 584 finalSenatul37. Hotarire privind vacantarea...
 • Monitorul Oficial nr. 221/24.3.2016

  Guvernul172. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Afacerilor InterneGuvernul173. Hotarire privind acordarea unor ajutoare de urgentaGuvernul174. Hotarire privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura...
 • Monitorul Oficial nr. 220/24.3.2016

  Parlamentul29. Lege privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnata la Craiova la 24 aprilie 2015Ministerul Finantelor Publice. Conventie intre Romania si Republica Bulgaria pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 219/24.3.2016

  Presedintele Romaniei307. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala de la Nairobi privind indepartarea epavelor, adoptata la Nairobi la 18 mai 2007Presedintele Romaniei318. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2013 privind...
 • Monitorul Oficial nr. 218/24.3.2016

  Parlamentul. Conventie intre Romania si Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venitPresedintele Romaniei303. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea...
 • Monitorul Oficial nr. 217/24.3.2016

  Presedintele Romaniei304. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Italiana pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si prevenirea evaziunii fiscale si a Protocolului aditional la conventie, semnate la Riga la 25 aprilie...
 • Monitorul Oficial nr. 216/23.3.2016

  Parlamentul3. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 12/2013 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului EuropeiParlamentul4. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 26/2013 privind aprobarea componentei nominale a...
 • Monitorul Oficial nr. 215/23.3.2016

  Guvernul161. Hotarire pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017
 • Monitorul Oficial nr. 214/23.3.2016

  Ministerul Apararii NationaleM.25. Ordin pentru aprobarea procedurilor de recalculare si de actualizare a pensiilor militare de statServiciul Roman de Informatii8148. Ordin pentru aprobarea procedurilor de recalculare si de actualizare a pensiilor militare de statServiciul de Informatii Externe237. Ordin pentru aprobarea...
 • Monitorul Oficial nr. 213/23.3.2016

  Curtea Constitutionala872. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), b) si c), art. 53 alin. (1), art. 62^2 alin. (3) si (4), art. 82 alin. (2), (3) si...
 • Monitorul Oficial nr. 212/22.3.2016

  Parlamentul5. Hotarire privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societatii Romane de TeleviziuneCurtea Constitutionala15. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) si art. 10 din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si...
 • Monitorul Oficial nr. 211/22.3.2016

  Senatul36. Hotarire privind Propunerea de Regulament al Parlamentului si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 in ceea ce priveste consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe COM (2015) 670 finalAgentia Nationala pt Resurse...
 • Monitorul Oficial nr. 210/22.3.2016

  Guvernul153. Hotarire privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist si de moasa, eliberate de un stat membru al Uniunii...
 • Monitorul Oficial nr. 209/22.3.2016

  Parlamentul33. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilorPresedintele Romaniei309. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea si completarea...
 • Monitorul Oficial nr. 208/21.3.2016

  Parlamentul32. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului in strainatate al persoanelor a caror stare de sanatate a fost afectata in urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs in clubul Colectiv...
 • Monitorul Oficial nr. 207/21.3.2016

  Camera Deputatilor19. Hotarire privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei DeputatilorGuvernul168. Hotarire pentru aprobarea Memorandumului de intelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor dintre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de...
 • Monitorul Oficial nr. 206/21.3.2016

  Senatul33. Hotarire privind Raportul Comisiei pentru afaceri europene la Cartea verde privind serviciile financiare cu amanuntul ''Produse mai bune, mai multe optiuni si mai multe oportunitati pentru consumatori si intreprinderi'' - COM (2015) 630 finalSenatul34. Hotarire privind Pachetul de documente...
 • Monitorul Oficial nr. 205/21.3.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara590. Decizie privind sanctionarea Societatii INSURANCE CONSULTING & SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionareMinisterul Mediului, Apelor si Padurilor1971. Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0072 Lunca Siretului MijlociuMinisterul...
 • Monitorul Oficial nr. 204/18.3.2016

  Ministerul Sanatatii318. Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de...
 • Monitorul Oficial nr. 203/18.3.2016

  Ministerul Finantelor Publice319. Ordin pentru aprobarea conditiilor privind distrugerea in antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consumMinisterul Justitiei824/C. Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de...
 • Monitorul Oficial nr. 202/18.3.2016

  Curtea Constitutionala17. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 367 alin. (1) si (6) din Codul penal in interpretarea data prin Decizia nr. 12 din 2 iunie 2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul...
 • Monitorul Oficial nr. 201/17.3.2016

  Curtea Constitutionala32. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (3), art. 256, art. 397 alin. (3) si art. 422 din Codul de procedura penalaCurtea Constitutionala54. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art....
 • Monitorul Oficial nr. 200/17.3.2016

  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice292. Ordin pentru aprobarea Programului national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare in anul 2016
 • Monitorul Oficial nr. 199/17.3.2016

  Presedintele Romaniei300. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor InternePresedintele Romaniei301. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor InterneAgentia Nationala pt Resurse Minerale2. Decizie privind incetarea...
 • Monitorul Oficial nr. 198/17.3.2016

  Guvernul148. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si transmiterea acestora din administrarea Directiei pentru Agricultura a Judetului Giurgiu in administrarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean...
 • Monitorul Oficial nr. 197/16.3.2016

  Guvernul144. Hotarire privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de InformatiiGuvernul151. Hotarire pentru modificarea art. 3 lit. D pct. 28 din Hotararea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea si...
 • Monitorul Oficial nr. 196/16.3.2016

  Guvernul154. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului SanatatiiCurtea Constitutionala29. Decizie [R] asupra obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor...
 • Monitorul Oficial nr. 195/16.3.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara571. Decizie privind sanctionarea Societatii GENERAL INSURANCE & CONSULTING BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare si/sau reasigurareAutoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor28. Ordin pentru modificarea Normei sanitare...
 • Monitorul Oficial nr. 194/16.3.2016

  Senatul25. Hotarire privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Punerea in aplicare a Agendei europene privind securitatea: planul de actiune al UE impotriva traficului si utilizarii ilegale de arme de foc si explozivi COM 624 finalPrimul-Ministru97. Decizie privind...
 • Monitorul Oficial nr. 193/15.3.2016

  Senatul30. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale SenatuluiGuvernul146. Hotarire privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de statGuvernul. Norma pentru aplicarea...
 • Monitorul Oficial nr. 192/15.3.2016

  Curtea Constitutionala833. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului...
 • Monitorul Oficial nr. 191/15.3.2016

  Curtea Constitutionala887. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38^2, art. 38^3 alin. (1), (3) si (5), art. 38^9, art. 41^1 si art. 41^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul...
 • Monitorul Oficial nr. 190/14.3.2016

  Guvernul6. Ordonanta urgenta privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penalGuvernul145. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin...
 • Monitorul Oficial nr. 189/14.3.2016

  Curtea Constitutionala902. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvicGuvernul5. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatiiGuvernul115. Hotarire privind aprobarea bugetului...
 • Monitorul Oficial nr. 188/14.3.2016

  Guvernul135. Hotarire privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2016, 2017 si 2018, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritorialeAgentia Nationala de Administrare Fiscala950. Ordin...
 • Monitorul Oficial nr. 187/14.3.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara541. Decizie privind sanctionarea Societatii NEW VISION BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare-reasigurareBanca Nationala a Romaniei152. Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare si din Registrul...
 • Monitorul Oficial nr. 186/11.3.2016

  Guvernul138. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Brasov de catre domnul Mohaci MihaiGuvernul139. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei...
 • Monitorul Oficial nr. 185/11.3.2016

  Curtea Constitutionala751. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. a)-d) si f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatiiCurtea Constitutionala126. Decizie [A/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88...
 • Monitorul Oficial nr. 184/11.3.2016

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale195. Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea...
 • Monitorul Oficial nr. 183/11.3.2016

  Camera Deputatilor14. Hotarire privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 si (UE) nr. 1.305/2013 COM (2015) 701Ministerul Afacerilor Interne47....
 • Monitorul Oficial nr. 182/10.3.2016

  Guvernul4. Ordonanta urgenta privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011Guvernul134. Hotarire pentru modificarea si completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 681/2011Autoritatea de Supraveghere Financiara529. Decizie privind sanctionarea Societatii NEWPORT INSURANCE-REINSURANCE BROKER - S.R.L....
 • Monitorul Oficial nr. 181/10.3.2016

  Camera Deputatilor5. Decizie privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei DeputatilorAutoritatea de Supraveghere Financiara452. Decizie privind sanctionarea Societatii LEON FINANCIAL - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurareAutoritatea de Supraveghere Financiara454. Decizie privind sanctionarea Societatii...
 • Monitorul Oficial nr. 180/10.3.2016

  Autoritatea Electorala Permanenta12. Hotarire pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votarii la alegerile localeCurtea Constitutionala848. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventaCurtea...
 • Monitorul Oficial nr. 179/10.3.2016

  Ministerul Sanatatii226. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.059/2009 pentru aprobarea ghidurilor de practica medicalaAgentia Nationala de Administrare Fiscala829. Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicatiile EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim...
 • Monitorul Oficial nr. 178/9.3.2016

  Curtea Constitutionala882. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilorCurtea Constitutionala903. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 296^27 si art. 296^28...
 • Monitorul Oficial nr. 177/9.3.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara603. Decizie privind stabilirea atributiilor si competentelor Fondului de garantare a asiguratilor - administrator temporar al Societatii Carpatica Asig - S.A.Ministerul Sanatatii239. Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor...
 • Monitorul Oficial nr. 176/9.3.2016

  Autoritatea Electorala Permanenta414. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Social Democrat - Sediul centralAutoritatea Electorala Permanenta494. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteana BihorAutoritatea Electorala Permanenta495....
 • Monitorul Oficial nr. 175/9.3.2016

  Ministerul Afacerilor Externe364. Ordin pentru aprobarea Licentei generale de transfer de expediere temporara de produse militare din teritoriul Romaniei, pentru participare la expozitii sau demonstratii, nr. LGTED-RO-01Ministerul Afacerilor Externe365. Ordin pentru aprobarea Licentei generale de import si transfer de introducere...
 • Monitorul Oficial nr. 174/8.3.2016

  Parlamentul24. Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a...
 • Monitorul Oficial nr. 173/8.3.2016

  Guvernul132. Hotarire privind modificarea descrierii tehnice si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor SecuritatiiMinisterul Sanatatii219. Ordin privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a...
 • Monitorul Oficial nr. 172/8.3.2016

  Ministerul Transporturilor136. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Agentiei de Investigare Feroviara Romana - AGIFERGuvernul133. Hotarire pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii...
 • Monitorul Oficial nr. 171/7.3.2016

  Agentia Nationala pentru Achizitii Publice1. Instructiuni privind modificarea contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate si incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantialePresedintele Romaniei285. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2015 pentru modificarea...
 • Monitorul Oficial nr. 170/7.3.2016

  Curtea Constitutionala874. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. (1) din Codul penalCurtea Constitutionala2. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedura civilaCurtea Constitutionala3. Decizie [R]...
 • Monitorul Oficial nr. 169/7.3.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara90. Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii AZT ROMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.Parlamentul25. Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activitatii de inspectie pentru clasificarea carcaselor, functionarea sistemului...
 • Monitorul Oficial nr. 168/4.3.2016

  Presedintele Romaniei290. Decret privind retragerea unei decoratiiCurtea Constitutionala894. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 249 alin. (1) teza intai, alin. (2), (5) si (6), art. 252, art. 252^1 si art. 254 din Codul de procedura penalaPrimul-Ministru90....
 • Monitorul Oficial nr. 167/4.3.2016

  Presedintele Romaniei269. Decret privind acordarea Drapelului de lupta Directiei Generale Protectie Corespondenta Clasificata si ObiectiveCurtea Constitutionala891. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza intai coroborate cu cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind...
 • Monitorul Oficial nr. 166/4.3.2016

  Curtea Constitutionala855. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) si art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii...
 • Monitorul Oficial nr. 165/4.3.2016

  Curtea Constitutionala816. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, coroborat cu art. 8 - capitolul VIII - anexa VI din Legea-cadru...
 • Monitorul Oficial nr. 164/3.3.2016

  Guvernul107. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar si schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile sau a unor parti din acestea, aflate in domeniul public al statului si in administrarea unor unitati din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RuraleGuvernul114....
 • Monitorul Oficial nr. 163/3.3.2016

  Monitorul Oficial. Rectificare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.856/C/2009 privind redobandirea cetateniei romane de catre unele persoane, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 723 din 27 octombrie 2009Primul-Ministru87. Decizie privind eliberarea domnului Valeriu Nicut,...
 • Monitorul Oficial nr. 162/2.3.2016

  Guvernul118. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Neamt de catre domnul Angheluta Ioan VladGuvernul119. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a...
 • Monitorul Oficial nr. 161/2.3.2016

  Ministerul Finantelor Publice296. Ordin privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in luna martie 2016Colegiul Psihologilor din Romania3. Hotarire pentru modificarea Standardelor de calitate in serviciile psihologice - Partea generala, Cartea I, aprobate...
 • Monitorul Oficial nr. 160/2.3.2016

  Ministerul Apararii NationaleM.28. Ordin pentru modificarea pct. II nr. crt. 3 din anexa nr. 1 la Normele metodologice privind incadrarea in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.123/2015Ministerul Finantelor...
 • Monitorul Oficial nr. 159/2.3.2016

  Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate239. Ordin privind incadrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare in categoria ''Nivel acreditat''Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate235. Ordin privind incadrarea Spitalului Orasenesc Buhusi in categoria ''Nivel acreditat''Autoritatea Nationala de Management...
 • Monitorul Oficial nr. 158/1.3.2016

  Guvernul105. Hotarire privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2016Presedintele Romaniei270. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei271. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei272. Decret privind eliberarea...
 • Monitorul Oficial nr. 157/1.3.2016

  Primul-Ministru83. Decizie privind eliberarea domnului Adrian Marius Dobre din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor VarstnicePrimul-Ministru84. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Daniela Teodoru a functiei publice vacante...
 • Monitorul Oficial nr. 156/1.3.2016

  Parlamentul227. Lege privind prevenirea si combaterea dopajului in sport - RepublicareMonitorul Oficial. Rectificare in anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 588/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) ''Decont de taxa pe valoarea adaugata'',...
 • Monitorul Oficial nr. 155/1.3.2016

  Curtea Constitutionala5. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167 alin. (3) din Codul de procedura civilaCurtea Constitutionala28. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 din Codul de procedura penalaMinisterul Mediului, Apelor si...
 • Monitorul Oficial nr. 154/29.2.2016

  Curtea Constitutionala818. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului...
 • Monitorul Oficial nr. 153/29.2.2016

  Parlamentul21. Lege Legea concurentei - Republicare
 • Monitorul Oficial nr. 152/29.2.2016

  Senatul. Regulament Regulamentul Senatului - RepublicareGuvernul99. Hotarire pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Kargaze cu privire la desfiintarea vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice si de serviciu, semnat la Biskek la 16 iunie 2015Guvernul. Acord intre Guvernul...
 • Monitorul Oficial nr. 151/26.2.2016

  Guvernul. Norme Metodologice de punere in aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de norocGuvernul69. Hotarire pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si...
 • Monitorul Oficial nr. 150/26.2.2016

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Procedura de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitariAgentia Nationala de Administrare Fiscala767. Ordin privind conditiile de delegare a competentei altui organ de inspectie fiscala pentru efectuarea unei actiuni de inspectie fiscalaAgentia Nationala de Administrare...
 • Monitorul Oficial nr. 149/26.2.2016

  Ministerul Sanatatii189. Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare
 • Monitorul Oficial nr. 148/26.2.2016

  Curtea Constitutionala898. Decizie [A/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 si art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale236. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de...
 • Monitorul Oficial nr. 147/25.2.2016

  Primul-Ministru79. Decizie privind numirea doamnei Georgeta Narcisa Lecusanu in functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si SportuluiPrimul-Ministru80. Decizie pentru numirea doamnei Monica-Cristina Anisie in functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii StiintificePrimul-Ministru81. Decizie privind...
 • Monitorul Oficial nr. 146/25.2.2016

  Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor1. Hotarare Arbitrala privind stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert/fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora,...
 • Monitorul Oficial nr. 145/25.2.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor1934. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului Parcului National CeahlauCurtea Constitutionala852. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 144/25.2.2016

  Curtea Constitutionala826. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b), art. 3, art. 4 alin. (2), art. 9 si art. 10 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe...
 • Monitorul Oficial nr. 143/24.2.2016

  Senatul17. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale SenatuluiSenatul18. Hotarire privind cererea de urmarire penala a domnului Gabriel Oprea, fost viceprim-ministru pentru securitate nationala si fost ministru al afacerilor interneSenatul19....
 • Monitorul Oficial nr. 142/24.2.2016

  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice142. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.Curtea Constitutionala857. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 111...
 • Monitorul Oficial nr. 141/24.2.2016

  Curtea Constitutionala834. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10, art. 17 si art. 51 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, precum si ale pct. 42 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvicCurtea Constitutionala850....
 • Monitorul Oficial nr. 140/24.2.2016

  Presedintele Romaniei260. Decret privind acreditarea unui ambasadorPresedintele Romaniei261. Decret privind trecerea in rezerva a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Afacerilor InternePresedintele Romaniei262. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de politie cu Ministerul...
 • Monitorul Oficial nr. 139/23.2.2016

  Primul-Ministru73. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Dumitru Catalin Petrescu a functiei publice temporar vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului TransporturilorMinisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale228. Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului...
 • Monitorul Oficial nr. 138/23.2.2016

  Curtea Constitutionala760. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publiceInalta Curte de Casatie si Justitie1. Decizie [A] privind...
 • Monitorul Oficial nr. 137/23.2.2016

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale234. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2)...
 • Monitorul Oficial nr. 136/22.2.2016

  Curtea Constitutionala877. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistuluiMinisterul Finantelor Publice219. Ordin privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si...
 • Monitorul Oficial nr. 135/22.2.2016

  Curtea Constitutionala830. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamantCurtea Constitutionala831. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii...
 • Monitorul Oficial nr. 134/22.2.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor222. Ordin privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafata fondurilor de vanatoare si pentru aprobarea modelelor...
 • Monitorul Oficial nr. 133/19.2.2016

  Monitorul Oficial. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 19/2016 privind transmiterea unei parti din imobilul ''Palatul Parlamentului'', proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Justitiei in administrarea Ministerului Fondurilor Europene, precum si transmiterea, fara plata, a unor bunuri mobile, proprietate privata...
 • Monitorul Oficial nr. 132/19.2.2016

  Curtea Constitutionala886. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publiceMinisterul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice3158. Ordin privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a...
 • Monitorul Oficial nr. 131/19.2.2016

  Camera Deputatilor3. Hotarire privind vacantarea unui loc de deputatAgentia Nationala de Administrare Fiscala631. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugataAutoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei3. Ordin privind...
 • Monitorul Oficial nr. 130/19.2.2016

  Curtea Constitutionala842. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) si (3) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietariCurtea Constitutionala875. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art....
 • Monitorul Oficial nr. 129/18.2.2016

  Guvernul73. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Bistrita-Nasaud de catre domnul Tintean IoanGuvernul74. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei...
 • Monitorul Oficial nr. 128/18.2.2016

  Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei4. Ordin privind modificarea si completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a supracompensarii activitatii de producere a energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta care beneficiaza de schema de sprijin de tip...
 • Monitorul Oficial nr. 127/18.2.2016

  Senatul11. Hotarire cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare COM (2015) 583 finalSenatul12. Hotarire...
 • Monitorul Oficial nr. 126/17.2.2016

  Camera Deputatilor4. Hotarire privind respingerea cererii de incuviintare a retinerii domnului deputat Madalin-Stefan VoicuCamera Deputatilor5. Hotarire privind respingerea cererii de incuviintare a arestarii preventive a domnului deputat Madalin-Stefan VoicuCamera Deputatilor6. Hotarire privind incuviintarea retinerii domnului deputat Nicolae PaunCurtea Constitutionala789. Decizie...
 • Monitorul Oficial nr. 125/17.2.2016

  Presedintele Romaniei251. Decret privind inaintarea in gradul de general-maior cu doua stele, la trecerea in rezerva, a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii NationalePresedintele Romaniei252. Decret privind inaintarea in gradul de general-maior cu doua stele, la...
 • Monitorul Oficial nr. 124/17.2.2016

  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice144. Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului...
 • Monitorul Oficial nr. 123/17.2.2016

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor1935. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI 0096 Lacul BalbaitoareaCurtea Constitutionala860. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 204 alin. (1) din Codul de procedura civilaCurtea...
 • Monitorul Oficial nr. 122/17.2.2016

  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice137. Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscalaCurtea Constitutionala824. Decizie [R] referitoare la...
 • Monitorul Oficial nr. 121/17.2.2016

  Guvernul40. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea incalcarilor cu caracter contraventional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile...
 • Monitorul Oficial nr. 120/16.2.2016

  Parlamentul1. Hotarire privind participarea Armatei Romaniei, in anul 2016, exclusiv pe teritoriul Republicii Irak, la activitati de instruire a fortelor de securitate irakiene in cadrul Coalitiei Internationale anti-ISIL/Daesh, condusa de Statele Unite ale AmericiiPresedintele Romaniei250. Decret privind eliberarea din functie...
 • Monitorul Oficial nr. 119/16.2.2016

  Banca Nationala a Romaniei3. Circulara privind lansarea in circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate implinirii a 150 de ani de la debutul lui Mihai Eminescu in revista ''Familia''Curtea Constitutionala781. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor...
 • Monitorul Oficial nr. 118/16.2.2016

  Ministerul Afacerilor Interne15. Ordin privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Acordului suplimentar scris, sub forma schimbului de scrisori, semnat la Varsovia la data de 30 septembrie 2015 si la Bucuresti la data de 29 decembrie 2015,...
 • Monitorul Oficial nr. 117/16.2.2016

  Curtea Constitutionala820. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea absolventilor Academiei de Politie ''Alexandru Ioan Cuza'', promotia 2013Curtea Constitutionala30....
 • Monitorul Oficial nr. 116/15.2.2016

  Guvernul67. Hotarire privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ''Sectiunea 2A Ogra-Campia Turzii pe teritoriul localitatilor Bogata, Chetani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Ludus si Ogra din...
 • Monitorul Oficial nr. 115/15.2.2016

  Curtea Constitutionala823. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 409 alin. (1) lit. e) si art. 410 alin. (2) din Codul de procedura penalaCurtea Constitutionala827. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 459 alin....
 • Monitorul Oficial nr. 114/15.2.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara302. Decizie privind aprobarea conducatorului executiv si aprobarea reluarii activitatii Societatii WISE INSURANCE BROKERS - S.R.L.Curtea Constitutionala764. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 139 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind...
 • Monitorul Oficial nr. 113/15.2.2016

  Guvernul60. Hotarire pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 416/2014 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii ''Sectiunea 3A, subsectiunea 3A1 si 3A2 de la km 0+000 la km 8+700 pe teritoriul localitatilor...
 • Monitorul Oficial nr. 112/12.2.2016

  Camera Deputatilor3. Decizie privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei DeputatilorGuvernul57. Hotarire pentru completarea art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agriculturaGuvernul58. Hotarire pentru aprobarea modului de...
 • Monitorul Oficial nr. 111/12.2.2016

  Camera Consultantilor Fiscali3. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2016Curtea Constitutionala777. Decizie [R] referitoare...
 • Monitorul Oficial nr. 110/12.2.2016

  Curtea Constitutionala804. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. e) si f), art. 12 alin. (1) si (2) si art. 21 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea...
 • Monitorul Oficial nr. 109/11.2.2016

  Guvernul51. Hotarire privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016Guvernul52. Hotarire pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016Guvernul53. Hotarire privind stabilirea cheltuielilor necesare pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale din...
 • Monitorul Oficial nr. 108/11.2.2016

  Curtea Constitutionala763. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), (2) si (6), art. 2 alin. (1) si (2) si art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului...
 • Monitorul Oficial nr. 107/11.2.2016

  Curtea Constitutionala759. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executoriiCurtea Constitutionala765. Decizie [R] referitoare la exceptia de...
 • Monitorul Oficial nr. 106/11.2.2016

  Curtea Constitutionala819. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 598 alin. (1) din Codul de procedura penalaCurtea Constitutionala851. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr....
 • Monitorul Oficial nr. 105/10.2.2016

  Curtea Constitutionala755. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 260 alin. (1)-(3) din Legea societatilor nr. 31/1990 prin raportare la dispozitiile art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative in...
 • Monitorul Oficial nr. 104/10.2.2016

  Senatul9. Hotarire cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 in ceea ce priveste derogarile prevazute pentru comerciantii de marfuri COM (2015) 648 finalSenatul6. Hotarire privind vacantarea unui mandat...
 • Monitorul Oficial nr. 103/10.2.2016

  Curtea Constitutionala859. Decizie [A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinatiei unor bunuri imobile confiscateMinisterul Transporturilor75. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Autoritatii Rutiere...
 • Monitorul Oficial nr. 102/10.2.2016

  Guvernul33. Hotarire privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea unor unitati din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RuraleCurtea Constitutionala801. Decizie [R] referitoare la exceptia de...
 • Monitorul Oficial nr. 101/10.2.2016

  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice143. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectieAutoritatea de Supraveghere...
 • Monitorul Oficial nr. 100/9.2.2016

  Guvernul47. Hotarire pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016Autoritatea de Supraveghere Financiara9. Norma pentru prelungirea termenului prevazut la art. 18 din Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al...
 • Monitorul Oficial nr. 99/9.2.2016

  Ministerul Transporturilor63. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAVGuvernul44. Hotarire privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii StiintificePresedintele Romaniei242. Decret privind...
 • Monitorul Oficial nr. 98/9.2.2016

  Guvernul2. Ordonanta urgenta pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penalGuvernul37. Hotarire privind aprobarea obiectivului de investitii ''Amenajare rau...
 • Monitorul Oficial nr. 97/9.2.2016

  Inalta Curte de Casatie si Justitie32. Decizie [A] privind examinarea sesizarii formulata de Curtea de Apel Pitesti - Sectia I civila, in Dosarul nr. 2.651/104/2013, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabileAgentia Nationala de Administrare Fiscala351. Ordin privind Procedura de transfer...
 • Monitorul Oficial nr. 96/9.2.2016

  Camera Auditorilor Financiari din Romania3. Hotarire pentru aprobarea Normelor privind participarea auditorilor financiari la Conferinta ordinara a Camerei Auditorilor Financiari din Romania organizata in anul 2016Ministerul Finantelor Publice. Instructiuni de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea...
 • Monitorul Oficial nr. 95/8.2.2016

  Guvernul43. Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 924/2015Guvernul36. Hotarire privind repartizarea pe judete si municipiul Bucuresti a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 94/8.2.2016

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala592. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) ''Decont special de taxa pe valoarea adaugata''Guvernul31. Hotarire privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului...
 • Monitorul Oficial nr. 93/8.2.2016

  Primul-Ministru48. Decizie privind numirea domnului Manuel Costescu in functia de secretar de stat la Departamentul pentru Investitii Straine si Parteneriat Public-PrivatAgentia Nationala de Administrare Fiscala588. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) ''Decont de taxa pe valoarea adaugata''Ministerul Muncii,...
 • Monitorul Oficial nr. 92/8.2.2016

  Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara117. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de catre Agentia...
 • Monitorul Oficial nr. 91/8.2.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara11. Norma privind metodologia utilizata pentru stabilirea valorii instrumentelor financiare derivate atunci cand un asigurator se afla in procesul de rezolutieCurtea Constitutionala776. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107 alin. (1) din Legea...
 • Monitorul Oficial nr. 90/8.2.2016

  Ministerul Finantelor Publice105. Ordin pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 293 alin. (1) lit. d) si art. 395 alin. (7) din Legea...
 • Monitorul Oficial nr. 89/5.2.2016

  Curtea Constitutionala664. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (2), art. 2 alin. (1) si art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic...
 • Monitorul Oficial nr. 88/5.2.2016

  Camera Deputatilor2. Hotarire privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei DeputatilorCamera Deputatilor2. Decizie privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei DeputatilorMinisterul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice134. Ordin privind aprobarea...
 • Monitorul Oficial nr. 87/5.2.2016

  Ministerul Finantelor Publice. Norma privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Uniunea EuropeanaColegiul Psihologilor din Romania4. Hotarire privind aprobarea Standardelor generale de formare profesionala pentru psihologii cu drept de libera practica in domeniul...
 • Monitorul Oficial nr. 86/5.2.2016

  Presedintele Romaniei237. Decret privind trecerea in rezerva a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii NationalePresedintele Romaniei239. Decret privind trecerea in rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii SpecialeCurtea Constitutionala762. Decizie...
 • Monitorul Oficial nr. 85/4.2.2016

  Curtea Constitutionala663. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (3)-(5) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile, in forma initiala a actului normativCurtea...
 • Monitorul Oficial nr. 84/4.2.2016

  Curtea Constitutionala744. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1), art. 24 alin. (4), art. 30 alin. (1) lit. j), art. 39, art. 41, art. 49, art. 50 alin. (2) si art. 51 din Legea...
 • Monitorul Oficial nr. 83/4.2.2016

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala560. Ordin pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii si pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii
 • Monitorul Oficial nr. 82/4.2.2016

  Curtea Constitutionala725. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza intai din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului...
 • Monitorul Oficial nr. 81/4.2.2016

  Ministerul Finantelor Publice123. Ordin privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice
 • Monitorul Oficial nr. 80/3.2.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara4. Norma privind administrarea Fondului de rezolutie pentru asiguratoriMinisterul Afacerilor Externe. Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului pentru admiterea in Corpul diplomatic si consular al Romaniei in anul 2016Ministerul Afacerilor Externe248. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea...
 • Monitorul Oficial nr. 79/3.2.2016

  Curtea Constitutionala785. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 teza a doua, art. 2 lit. c) si art. 9 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, art....
 • Monitorul Oficial nr. 78/3.2.2016

  Monitorul Oficial. Rectificare la Decretul nr. 872/2015 privind conferirea unor decoratii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 889 din 26 noiembrie 2015Monitorul Oficial. Rectificare la Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativa a celui de-al doilea...
 • Monitorul Oficial nr. 77/2.2.2016

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale95. Ordin pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru paine si specialitati de panificatiePrimul-Ministru38. Decizie privind incetarea exercitarii,...
 • Monitorul Oficial nr. 76/2.2.2016

  Guvernul23. Hotarire privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Jandarmeriei RomaneGuvernul20. Hotarire privind...
 • Monitorul Oficial nr. 75/2.2.2016

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala514. Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silita, precum si a structurilor abilitate cu ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de...
 • Monitorul Oficial nr. 74/2.2.2016

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Regulament privind normele generale si speciale de dotare a personalului din structurile de executari silite cazuri specialeSecretariatul de Stat pentru Culte143. Ordin privind modificarea si completarea Statutului Bisericii Unitariene din Transilvania, recunoscut prin Hotararea Guvernului...
 • Monitorul Oficial nr. 73/2.2.2016

  Senatul1. Hotarire pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Biroului permanent al SenatuluiInalta Curte de Casatie si Justitie35. Decizie [R] privind examinarea sesizarii formulata de Curtea de Apel Bacau - Sectia I civila, in Dosarul nr. 4.714/110/2013, in vederea pronuntarii unei...
 • Monitorul Oficial nr. 72/1.2.2016

  Presedintele Romaniei236. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutunParlamentul15. Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutunGuvernul25. Hotarire...
 • Monitorul Oficial nr. 71/1.2.2016

  Curtea Constitutionala748. Decizie [A/R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, precum si ale art. 2 alin. (1) si (2) si art. 24 alin. (1), (1^2) si (1^4) din Legea...
 • Monitorul Oficial nr. 70/1.2.2016

  Ministerul Finantelor Publice. Norma privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activitati desfasurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului TransporturilorMinisterul Mediului, Apelor si Padurilor36. Ordin pentru aprobarea listelor cu unitatile administrativ-teritoriale intocmite...
 • Monitorul Oficial nr. 69/1.2.2016

  Curtea Constitutionala839. Decizie [A/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 493 alin. (5)-(7) din Codul de procedura civilaCurtea Constitutionala866. Decizie [A/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 si alin. (2) din...
 • Monitorul Oficial nr. 68/29.1.2016

  Ministerul Finantelor Publice131. Ordin privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in luna februarie 2016Ministerul Finantelor Publice132. Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat...
 • Monitorul Oficial nr. 67/29.1.2016

  Ministerul Afacerilor Interne10. Ordin privind stabilirea procedurilor de selectie in vederea trimiterii in misiune a personalului Jandarmeriei Romane la Centrul de Excelenta NATO pentru Operatii de Stabilitate, a celor specifice gestionarii raporturilor de serviciu si alte aspecte organizatoriceMinisterul Agriculturii si...
 • Monitorul Oficial nr. 66/29.1.2016

  Curtea Constitutionala702. Decizie [R/R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 21 alin. (6), art. 34 alin. (1) si art. 35 alin. (2) si art. 50 lit. b) din Legea...
 • Monitorul Oficial nr. 65/28.1.2016

  Guvernul19. Hotarire privind transmiterea unei parti din imobilul ''Palatul Parlamentului'', proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Justitiei in administrarea Ministerului Fondurilor Europene, precum si transmiterea, fara plata, a unor bunuri mobile, proprietate privata a statului, din patrimoniul Ministerului Justitiei...
 • Monitorul Oficial nr. 64/28.1.2016

  Guvernul4. Ordonanta privind aprobarea platii cotizatiei anuale de participare a Romaniei in calitate de membru afiliat la Asociatia Internationala a Securitatii Sociale (ISSA) si completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale...
 • Monitorul Oficial nr. 63/28.1.2016

  Ministerul Afacerilor Interne6. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind insemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor InterneMinisterul Afacerilor Interne8. Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea atributiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne in vederea...
 • Monitorul Oficial nr. 62/28.1.2016

  Parlamentul. Protocol Aditional la Conventia privind drepturile omului si biomedicina, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine umanaParlamentul9. Lege pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile...
 • Monitorul Oficial nr. 61/27.1.2016

  Agentia Nationala pt Resurse Minerale373. Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului pentru anul 2016Agentia Nationala pt Resurse Minerale. Contract-Cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului nr. ....... din anul ........... luna ..... ziua .....
 • Monitorul Oficial nr. 60/27.1.2016

  Guvernul16. Hotarire privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitareOficiul Registrului Nat. al Informatiilor Secrete de Stat10. Ordin privind actualizarea Catalogului national cu pachete, produse si...
 • Monitorul Oficial nr. 59/27.1.2016

  Curtea Constitutionala733. Decizie [A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (6) lit. c) si alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedura penalaMinisterul Apararii NationaleM.10. Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si...
 • Monitorul Oficial nr. 58/27.1.2016

  Presedintele Romaniei227. Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de CavalerMinisterul Apararii NationaleM6. Ordin pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si functionarea Cercului Militar NationalMinisterul Apararii Nationale. Instructiuni privind organizarea si functionarea Cercului Militar NationalConsiliul Superior al Magistraturii44. Hotarire...
 • Monitorul Oficial nr. 57/26.1.2016

  Ministerul Finantelor Publice82. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice...
 • Monitorul Oficial nr. 56/26.1.2016

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala371. Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal
 • Monitorul Oficial nr. 55/26.1.2016

  Guvernul. Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electoraleGuvernul10. Hotarire pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale
 • Monitorul Oficial nr. 54/25.1.2016

  Guvernul. Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinitaGuvernul15. Hotarire pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor...
 • Monitorul Oficial nr. 53/25.1.2016

  Primul-Ministru27. Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Ciprian Constantin Iftimoaei, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al GuvernuluiPrimul-Ministru25. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre doamna Cristina Cotenescu a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general...
 • Monitorul Oficial nr. 52/25.1.2016

  Inalta Curte de Casatie si Justitie160. Decizie privind criteriile de evaluare ale operatorilor de transport in vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judeteanMinisterul Finantelor Publice52. Ordin privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor...
 • Monitorul Oficial nr. 51/25.1.2016

  Inalta Curte de Casatie si Justitie37. Decizie [A] referitoare la interpretarea si aplicarea art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 si art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, numele si prenumele unei persoane reprezinta...
 • Monitorul Oficial nr. 50/22.1.2016

  Guvernul11. Hotarire privind constituirea comisiilor de insolventa la nivel central si teritorial prevazute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fiziceCurtea Constitutionala782. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul...
 • Monitorul Oficial nr. 49/22.1.2016

  Presedintele Romaniei224. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de politie cu Ministerul Afacerilor InterneParlamentul96. Lege privind Statutul deputatilor si al senatorilor - REPUBLICAREGuvernul13. Hotarire pentru aprobarea Amendamentului nr. 6 convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana...
 • Monitorul Oficial nr. 48/21.1.2016

  Parlamentul13. Lege privind declararea municipiului Turda ''Oras-martir al Revolutiei din decembrie 1989''Presedintele Romaniei212. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul ''Cooperare teritoriala europeana'',...
 • Monitorul Oficial nr. 47/21.1.2016

  Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare1. Regulament privind transmiterea catre Fondul de garantare a depozitelor bancare a informatiilor necesare intocmirii listei compensatiilor de platit si a celor necesare in procesul determinarii contributiilor anuale ale institutiilor de creditPresedintele Romaniei221. Decret privind...
 • Monitorul Oficial nr. 46/20.1.2016

  Guvernul2. Hotarire privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei in domeniul public al orasului Baneasa,...
 • Monitorul Oficial nr. 45/20.1.2016

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala90. Ordin pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central
 • Monitorul Oficial nr. 44/20.1.2016

  Curtea Constitutionala807. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) teza finala din Codul de procedura civilaCurtea Constitutionala798. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. (1) si art. 268 din...
 • Monitorul Oficial nr. 43/20.1.2016

  Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice3051. Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-aParlamentul308. Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic preliminar intre Cote d'Ivoire, pe de...
 • Monitorul Oficial nr. 42/20.1.2016

  Presedintele Romaniei11. Decret privind conferirea unor decoratiiCamera Auditorilor Financiari din Romania81. Hotarire pentru modificarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 74/2014 privind aprobarea formularelor pentru raportarea anuala a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania
 • Monitorul Oficial nr. 41/19.1.2016

  Autoritatea Electorala Permanenta21259. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteana NeamtAutoritatea Electorala Permanenta21161. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei - Organizatia Judeteana...
 • Monitorul Oficial nr. 40/19.1.2016

  Presedintele Romaniei208. Decret pentru numirea unui procurorPresedintele Romaniei172. Decret pentru numirea unui procurorPrimul-Ministru17. Decizie pentru eliberarea doamnei Rozalia Dana Varga, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Primului-MinistruPrimul-Ministru18. Decizie privind aplicarea mobilitatii doamnei Cristina Vasilica Icociu...
 • Monitorul Oficial nr. 39/19.1.2016

  Presedintele Romaniei169. Decret pentru numirea unui procurorPresedintele Romaniei126. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei127. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei128. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei129. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei130. Decret pentru numirea unui procurorPresedintele Romaniei131. Decret pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 38/19.1.2016

  Presedintele Romaniei99. Decret pentru numirea unui judecatorColegiul National al Asistentilor Sociali118. Hotarire privind aprobarea Registrului national al asistentilor sociali din RomaniaPresedintele Romaniei125. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei124. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei123. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei122....
 • Monitorul Oficial nr. 37/19.1.2016

  Presedintele Romaniei63. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei64. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei65. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei66. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei67. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei68. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei69. Decret pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 36/19.1.2016

  Guvernul9. Hotarire privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ''R113 - Penitenciar Giurgiu''Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice6020. Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 3.170/2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupational pentru educatie...
 • Monitorul Oficial nr. 35/19.1.2016

  Presedintele Romaniei31. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei37. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei38. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei39. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei40. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei41. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei42. Decret pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 34/18.1.2016

  Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare374. Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate nucleara privind managementul imbatranirii pentru instalatiile nucleareGuvernul8. Hotarire pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 776/2015 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor si actiunilor...
 • Monitorul Oficial nr. 33/18.1.2016

  Ministerul Finantelor Publice. Norma privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) si n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul...
 • Monitorul Oficial nr. 32/18.1.2016

  Camera Deputatilor. Regulament al Camerei Deputatilor - REPUBLICARE
 • Monitorul Oficial nr. 31/15.1.2016

  Primul-Ministru14. Decizie privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Ion Anghel din functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului in functia publica vacanta de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor si PadurilorPrimul-Ministru13. Decizie privind eliberarea, la cerere,...
 • Monitorul Oficial nr. 30/15.1.2016

  Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice3019. Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.644/2012 privind unele masuri de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
 • Monitorul Oficial nr. 29/15.1.2016

  Inalta Curte de Casatie si Justitie29. Decizie referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile referitoare la chestiunea de drept: daca in aplicarea art. 585 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura penala, in cazul operatiunii de contopire a unei pedepse...
 • Monitorul Oficial nr. 28/15.1.2016

  Ministerul Finantelor Publice923. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu - REPUBLICARE
 • Monitorul Oficial nr. 27/14.1.2016

  Guvernul6. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si SportuluiGuvernul5. Hotarire privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinatia de locuinta de serviciu si imobilelor cu destinatia de locuinta, propuse...
 • Monitorul Oficial nr. 26/14.1.2016

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale3432. Ordin pentru modificarea alin. (3) al art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si...
 • Monitorul Oficial nr. 25/14.1.2016

  Curtea Constitutionala679. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), (2) si (6), art. 2 alin. (1) si (2) si art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului...
 • Monitorul Oficial nr. 24/13.1.2016

  Casa Nationala de Asigurari de Sanatate1477. Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei...
 • Monitorul Oficial nr. 23/13.1.2016

  Curtea Constitutionala720. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 171 alin. (1) si art. 268 alin. (1) lit. c) teza intai din Legea nr. 53/2003 - Codul munciiMinisterul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice2131. Ordin privind...
 • Monitorul Oficial nr. 22/13.1.2016

  Guvernul. Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscalGuvernul1. Hotarire pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Monitorul Oficial nr. 21/12.1.2016

  Monitorul Oficial. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 995/2015 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,...
 • Monitorul Oficial nr. 20/12.1.2016

  Curtea Europeana A Drepturilor Omului. Hotarire in Cauza Vidu si altii impotriva Romaniei - (reparatie echitabila)Curtea Europeana A Drepturilor Omului. Hotarire in Cauza Buceas si Bucias impotriva RomanieiPrimul-Ministru11. Decizie privind numirea domnului Neculai Banea in functia de secretar de stat...
 • Monitorul Oficial nr. 19/11.1.2016

  Presedintele Romaniei4. Decret privind acreditarea unui ambasadorPresedintele Romaniei3. Decret privind eliberarea din functie a unui procurorCurtea Constitutionala796. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit...
 • Monitorul Oficial nr. 18/11.1.2016

  Curtea Constitutionala750. Decizie [R/A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 271^1 si art. 271^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor...
 • Monitorul Oficial nr. 17/11.1.2016

  Curtea Constitutionala766. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 271^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de...
 • Monitorul Oficial nr. 16/8.1.2016

  Ministerul Finantelor Publice20. Ordin privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia
 • Monitorul Oficial nr. 15/8.1.2016

  Consiliul Superior al Magistraturii1378. Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Norme Tehnice privind infiintarea, functionarea...
 • Monitorul Oficial nr. 14/8.1.2016

  Inalta Curte de Casatie si Justitie30. Decizie [A] privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a urmatoarei probleme de drept ''daca in situatia unei infractiuni de inselaciune (dar si a altor infractiuni, de pilda, furtul calificat), comise sub...
 • Monitorul Oficial nr. 13/8.1.2016

  Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor172. Decizie privind constituirea Comisiei pentru renegocierea remuneratiilor (procentuale si minime) prevazute in Metodologia privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert si a celor publicate in...
 • Monitorul Oficial nr. 12/7.1.2016

  Autoritatea de Supraveghere Financiara3814. Decizie privind sanctionarea Societatii D&B BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatiiOficiul Roman pentru Drepturile de Autor170. Decizie privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului privind interpretarea...
 • Monitorul Oficial nr. 11/7.1.2016

  Inalta Curte de Casatie si Justitie19. Decizie [A] referitoare la examinarea recursului in interesul legii exercitat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava privind interpretarea si aplicarea unitara a...
 • Monitorul Oficial nr. 10/7.1.2016

  Ministerul Apararii NationaleM.120. Ordin pentru folosirea caminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor si a altor facilitati recreative si sportive aflate in patrimoniul Ministerului Apararii Nationale
 • Monitorul Oficial nr. 9/7.1.2016

  Curtea Constitutionala676. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 66 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente...
 • Monitorul Oficial nr. 8/6.1.2016

  Guvernul1025. Hotarire privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Roman de Informatii in domeniul public al municipiului Turda, judetul ClujCurtea Constitutionala774. Decizie [A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1)...
 • Monitorul Oficial nr. 7/6.1.2016

  Guvernul1006. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.312/1996 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor-INCDFM BucurestiMinisterul Afacerilor Externe2544. Ordin pentru aprobarea Licentei generale de import si transfer de introducere definitive de produse militare pe teritoriul Romaniei,...
 • Monitorul Oficial nr. 6/6.1.2016

  Curtea Constitutionala761. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 alin. (2) si art. 85 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilorAutoritatea de Supraveghere Financiara25. Norma privind obligatiile de raportare...
 • Monitorul Oficial nr. 5/5.1.2016

  Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri1530. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea UZINA MECANICA BUCURESTI - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei,...
 • Monitorul Oficial nr. 4/5.1.2016

  Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei. Metodologie pentru stabilirea venitului unitar aferent activitatii de furnizare reglementata, desfasurata intr-un an de reglementare, si de aprobare a preturilor reglementate in sectorul gazelor naturale, incepand cu anul 2016Autoritatea Nationala de Reglementare in...
 • Monitorul Oficial nr. 3/5.1.2016

  Colegiul Medicilor din Romania26. Decizie privind stabilirea datelor organizarii alegerilor din mandatul 2016-2020, adoptarea Regulamentului electoral si aprobarea componentei Comisiei Electorale Centrale si adoptarea unor masuri organizatoriceAutoritatea de Supraveghere Financiara24. Norma privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor...
 • Monitorul Oficial nr. 2/4.1.2016

  Monitorul Oficial. Rectificare in cuprinsul Normelor privind autorizarea si controlul centrelor de pregatire si perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr....
 • Monitorul Oficial nr. 1/4.1.2016

  Parlamentul323. Lege pentru ratificarea Memorandumului de intelegere privind cadrul institutional al Initiativei de pregatire si prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de Romania la 19 noiembrie 2014 la SarajevoCamera Consultantilor Fiscali10. Hotarire privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata...
 • Monitorul Oficial nr. 988/31.12.2015

  Parlamentul358. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscalaPresedintele Romaniei1072. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de...
 • Monitorul Oficial nr. 987/31.12.2015

  Parlamentul350. Lege pentru ratificarea Tratatului dintre Romania si Republica Kazahstan privind asistenta judiciara in materie penala, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014Guvernul1017. Hotarire pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plataGuvernul1019. Hotarire privind aprobarea masurilor...
 • Monitorul Oficial nr. 986/31.12.2015

  Autoritatea de Supraveghere Financiara23. Norma privind autorizarea fondului de pensii facultativeMinisterul Finantelor Publice4153. Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 4.075/2015Ministerul Dezvoltarii...
 • Monitorul Oficial nr. 985/31.12.2015

  Guvernul1009. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 498/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Conservare si Inchidere a Minelor ''Conversmin'' - S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor...
 • Monitorul Oficial nr. 984/30.12.2015

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Procedura privind stabilirea obligatiilor fiscale accesorii reprezentand penalitati de nedeclarareAgentia Nationala de Administrare Fiscala3834. Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligatiilor fiscale accesorii reprezentand penalitati de nedeclararePrimul-Ministru391. Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Alexandra...
 • Monitorul Oficial nr. 983/30.12.2015

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala3833. Ordin pentru aprobarea formularului ''Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala''Ministerul Finantelor Publice4133. Ordin pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.504/2013 privind stabilirea modelului declaratiei de patrimoniu si de venituri, precum...
 • Monitorul Oficial nr. 982/30.12.2015

  Ministerul Apararii Nationale. Norme Metodologice privind incadrarea in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice personalului militarMinisterul Apararii NationaleM.123. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind incadrarea in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice personalului militarAgentia Nationala de...
 • Monitorul Oficial nr. 981/30.12.2015

  Ministerul Finantelor Publice4120. Ordin privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 270 alin. (10) si art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalAutoritatea...
 • Monitorul Oficial nr. 980/30.12.2015

  Banca Nationala a Romaniei11. Ordin privind amortizorul aferent institutiilor de credit autorizate in Romania si identificate de Banca Nationala a Romaniei ca fiind alte institutii de importanta sistemica (O-SII)Parlamentul353. Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea...
 • Monitorul Oficial nr. 979/30.12.2015

  Parlamentul352. Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul RutierPresedintele Romaniei1066. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul...
 • Monitorul Oficial nr. 978/30.12.2015

  Guvernul. Tratat intre Romania si Republica Kazahstan privind extradareaAgentia Nationala de Administrare Fiscala3637. Ordin pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestiaPresedintele Romaniei1063. Decret privind...
 • Monitorul Oficial nr. 977/30.12.2015

  Guvernul1000. Hotarire privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoareAutoritatea de Supraveghere Financiara76. Hotarire privind derogarea de la prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contributiei...
 • Monitorul Oficial nr. 976/29.12.2015

  Autoritatea de Supraveghere Financiara27. Norma privind activitatea de audit financiar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere FinanciaraSenatul15. Decizie privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 30 decembrie 2015-4 ianuarie 2016Primul-Ministru387. Decizie privind numirea reprezentantilor Guvernului Romaniei...
 • Monitorul Oficial nr. 975/29.12.2015

  Autoritatea de Supraveghere Financiara14. Regulament privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie in cadrul entitatilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere FinanciaraParlamentul356. Lege pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor...
 • Monitorul Oficial nr. 974/29.12.2015

  Ministerul Finantelor Publice4032. Ordin pentru aprobarea Procedurii de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate a sumelor incasate in numerar reprezentand impozit si contributii sociale aferente veniturilor din activitati...
 • Monitorul Oficial nr. 973/29.12.2015

  Presedintele Romaniei1061. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 si pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit...
 • Monitorul Oficial nr. 972/29.12.2015

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala3704. Ordin privind stabilirea elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale, precum si a modelului declaratieiAgentia Nationala de Administrare Fiscala3735. Ordin pentru aprobarea procedurii privind emiterea...
 • Monitorul Oficial nr. 971/29.12.2015

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor1999. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile si serviciile prestate de catre Administratia Rezervatiei Biosferei ''Delta Dunarii'' la solicitarea persoanelor fizice si juridiceSenatul92. Hotarire referitoare la Comunicarea Comisiei catre...
 • Monitorul Oficial nr. 970/28.12.2015

  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice3039. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comerciala ''Medserv Min'' - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului EnergieiParlamentul341. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului...
 • Monitorul Oficial nr. 969/28.12.2015

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Procedura DE SOLUTIONARE a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursareAutoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal200. Decizie privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu...
 • Monitorul Oficial nr. 968/28.12.2015

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala3709. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului ''Decizie de impunere privind obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiei fiscale la persoane juridice''Monitorul Oficial. Rectificare in anexa nr. 1 la Ordinul...
 • Monitorul Oficial nr. 967/28.12.2015

  Autoritatea de Supraveghere Financiara3657. Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii MONDO AS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.Autoritatea de Supraveghere Financiara3678. Decizie privind aprobarea cererii de suspendare a activitatii Societatii MGM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE -...
 • Monitorul Oficial nr. 966/28.12.2015

  Curtea Constitutionala698. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 151 alin. (4) raportate la prevederile art. 82 alin. (1) din Codul de procedura civilaGuvernul923. Hotarire privind aprobarea stemei comunei Mihai Eminescu, judetul BotosaniColegiul Farmacistilor din Romania3. Decizie...
 • Monitorul Oficial nr. 965/28.12.2015

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala3711. Ordin privind modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala
 • Monitorul Oficial nr. 964/24.12.2015

  Guvernul. Metodologie privind modul de calcul al sumelor care se deduc procentual definitiv din aplicatiile de plata nr. 40 si 41 aferente cheltuielilor realizate in cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte incepand cu 115 din cadrul...
 • Monitorul Oficial nr. 963/24.12.2015

  Guvernul984. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Nationale ''Administratia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanta, aflata sub autoritatea Ministerului TransporturilorGuvernul983. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al...
 • Monitorul Oficial nr. 962/24.12.2015

  Presedintele Romaniei1053. Decret privind conferirea unor decoratiiMinisterul Educatiei si Cercetarii Stiintifice5856. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura ''Marin Dracea'', aflat in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si...
 • Monitorul Oficial nr. 961/24.12.2015

  Parlamentul318. Lege pentru infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate si pentru modificarea si completarea unor acte normativePresedintele Romaniei984. Decret privind promulgarea Legii pentru infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate si...
 • Monitorul Oficial nr. 960/24.12.2015

  Agentia Nationala pt Resurse Minerale368. Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2016Agentia Nationala pt Resurse Minerale. Contract-Cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2016
 • Monitorul Oficial nr. 959/24.12.2015

  Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara1738. Ordin privind aprobarea termenelor pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonateAutoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei176. Ordin...
 • Monitorul Oficial nr. 958/23.12.2015

  Primul-Ministru378. Decizie privind numirea doamnei Sorana Baciu in functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de AfaceriPrimul-Ministru379. Decizie privind numirea doamnei Georgeta Corina Popescu in functia de secretar de stat la Ministerul EnergieiPrimul-Ministru380. Decizie...
 • Monitorul Oficial nr. 957/23.12.2015

  Guvernul991. Hotarire pentru aprobarea Anexei semnate de partea romana la 21 mai 2013 la Brdo pri Kranju privind modificarea Memorandumului de intelegere referitor la cooperarea si sprijinul privind Secretariatul Conventiei de cooperare politieneasca pentru Europa de Sud-Est, semnat la Sofia...
 • Monitorul Oficial nr. 956/23.12.2015

  Ministerul Fondurilor Europene4387. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei de cheltuieli eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial ''Dezvoltarea...
 • Monitorul Oficial nr. 955/23.12.2015

  Ministerul Transporturilor1688. Ordin pentru modificarea Regulamentului de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.482/2006Ministerul Sanatatii1549. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre...
 • Monitorul Oficial nr. 954/23.12.2015

  Ministerul Afacerilor Interne157. Ordin privind conditiile de acordare a majorarii salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu...
 • Monitorul Oficial nr. 953/23.12.2015

  Ministerul Fondurilor Europene. Norme Metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normativeMinisterul Fondurilor Europene4374. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de...
 • Monitorul Oficial nr. 952/22.12.2015

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala3648. Ordin privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabiliAgentia Nationala de Administrare Fiscala3649. Ordin privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlociiBanca Nationala a Romaniei10. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei...
 • Monitorul Oficial nr. 951/22.12.2015

  Guvernul60. Ordonanta urgenta pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) si k) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania35. Hotarire privind eliberarea Certificatului de membru al...
 • Monitorul Oficial nr. 950/22.12.2015

  Curtea Constitutionala686. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalCurtea Constitutionala814. Decizie [A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea...
 • Monitorul Oficial nr. 949/22.12.2015

  Presedintele Romaniei1034. Decret privind inaintarea in gradul de general-maior cu doua stele, in retragere, a unui general de brigada cu o stea, in retragere, din Ministerul Apararii NationalePresedintele Romaniei1047. Decret privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea,...
 • Monitorul Oficial nr. 948/22.12.2015

  Curtea Constitutionala731. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventeiParlamentul317. Lege pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale...
 • Monitorul Oficial nr. 947/22.12.2015

  Parlamentul52. Lege privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri - RepublicarePresedintele Romaniei1006. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei1007. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei1008. Decret privind eliberarea din functie a unui...
 • Monitorul Oficial nr. 946/21.12.2015

  Primul-Ministru368. Decizie privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Valentin Florin Trifan a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului si SportuluiPrimul-Ministru367. Decizie privind numirea domnului Dorin Enache Valter...
 • Monitorul Oficial nr. 945/21.12.2015

  Presedintele Romaniei981. Decret privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de CavalerPresedintele Romaniei1005. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele...
 • Monitorul Oficial nr. 944/21.12.2015

  Parlamentul331. Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul strainilorPresedintele Romaniei999. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul strainilor
 • Monitorul Oficial nr. 943/21.12.2015

  Inalta Curte de Casatie si Justitie21. Decizie [A] referitoare la recursul in interesul legii cu privire la ''interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 527 alin. (2) si art. 529 alin. (1) si (2) din Codul civil raportate la prevederile art. 2...
 • Monitorul Oficial nr. 942/19.12.2015

  Presedintele Romaniei1050. Decret privind promulgarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016Parlamentul340. Lege a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016
 • Monitorul Oficial nr. 941/19.12.2015

  Presedintele Romaniei1049. Decret privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2016Parlamentul339. Lege bugetului de stat pe anul 2016
 • Monitorul Oficial nr. 940/18.12.2015

  Presedintele Romaniei1048. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016Ministerul Energiei Electrice1778. Ordin privind modificarea unor ordine in sensul prelungirii perioadei de implementareMinisterul Finantelor Publice4044. Ordin privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului...
 • Monitorul Oficial nr. 939/18.12.2015

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala3631. Ordin pentru aprobarea competentei teritoriale de administrareMinisterul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice1942. Ordin privind modificarea unor titluri de parc industrial acordate Societatii ''Eurobusiness Parc Oradea'' - S.A., judetul Bihor
 • Monitorul Oficial nr. 938/18.12.2015

  Agentia Nationala pentru Achizitii Publice1139. Ordin privind notificarea incheierii contractului de achizitie publica/acordului-cadruAgentia Nationala de Administrare Fiscala3655. Ordin pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 600 ''Declaratie privind indeplinirea conditiilor de incadrare in categoria persoanelor...
 • Monitorul Oficial nr. 937/18.12.2015

  Parlamentul324. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismulPresedintele Romaniei992. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismulGuvernul975. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare...
 • Monitorul Oficial nr. 936/17.12.2015

  Comitetul pentru Siguranta MaritimaMSC.383(94). Rezolutie referitoare la Amendamente la Codul din 1989 pentru constructia si echipamentul unitatilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989)Parlamentul329. Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind...
 • Monitorul Oficial nr. 935/17.12.2015

  Curtea Constitutionala647. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor localiPrimul-Ministru365. Decizie pentru numirea domnului Mircea Valentin in functia de secretar de stat, sef al Corpului...
 • Monitorul Oficial nr. 934/17.12.2015

  Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania6. Hotarire privind componenta Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din RomaniaAgentia Nationala de Administrare Fiscala3628. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) ''Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute...
 • Monitorul Oficial nr. 933/17.12.2015

  Camera Deputatilor110. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Plan de actiune privind edificarea unei Uniuni a pietelor de capital COM (2015) 468Camera Deputatilor111. Hotarire privind...
 • Monitorul Oficial nr. 932/16.12.2015

  Primul-Ministru355. Decizie pentru numirea domnului Daniel Picu in functia publica de secretar general al Consiliului ConcurenteiPrimul-Ministru354. Decizie privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de...
 • Monitorul Oficial nr. 931/16.12.2015

  Senatul86. Hotarire privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Planul de actiune al Uniunii Europene privind returnarea COM(2015) 453 finalAutoritatea de Supraveghere Financiara21. Norma pentru modificarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere...
 • Monitorul Oficial nr. 930/16.12.2015

  Uniunea Nationala a Notarilor Publici9. Hotarire pentru aprobarea Codului deontologic al notarilor publici din RomaniaAutoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor168. Ordin pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori prin examen a unui post vacant sau temporar vacant...
 • Monitorul Oficial nr. 929/15.12.2015

  Primul-Ministru350. Decizie pentru numirea domnului Florin Marius Tacu in functia de secretar de stat in cadrul Cancelariei Primului-MinistruMinisterul Justitiei4057/C. Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justitiei nr. 3.166/C/2012 pentru aprobarea Conditiilor si procedurilor privind transmiterea fara plata intre unitatile...
 • Monitorul Oficial nr. 928/15.12.2015

  Presedintele Romaniei987. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri...
 • Monitorul Oficial nr. 927/15.12.2015

  Curtea Constitutionala738. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedura penalaMinisterul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice1157. Ordin privind aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene...
 • Monitorul Oficial nr. 926/15.12.2015

  Ministerul Fondurilor Europene4309. Ordin privind modificarea art. 2 din Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 903/2015 pentru punerea in aplicare a Memorandumului cu tema ''Asigurarea conditiilor necesare derularii proiectelor finantate in cadrul POSDRU 2007-2013 prin prelungirea termenului de implementare''Camera Deputatilor118. Hotarire...
 • Monitorul Oficial nr. 925/14.12.2015

  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice2999. Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a platii bursei de rezidentiat, pentru rezidentii din cadrul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, din bugetul Casei Nationale de PensiiPrimul-Ministru349....
 • Monitorul Oficial nr. 924/14.12.2015

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala2727. Ordin pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative
 • Monitorul Oficial nr. 923/11.12.2015

  Guvernul57. Ordonanta urgenta privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare
 • Monitorul Oficial nr. 922/11.12.2015

  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice1982. Ordin pentru modificarea si inlocuirea anexei la Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 252/2015 privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrarilor de investitii in vederea reabilitarii sistemelor centralizate de alimentare cu energie...
 • Monitorul Oficial nr. 921/11.12.2015

  Guvernul58. Ordonanta urgenta pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationalaPrimul-Ministru347. Decizie privind numirea doamnei Georgeta Corina Popescu in...
 • Monitorul Oficial nr. 920/11.12.2015

  Presedintele Romaniei925. Decret pentru promulgarea Legii privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul financiarParlamentul312. Lege privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a...
 • Monitorul Oficial nr. 919/11.12.2015

  Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei161. Ordin privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de transport si de sistem al gazelor naturaleAutoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei. Standarde DE PERFORMANTA pentru serviciul de transport si de sistem al...
 • Monitorul Oficial nr. 918/11.12.2015

  Inalta Curte de Casatie si Justitie31. Decizie [R] privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a prevederilor art. 167 alin. (3) din Codul de procedura civila, in ceea ce priveste calitatea curatorului numit pentru paratul...
 • Monitorul Oficial nr. 917/10.12.2015

  Guvernul953. Hotarire pentru completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 678/2015 privind inchiderea programelor operationale finantate in perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si Fondul European pentru PescuitGuvernul957. Hotarire privind organizarea si...
 • Monitorul Oficial nr. 916/10.12.2015

  Primul-Ministru334. Decizie privind numirea domnului Florea-Tiberiu Trifan in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor InterneAutoritatea Electorala Permanenta19300. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Uniunea Democrata Maghiara din Romania - Organizatia Teritoriala CiucPrimul-Ministru332. Decizie privind...
 • Monitorul Oficial nr. 915/10.12.2015

  Curtea Constitutionala727. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal si ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penalCamera Deputatilor106. Hotarire privind...
 • Monitorul Oficial nr. 914/10.12.2015

  Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile39. Decizie pentru modificarea Procedurii privind supravegherea activitatii Camerei Auditorilor Financiari din Romania de autorizare a auditorilor statutari si firmelor de audit, adoptata prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea in...
 • Monitorul Oficial nr. 913/9.12.2015

  Camera Deputatilor108. Hotarire privind respingerea cererii de incuviintare a arestarii preventive a domnului deputat Catalin-Florin TeodorescuCamera Deputatilor107. Hotarire privind incuviintarea arestarii preventive a unui deputatCurtea Constitutionala711. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (1) lit....
 • Monitorul Oficial nr. 912/9.12.2015

  Inalta Curte de Casatie si Justitie28. Decizie [R] referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept: ''in temeiul art. 2 din Protocolul nr. 7 la Conventia europeana a drepturilor omului si al prevederilor art. 129 din...
 • Monitorul Oficial nr. 911/9.12.2015

  Presedintele Romaniei957. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei956. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei955. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei954. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei953. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei952. Decret pentru numirea unui judecatorPresedintele Romaniei951. Decret pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 910/9.12.2015

  Colegiul Medicilor Dentisti din Romania14. Decizie pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti si pentru aprobarea Regulamentului de educatie medicala...
 • Monitorul Oficial nr. 909/9.12.2015

  Primul-Ministru324. Decizie privind eliberarea domnului Maricel Popa din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si TurismuluiPrimul-Ministru325. Decizie privind numirea domnului Sorin Ioan Radu in functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii RuralePrimul-Ministru326. Decizie privind...
 • Monitorul Oficial nr. 908/8.12.2015

  Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice5873. Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar, nr. 4.393/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si InovariiAutoritatea Nationala de Reglementare...
 • Monitorul Oficial nr. 907/8.12.2015

  Curtea Constitutionala588. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoareMinisterul...
 • Monitorul Oficial nr. 906/8.12.2015

  Curtea Constitutionala704. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) si (3) si art. 486 alin. (3) din Codul de procedura civilaParlamentul307. Lege privind ratificarea celui de-al patrulea...
 • Monitorul Oficial nr. 905/7.12.2015

  Autoritatea de Supraveghere Financiara3470. Decizie privind reluarea activitatii Societatii EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.Agentia Nationala de Administrare Fiscala3250. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate...
 • Monitorul Oficial nr. 904/7.12.2015

  Ministerul Sanatatii1501. Ordin privind prorogarea termenului prevazut la art. 2 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 245/2012 pentru aprobarea preturilor la medicamentele de uz uman cuprinse in Catalogul public national al preturilorMinisterul Afacerilor Interne154. Ordin pentru prorogarea termenului de intrare in...
 • Monitorul Oficial nr. 903/4.12.2015

  Banca Nationala a Romaniei1084. Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale GIF LEASING IFN - S.A.Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice5694. Ordin privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de invatamant, specializarile si calificarile profesionale din...
 • Monitorul Oficial nr. 902/4.12.2015

  Autoritatea de Supraveghere Financiara3417. Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare a Societatii ROMINS Broker de Asigurare - S.R.L.Casa Nationala de Asigurari de Sanatate1060. Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari...
 • Monitorul Oficial nr. 901/4.12.2015

  Inalta Curte de Casatie si Justitie29. Decizie [R] privind examinarea sesizarii formulata de Curtea de Apel Pitesti - Sectia I civila privind interpretarea si aplicarea prevederilor Legii nr. 63/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in raport cu dispozitiile Legilor-cadru de...
 • Monitorul Oficial nr. 900/3.12.2015

  Primul-Ministru319. Decizie privind numirea domnului Viorel Traian Lascu in functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si PadurilorPrimul-Ministru318. Decizie privind numirea doamnei Erika Stanciu in functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si PadurilorPrimul-Ministru317. Decizie privind...
 • Monitorul Oficial nr. 899/3.12.2015

  Senatul14. Decizie privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 3-6 decembrie 2015Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice. Metodologie SI CRITERIILE privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, sesiunea 2016Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice5557. Ordin pentru aprobarea Metodologiei...
 • Monitorul Oficial nr. 898/3.12.2015

  Inalta Curte de Casatie si Justitie20. Decizie [A] privind examinarea recursului in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava referitor la interpretarea si aplicarea art. 287^16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind...
 • Monitorul Oficial nr. 897/2.12.2015

  Ministerul Justitiei3988/C. Ordin pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al Directiei Nationale Anticoruptie, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.643/C/2015Ministerul Finantelor Publice3936. Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip...
 • Monitorul Oficial nr. 896/27.11.2015

  Presedintele Romaniei884. Decret privind inaintarea in gradul de general cu patru stele a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apararii NationalePresedintele Romaniei885. Decret privind inaintarea in gradul de general-maior cu doua stele a unui general de brigada cu o...
 • Monitorul Oficial nr. 895/27.11.2015

  Curtea Constitutionala709. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalMinisterul Afacerilor Interne152. Ordin privind conferirea...
 • Monitorul Oficial nr. 894/27.11.2015

  Primul-Ministru310. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre doamna Rela Nicoleta Stefanescu a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RuraleBanca Nationala a Romaniei36. Circulara privind lansarea in circuitul numismatic...
 • Monitorul Oficial nr. 893/27.11.2015

  Parlamentul297. Lege privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov, in domeniul public al judetului Brasov si in administrarea Consiliului Judetean...
 • Monitorul Oficial nr. 892/27.11.2015

  Institutul National de Statistica513. Ordin privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011Curtea Constitutionala659. Decizie [R]...
 • Monitorul Oficial nr. 891/27.11.2015

  Curtea Constitutionala670. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 si 78 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii1079. Decizie pentru modificarea si completarea unor reglementari in scopul transmiterii de documente,...
 • Monitorul Oficial nr. 890/27.11.2015

  Curtea Constitutionala691. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (5) din Codul de procedura penalaMinisterul Mediului, Apelor si Padurilor1763. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizeaza lucrari de regenerare si intretinere a...
 • Monitorul Oficial nr. 889/26.11.2015

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale2425. Ordin pentru aprobarea Procedurii de verificare si control privind schema de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de seceta severa manifestat in perioada aprilie-septembrie 2015Camera Deputatilor104. Hotarire pentru modificarea Hotararii Camerei...
 • Monitorul Oficial nr. 888/26.11.2015

  Curtea Constitutionala672. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 549^1 alin. (5) din Codul de procedura penalaUniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania2. Hotarire pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician...
 • Monitorul Oficial nr. 887/26.11.2015

  Curtea Constitutionala724. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedura penalaCurtea Constitutionala726. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 374 alin. (4), ale art. 375 si ale art....
 • Monitorul Oficial nr. 886/26.11.2015

  Comitetul de Initiativa Legislativa. Initiativa Legislativa a cetatenilor potrivit Legii nr. 189/1999 pentru promovarea proiectului de lege privind revizuirea Constitutiei RomanieiMinisterul Educatiei si Cercetarii Stiintifice5602. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 2.713/2007 referitor la...
 • Monitorul Oficial nr. 885/26.11.2015

  Monitorul Oficial. Rectificare in cuprinsul Ordinului ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5 751/2015 privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea...
 • Monitorul Oficial nr. 884/25.11.2015

  Presedintele Romaniei832. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului...
 • Monitorul Oficial nr. 883/25.11.2015

  Curtea Constitutionala607. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind...
 • Monitorul Oficial nr. 882/25.11.2015

  Guvernul. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Jersey privind schimbul de informatii in domeniul fiscalPresedintele Romaniei864. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Jersey privind schimbul de informatii in domeniul fiscal, semnat la Londra la...
 • Monitorul Oficial nr. 881/25.11.2015

  Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice5800. Ordin privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania in Sistemul de informare al pietei interne - IMIGuvernul901. Hotarire privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publiceCasa Nationala de Asigurari de Sanatate1042. Ordin privind...
 • Monitorul Oficial nr. 880/24.11.2015

  Primul-Ministru300. Decizie pentru eliberarea doamnei Corina-Laura Basoc, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Primului-MinistruCurtea Constitutionala714. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedura penalaCurtea Constitutionala645. Decizie...
 • Monitorul Oficial nr. 879/24.11.2015

  Curtea Constitutionala622. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 193 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publiceParlamentul291. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile...
 • Monitorul Oficial nr. 878/24.11.2015

  Autoritatea de Supraveghere Financiara3355. Decizie privind sanctionarea Societatii ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu amenda, precum si cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii de asigurareCurtea Constitutionala651. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011...
 • Monitorul Oficial nr. 877/24.11.2015

  Curtea Constitutionala615. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in forma anterioara intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a...
 • Monitorul Oficial nr. 876/24.11.2015

  Curtea Constitutionala584. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si a ordonantei de urgenta a Guvernului...
 • Monitorul Oficial nr. 875/23.11.2015

  Parlamentul286. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboiPresedintele Romaniei860. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboiPrimul-Ministru299. Decizie privind numirea...
 • Monitorul Oficial nr. 874/23.11.2015

  Parlamentul285. Lege pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor si exploatatiilor agricolePresedintele Romaniei859. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor si exploatatiilor agricoleParlamentul287. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea...
 • Monitorul Oficial nr. 873/23.11.2015

  Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara1091. Ordin privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Valcanesti, judetul PrahovaCurtea Constitutionala653. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr....
 • Monitorul Oficial nr. 872/23.11.2015

  Guvernul. Program de cooperare in domeniile educatiei, culturii si in alte domenii conexe intre Guvernul Romaniei si Guvernul PalestineiCurtea Constitutionala614. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr....
 • Monitorul Oficial nr. 871/20.11.2015

  Curtea Constitutionala586. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamantCurtea Constitutionala596. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii...
 • Monitorul Oficial nr. 870/20.11.2015

  Presedintele Romaniei858. Decret pentru promulgarea Legii privind contributia Romaniei la finantarea fondului Poverty Reduction and Growth TrustParlamentul284. Lege privind contributia Romaniei la finantarea fondului Poverty Reduction and Growth TrustCurtea Constitutionala667. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art....
 • Monitorul Oficial nr. 869/20.11.2015

  Curtea Constitutionala665. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272^1 din Codul penal din 1969Curtea Constitutionala666. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare...
 • Monitorul Oficial nr. 868/20.11.2015

  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice2190. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 713/2013 pentru aprobarea Listei standardelor romanesti care adopta standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii...
 • Monitorul Oficial nr. 867/20.11.2015

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale2346. Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit, a atributiilor si obligatiilor acesteia, precum...
 • Monitorul Oficial nr. 866/19.11.2015

  Guvernul896. Hotarire privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, a unei constructii aflate in administrarea Centrului de Reeducare Targu Ocna din subordinea Administratiei Nationale a PenitenciarelorPresedintele Romaniei862. Decret...
 • Monitorul Oficial nr. 865/19.11.2015

  Guvernul929. Hotarire privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiParchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie140. Ordin privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate...
 • Monitorul Oficial nr. 864/19.11.2015

  Inalta Curte de Casatie si Justitie16. Decizie [A] privind examinarea recursului in interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare,...
 • Monitorul Oficial nr. 863/19.11.2015

  Presedintele Romaniei846. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul meteorologieiParlamentul281. Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul meteorologieiPresedintele Romaniei845. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013Parlamentul282. Lege pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 862/19.11.2015

  Colegiul Medicilor Dentisti din Romania5/1. Decizie privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, adoptat prin Decizia Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 5/2007Colegiul Medicilor Dentisti din Romania13. Decizie...
 • Monitorul Oficial nr. 861/19.11.2015

  Autoritatea de Supraveghere Financiara20. Norma pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2013 privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilorConsiliul Superior al Magistraturii1050. Hotarire pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 860/18.11.2015

  Inalta Curte de Casatie si Justitie25. Decizie [A] cu privire la pronuntarea unei hotarari prealabile referitoare la chestiunea de drept: daca subiectul activ al infractiunii prevazute de art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de...
 • Monitorul Oficial nr. 859/18.11.2015

  Presedintele Romaniei849. Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural in grad de OfiterPresedintele Romaniei850. Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru Invatamant in grad de CavalerPrimul-Ministru297. Decizie privind unele masuri pentru exercitarea functiei de secretar general al GuvernuluiMinisterul Fondurilor Europene3144. Ordin pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 858/18.11.2015

  Curtea Constitutionala623. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 427 alin. (1) din Codul de procedura penalaGuvernul935. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componentei, atributiilor si modului de functionare ale...
 • Monitorul Oficial nr. 857/18.11.2015

  Curtea Constitutionala583. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (3) si (4) raportate la cele ale art. 194 lit. e) teza a IV-a din Codul de procedura civilaParlamentul268. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a...
 • Monitorul Oficial nr. 856/18.11.2015

  Autoritatea de Supraveghere Financiara3321. Decizie privind sanctionarea Societatii DIANA CLAIMS ADJUSTER'S BUREAU REGULARIZARI DE DAUNE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionareGuvernul934. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Regia Autonoma...
 • Monitorul Oficial nr. 855/17.11.2015

  Guvernul941. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii Comerciale ''Biroul de Turism pentru Tineret'' - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Tineretului si SportuluiPresedintele Romaniei856. Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de...
 • Monitorul Oficial nr. 854/17.11.2015

  Presedintele Romaniei857. Decret pentru numirea Guvernului RomanieiCurtea Constitutionala649. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 teza finala din Codul de procedura civila din 1865Curtea Constitutionala604. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1.050-1.053...
 • Monitorul Oficial nr. 853/17.11.2015

  Presedintele Romaniei853. Decret pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidentialPresedintele Romaniei852. Decret privind rechemarea unui ambasadorParlamentul45. Hotarire pentru acordarea increderii Guvernului
 • Monitorul Oficial nr. 852/17.11.2015

  Ministerul Justitiei3759/C. Ordin privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor functionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteriMinisterul Justitiei3758/C. Ordin privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor functionari publici cu...
 • Monitorul Oficial nr. 851/17.11.2015

  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice1036. Ordin privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 951/2015 pentru aprobarea Programului national multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare in...
 • Monitorul Oficial nr. 850/16.11.2015

  Guvernul938. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comerciala ''Uzina Termoelectrica Midia'' - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de AfaceriGuvernul937. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri...
 • Monitorul Oficial nr. 849/16.11.2015

  Ministerul Finantelor Publice. Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009-2014Ministerul Fondurilor Europene2793. Ordin pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 848/16.11.2015

  Curtea Constitutionala578. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedura civilaAutoritatea Electorala Permanenta17364. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteana TeleormanAutoritatea Electorala...
 • Monitorul Oficial nr. 847/15.11.2015

  Primul-Ministru277. Decizie pentru eliberarea doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu, la cerere, din functia de secretar de stat in cadrul Cancelariei Primului-MinistruGuvernul922. Hotarire privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale...
 • Monitorul Oficial nr. 846/13.11.2015

  Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice5558. Ordin privind aprobarea programelor pentru sustinerea examenului national de definitivare in invatamantServiciul Roman de Informatii526. Ordin privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul Roman de InformatiiServiciul Roman de...
 • Monitorul Oficial nr. 844/12.11.2015

  Curtea Constitutionala568. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III pct. 5 [cu referire la art. 43 alin. (4) din Legea concurentei nr. 21/1996] si pct. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea si completarea Legii...
 • Monitorul Oficial nr. 843/12.11.2015

  Primul-Ministru261. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Monica Dragomir a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului JustitieiPrimul-Ministru260. Decizie privind aplicarea mobilitatii domnului Lucian Dumitru din functia publica...
 • Monitorul Oficial nr. 842/12.11.2015

  Serviciul de Telecomunicatii Speciale371. Ordin pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteriServiciul de Telecomunicatii Speciale372. Ordin pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteriMinisterul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri1277. Ordin...
 • Monitorul Oficial nr. 841/11.11.2015

  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice832. Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor de canalizare a apelor meteorice in cladiri civile, social-culturale si industriale. (Revizuire Reglementarea tehnica P 96-1996)'', indicativ P 96-2015Guvernul883. Hotarire privind aprobarea stemei...
 • Monitorul Oficial nr. 840/11.11.2015

  Guvernul928. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2015 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2015Guvernul. Regulament de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicaGuvernul924. Hotarire pentru aprobarea...
 • Monitorul Oficial nr. 839/10.11.2015

  Guvernul910. Hotarire pentru stabilirea parcului auto al Consiliului Concurentei, in vederea desfasurarii activitatilor specificePresedintele Romaniei826. Decret privind desemnarea candidatului la functia de prim-ministruPresedintele Romaniei818. Decret privind conferirea Medaliei Meritul CulturalPresedintele Romaniei815. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta...
 • Monitorul Oficial nr. 838/10.11.2015

  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice1444. Ordin pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2015 ale unitatilor cu personalitate juridica ale Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva, prevazute in anexa nr. 3 din Hotararea Guvernului nr. 229/2009 privind...
 • Monitorul Oficial nr. 837/10.11.2015

  Parlamentul264. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Islanda, pe de la alta parte, cu privire la participarea Islandei la indeplinirea in comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre...
 • Monitorul Oficial nr. 836/9.11.2015

  Presedintele Romaniei822. Decret pentru constatarea vacantei unei functii de membru al GuvernuluiPresedintele Romaniei823. Decret privind desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimarPresedintele Romaniei811. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor...
 • Monitorul Oficial nr. 835/9.11.2015

  Guvernul925. Hotarire privind acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 si pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pe anul 2015 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut...
 • Monitorul Oficial nr. 834/9.11.2015

  Autoritatea de Supraveghere Financiara19. Norma privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurareMinisterul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice819. Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid de buna practica pentru proiectarea instalatiilor de ventilare/climatizare...
 • Monitorul Oficial nr. 833/9.11.2015

  Guvernul912. Hotarire privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiGuvernul913. Hotarire privind modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor...
 • Monitorul Oficial nr. 832/6.11.2015

  Monitorul Oficial. Rectificare in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de seceta severa in perioada aprilie-septembrie 2015, publicata in Monitorul...
 • Monitorul Oficial nr. 831/6.11.2015

  Camera Deputatilor95. Hotarire pentru adoptarea avizului motivat privind incalcarea principiului subsidiaritatii de catre propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer in situatii de criza si de modificare a Regulamentului (UE) nr....
 • Monitorul Oficial nr. 830/6.11.2015

  Ministerul Justitiei2750. Ordin privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apararii nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Roman de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului...
 • Monitorul Oficial nr. 829/6.11.2015

  Ministerul Afacerilor Interne140. Ordin privind organizarea, coordonarea si controlul activitatii de protectie a mediului in unitatile Ministerului Afacerilor Interne
 • Monitorul Oficial nr. 828/5.11.2015

  Senatul71. Hotarire privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a tarilor de origine sigure in sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind procedurile comune de...
 • Monitorul Oficial nr. 827/5.11.2015

  Presedintele Romaniei803. Decret pentru incetarea functiei de prim-ministru al Guvernului RomanieiCurtea Constitutionala580. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (3) si (4) din Codul de procedura civilaCurtea Constitutionala577. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate...
 • Monitorul Oficial nr. 826/5.11.2015

  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice825. Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ''Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la cladirile noi si existente'', indicativ Gex 13-2015Parlamentul258. Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de...
 • Monitorul Oficial nr. 825/5.11.2015

  Monitorul Oficial. Rectificare la forma republicata a Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015Foruri Internationale. Aranjament Tehnic intre Ministerul Apararii Nationale din Republica Elena, Ministerul Apararii...
 • Monitorul Oficial nr. 824/4.11.2015

  Guvernul915. Hotarire privind stabilirea criteriilor pentru oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor determinate de incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv a...
 • Monitorul Oficial nr. 823/4.11.2015

  Guvernul51. Ordonanta urgenta privind unele masuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de aparare si pentru modificarea si completarea unor acte normativeGuvernul903. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si...
 • Monitorul Oficial nr. 822/4.11.2015

  Casa Nationala de Asigurari de Sanatate1023. Ordin privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune...
 • Monitorul Oficial nr. 821/4.11.2015

  Autoritatea de Supraveghere Financiara2943. Decizie privind retragerea, la cerere, a autorizatiei de functionare a Societatii SCORPION BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.Autoritatea de Supraveghere Financiara3215. Decizie privind aprobarea reluarii activitatii Societatii NOVA GRUP ASIGURARI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.Agentia Nationala Antidoping230....
 • Monitorul Oficial nr. 820/4.11.2015

  Curtea Constitutionala593. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedura penalaCamera Consultantilor Fiscali9. Hotarire privind eliminarea din Programul anual de pregatire profesionala continua a consultantilor fiscali a sistemului de invatamant e-learningInalta...
 • Monitorul Oficial nr. 819/3.11.2015

  Primul-Ministru249. Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Monica Camarascu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru CetatenieGuvernul908. Hotarire privind acordarea unui ajutor de urgentaGuvernul907. Hotarire privind acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor...
 • Monitorul Oficial nr. 818/3.11.2015

  Parlamentul255. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui imprumut Societatii ''Complexul Energetic Hunedoara'' - S.A. din venituri rezultate din privatizarePresedintele Romaniei792. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2014...
 • Monitorul Oficial nr. 817/3.11.2015

  Guvernul50. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscalaMinisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale2112. Ordin privind instituirea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin acordat pentru stimularea investitiilor...
 • Monitorul Oficial nr. 816/3.11.2015

  Guvernul900. Hotarire privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura, precum si a ajutoarelor specifice care se finanteaza din Fondul...
 • Monitorul Oficial nr. 815/3.11.2015

  Ministerul Sanatatii1360. Ordin privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii,...
 • Monitorul Oficial nr. 814/2.11.2015

  Guvernul892. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea acestuia in domeniul public al judetului TimisGuvernul893. Hotarire privind transmiterea unui imobil din domeniul public...
 • Monitorul Oficial nr. 813/2.11.2015

  Presedintele Romaniei778. Decret pentru promulgarea Legii privind redresarea si rezolutia asiguratorilorMinisterul Finantelor Publice. Norme Metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale conform art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr....
 • Monitorul Oficial nr. 812/2.11.2015

  Autoritatea Electorala Permanenta9. Hotarire pentru aprobarea Normelor metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia si desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votareCamera Deputatilor90. Hotarire privind...
 • Monitorul Oficial nr. 811/31.10.2015

  Guvernul906. Hotarire pentru declararea zilelor de 31 octombrie, 1 si 2 noiembrie 2015 zile de doliu national pe teritoriul RomanieiGuvernul. Acord administrativ privind recunoasterea reciproca a calificarii de marinar obtinute prin calificare profesionala, completand Acordul administrativ privind recunoasterea reciproca a...
 • Monitorul Oficial nr. 810/30.10.2015

  Consiliul Concurentei. Instructiuni pentru completarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 50 si 50^1 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 419/2010Guvernul890. Hotarire privind trecerea din domeniul public al statului...
 • Monitorul Oficial nr. 809/30.10.2015

  Parlamentul249. Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalajePrimul-Ministru246. Decizie privind eliberarea doamnei Mihaela-Maria Ciuciureanu, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor EuropenePresedintele Romaniei789. Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios in...
 • Monitorul Oficial nr. 808/30.10.2015

  Presedintele Romaniei779. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorMonitorul Oficial. Rectificare in anexa ''Lista cuprinzand reprezentantii societatii civile in Consiliul Economic si Social'' la Decizia prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentantilor societatii civile in cadrul Consiliului Economic si Social,...
 • Monitorul Oficial nr. 807/29.10.2015

  Curtea Constitutionala565. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehiculeCurtea Constitutionala566. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii...
 • Monitorul Oficial nr. 805/29.10.2015

  Casa Nationala de Asigurari de Sanatate988. Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 244/2015 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale si medicamente - formulare unice pe tara,...
 • Monitorul Oficial nr. 804/29.10.2015

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale2236. Ordin pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrelor I si II ale anului 2015, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursareMinisterul Educatiei si Cercetarii Stiintifice. Regulament privind regimul atestatelor de formare...
 • Monitorul Oficial nr. 803/29.10.2015

  Camera Deputatilor92. Hotarire privind cererea de efectuare a urmaririi penale fata de doamna Udrea Elena Gabriela, fost membru al Guvernului si actual membru al Camerei Deputatilor, in Dosarul nr. 87/P/2015Camera Deputatilor93. Hotarire privind incuviintarea retinerii doamnei deputat Elena Gabriela UdreaMinisterul...
 • Monitorul Oficial nr. 802/28.10.2015

  Agentia Nationala Antidoping224. Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2016Senatul68. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale SenatuluiPrimul-Ministru247. Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Leonard Artur Horvath din...
 • Monitorul Oficial nr. 801/28.10.2015

  Guvernul882. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel national a programelor de inzestrare de importanta strategica ale Ministerului Apararii NationaleGuvernul864. Hotarire privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 980/2006 pentru aprobarea platii...
 • Monitorul Oficial nr. 800/28.10.2015

  Guvernul. Memorandum de Intelegere pentru cooperare in domeniul stiintei si educatiei intre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice din Romania si Ministerul Educatiei din Regatul Arabiei SauditeGuvernul872. Hotarire privind aprobarea Memorandumului de intelegere pentru cooperare in domeniul stiintei si educatiei intre...
 • Monitorul Oficial nr. 799/28.10.2015

  Guvernul887. Hotarire privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de catre doamna Cosman ElenaMinisterul pentru Societatea Informationala517. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informationala nr. 436/2015...
 • Monitorul Oficial nr. 798/27.10.2015

  Ministerul Finantelor Publice1157. Ordin pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, in cadrul obiectivului convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.561/2011Guvernul45. Ordonanta...
 • Monitorul Oficial nr. 797/27.10.2015

  Presedintele Romaniei776. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii PubliceParlamentul244. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea...
 • Monitorul Oficial nr. 796/27.10.2015

  Guvernul. Strategie a Arhivelor Nationale 2015-2021Guvernul865. Hotarire pentru aprobarea Strategiei Arhivelor Nationale 2015-2021 si a Planului de actiuni al Strategiei Arhivelor Nationale 2015-2021Serviciul Roman de Informatii1526. Ordin privind aprobarea insemnului heraldic si a drapelului distinctiv ale Academiei Nationale de Informatii...
 • Monitorul Oficial nr. 795/27.10.2015

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale2143. Ordin privind aprobarea Manualului de procedura specifica pentru implementarea submasurii 19.1 ''Sprijin pregatitor'' pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala LEADER, cod manual M01-09.1, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020Autoritatea Nationala de Reglementare in...
 • Monitorul Oficial nr. 794/26.10.2015

  Inalta Curte de Casatie si Justitie27. Decizie privind examinarea sesizarii formulata de Curtea de Apel Iasi - Sectia litigii de munca si asigurari sociale in Dosarul nr. 4.092/99/2014 privind pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecintaMinisterul Educatiei si Cercetarii Stiintifice5510....
 • Monitorul Oficial nr. 793/26.10.2015

  Uniunea Nationala a Notarilor Publici90. Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de disciplina din cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, aprobat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania nr....
 • Monitorul Oficial nr. 792/26.10.2015

  Parlamentul238. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cipru privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Nicosia la 31 octombrie 2014Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice661. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor...
 • Monitorul Oficial nr. 791/23.10.2015

  Primul-Ministru241. Decizie privind numirea doamnei Liliana Maria Toderiuc in functia de subsecretar de stat la Ministerul Educatiei si Cercetarii StiintificePrimul-Ministru240. Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Salaru din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei si Cercetarii...
 • Monitorul Oficial nr. 790/23.10.2015

  Ministerul Afacerilor Interne. Norme Tehnice privind managementul activitatilor de interventie pentru asanarea terenurilor de munitiile ramase neexplodate din timpul conflictelor armate si executarea lucrarilor de distrugere a zapoarelorMinisterul Afacerilor Interne135. Ordin pentru aprobarea ''Normelor tehnice privind managementul activitatilor de interventie...
 • Monitorul Oficial nr. 789/23.10.2015

  Camera Auditorilor Financiari din Romania53. Hotarire pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din Romania, la 31 decembrie 2014Consiliul Superior al Magistraturii893. Hotarire pentru modificarea...
 • Monitorul Oficial nr. 788/22.10.2015

  Parlamentul241. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea platii contributiei Romaniei pentru construirea sediului permanent al Curtii Penale InternationalePresedintele Romaniei768. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea...
 • Monitorul Oficial nr. 787/22.10.2015

  Guvernul869. Hotarire privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 127/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Protectia si reabilitarea partii sudice a litoralului romanesc al Marii Negre in zona municipiului Constanta (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru si...
 • Monitorul Oficial nr. 786/22.10.2015

  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice2000. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la masiniParlamentul242. Lege pentru modificarea art. 20...
 • Monitorul Oficial nr. 785/21.10.2015

  Parlamentul240. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi si a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si...
 • Monitorul Oficial nr. 784/21.10.2015

  Guvernul824. Hotarire privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a recipientelor simple sub presiune
 • Monitorul Oficial nr. 783/21.10.2015

  Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri1165. Ordin privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevazute in cadrul Programului national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobata...
 • Monitorul Oficial nr. 782/21.10.2015

  Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice5220. Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala ''Vasile Goldis'' din municipiul Satu MareGuvernul856. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 645/1991 privind infiintarea Regiei Autonome ''Editura Didactica si Pedagogica'' pentru editarea...
 • Monitorul Oficial nr. 781/20.10.2015

  Autoritatea Electorala Permanenta15621. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteana BotosaniAutoritatea Electorala Permanenta15635. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteana NeamtAutoritatea Electorala...
 • Monitorul Oficial nr. 780/20.10.2015

  Guvernul807. Hotarire privind aprobarea stemei comunei Balint, judetul TimisAutoritatea de Supraveghere Financiara18. Norma pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultativeMinisterul Sanatatii1255. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si...
 • Monitorul Oficial nr. 779/20.10.2015

  Ministerul TransporturilorMSC.398(95). Rezolutie - Amendamente la partea B din Codul international din 2008 privind stabilitatea navei in starea intacta (Codul IS 2008)Guvernul837. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea...
 • Monitorul Oficial nr. 778/19.10.2015

  Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice5210. Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala F.E.G. Education din municipiul VasluiMinisterul Sanatatii1286. Ordin privind desemnarea presedintelui si a componentei Secretariatului tehnic al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor si actiunilor...
 • Monitorul Oficial nr. 777/19.10.2015

  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice1855. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii Comerciale ''Romfilatelia'' - S.A., filiala a Companiei Nationale ''Posta Romana'' - S.A.Banca Nationala a Romaniei9. Ordin pentru modificarea Ordinului...
 • Monitorul Oficial nr. 776/19.10.2015

  Guvernul846. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utilaMinisterul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice816. Ordin pentru desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii -...
 • Monitorul Oficial nr. 775/16.10.2015

  Ministerul TransporturilorMSC.373(93). Rezolutie - AMENDAMENTE LA CONVENTIA INTERNATIONALA DIN 1978 PRIVIND STANDARDELE DE PREGATIRE A NAVIGATORILOR, BREVETARE/ATESTARE SI EFECTUARE A SERVICIULUI DE CART (STCW)Ministerul Transporturilor1082. Ordin pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare...
 • Monitorul Oficial nr. 774/16.10.2015

  Senatul61. Hotarire cu privire la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE in vederea rentabilizarii reducerii emisiilor de dioxid de carbon si a sporirii investitiilor in acest domeniu - COM (2015) 337 finalPresedintele...
 • Monitorul Oficial nr. 773/16.10.2015

  Camera Deputatilor79. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu: Propunere de acord interinstitutional privind o mai buna legiferare - COM(2015) 216Inalta Curte de Casatie si Justitie12. Decizie [A] dezlegarea unor chestiuni de drept a...
 • Monitorul Oficial nr. 772/16.10.2015

  Casa Nationala de Asigurari de Sanatate963. Ordin privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 185/2015Inalta Curte de...
 • Monitorul Oficial nr. 771/15.10.2015

  Ministerul Finantelor Publice1228. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ICEMENERG SERVICE - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A.Ministerul Transporturilor1103. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si...
 • Monitorul Oficial nr. 770/15.10.2015

  Ministerul Transporturilor1078. Ordin privind publicarea acceptarii amendamentelor la Conventia referitoare la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.1085(28) din 4 decembrie 2013Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor113....
 • Monitorul Oficial nr. 769/15.10.2015

  Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor106. Ordin pentru aprobarea Procedurii privind decontarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si...
 • Monitorul Oficial nr. 768/15.10.2015

  Guvernul795. Hotarire privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic National si a statisticii oficiale a Romaniei in perioada 2015-2020
 • Monitorul Oficial nr. 767/14.10.2015

  Camera Deputatilor77. Hotarire privind vacantarea unui loc de deputatPresedintele Romaniei762. Decret privind eliberarea din functie a unui procurorPresedintele Romaniei761. Decret privind eliberarea din functie a unui procurorPresedintele Romaniei760. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei759. Decret privind eliberarea...
 • Monitorul Oficial nr. 766/14.10.2015

  Ministerul Transporturilor1077. Ordin privind publicarea acceptarii Codului de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III), adoptat de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.1070(28) din 4 decembrie 2013Oficiul National pentru Jocuri de Noroc239. Ordin privind aprobarea modelului de declaratie lunara, sub...
 • Monitorul Oficial nr. 765/14.10.2015

  Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice5184. Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara ''Planeta Copiilor'' din municipiul BucurestiMinisterul Educatiei si Cercetarii Stiintifice5058. Ordin privind aprobarea programelor scolare ale modulelor pentru cultura de specialitate, pregatire practica si...
 • Monitorul Oficial nr. 764/14.10.2015

  Agentia Nationala de Integritate15217. Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Integritate nr. 86/2013Casa Nationala de Asigurari de Sanatate955. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei...
 • Monitorul Oficial nr. 763/13.10.2015

  Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate102. Ordin privind constituirea Registrului evaluatorilor de servicii de sanatate specializati pentru evaluarea spitalelor al Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in SanatateGuvernul779. Hotarire pentru aprobarea Strategiei nationale de ordine si siguranta publica...
 • Monitorul Oficial nr. 762/13.10.2015

  Ministerul Afacerilor Externe1420. Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 882/2012 pentru aprobarea Normelor interne de implementare privind acordarea finantarii asistentei pentru dezvoltareMinisterul Finantelor Publice1154. Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a...
 • Monitorul Oficial nr. 761/13.10.2015

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. Ghid de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energeticMinisterul Mediului, Apelor si Padurilor1558. Ordin...
 • Monitorul Oficial nr. 760/13.10.2015

  Guvernul820. Hotarire pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul DambovitaGuvernul835. Hotarire privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare in...
 • Monitorul Oficial nr. 759/12.10.2015

  Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor98. Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul Romaniei a animalelor de companie provenite din tari terte in scopul circulatiei necomerciale si procedura de control sanitar-veterinar al...
 • Monitorul Oficial nr. 758/12.10.2015

  Parlamentul231. Lege privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerintelor tehnice si comerciale aplicabile operatiunilor de transfer de credit si de...
 • Monitorul Oficial nr. 757/12.10.2015

  Monitorul Oficial. Rectificare in cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de...
 • Monitorul Oficial nr. 756/9.10.2015

  Colegiul Farmacistilor din Romania2. Decizie privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmacistilor din Romania, stabilirea perioadei de organizare a alegerilor la nivelul Colegiului Farmacistilor din Romania si aprobarea Comisiei Electorale CentralePresedintele Romaniei752. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului...
 • Monitorul Oficial nr. 755/9.10.2015

  Parlamentul228. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea si completarea Legii petrolului nr. 238/2004Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice1801. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Operatorul...
 • Monitorul Oficial nr. 754/9.10.2015

  Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei2080. Decizie pentru aprobarea modalitatii de alocare transfrontaliera a costurilor aferente proiectelor de interes comun initiate de Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' - S.A. Medias din Romania si Foldgazszallito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag...
 • Monitorul Oficial nr. 753/8.10.2015

  Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor97. Decizie privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Deciziei civile nr. 4.789 din 11 decembrie 2014, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal...
 • Monitorul Oficial nr. 752/8.10.2015

  Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare198. Ordin pentru aprobarea Ghidului privind formatul-cadru si continutul Raportului final de securitate nucleara pentru centralele nuclearoelectriceMinisterul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Norme Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului...
 • Monitorul Oficial nr. 751/8.10.2015

  Ministerul Sanatatii. Metodologie pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe loc si pe post in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare199. Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate nucleara privind limitele si conditiile tehnice...
 • Monitorul Oficial nr. 750/7.10.2015

  Presedintele Romaniei743. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorMonitorul Oficial. Rectificare in cuprinsul Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 121/2015 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrica in caz de inregistrare eronata si...
 • Monitorul Oficial nr. 749/7.10.2015

  Guvernul817. Hotarire privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii aflate in administrarea unor centre judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, precum si privind...
 • Monitorul Oficial nr. 748/7.10.2015

  Guvernul762. Hotarire privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica de interes national ''Autostrada Sebes - Turda'' - Lot 4Ministerul Sanatatii1171. Ordin pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului...
 • Monitorul Oficial nr. 747/7.10.2015

  Autoritatea de Supraveghere Financiara11. Regulament pentru modificarea si completarea unor acte normativePrimul-Ministru299. Decizie privind numirea domnului Nicusor Marian Buica in functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor EuropenePrimul-Ministru228. Decizie privind numirea domnului Bogdan Petru Alexa in functia de vicepresedinte,...
 • Monitorul Oficial nr. 746/6.10.2015

  Monitorul Oficial. Rectificare in cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 781/2015 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2015-2016Colegiul Medicilor din...
 • Monitorul Oficial nr. 745/6.10.2015

  Guvernul808. Hotarire privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Tribunalului Dambovita si transmiterea unei parti din acesta din domeniul public al statului in domeniul privat...
 • Monitorul Oficial nr. 744/5.10.2015

  Guvernul815. Hotarire privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor StatuluiGuvernul814. Hotarire privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 117/2015 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a...
 • Monitorul Oficial nr. 743/5.10.2015

  Ministerul Sanatatii1100. Ordin pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 813/2015 privind aprobarea Planului sectorial al Ministerului Sanatatii pentru finantarea activitatilor de cercetare stiintifica in domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice5088. Ordin pentru modificarea anexei...
 • Monitorul Oficial nr. 742/5.10.2015

  Ministerul Finantelor Publice1139. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar...
 • Monitorul Oficial nr. 741/5.10.2015

  Ministerul Afacerilor Interne125. Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale Anticoruptie, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 119/2014Ministerul Apararii NationaleM.97. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.132/2012 privind...
 • Monitorul Oficial nr. 740/2.10.2015

  Ministerul Finantelor Publice1204. Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2015Ministerul Afacerilor Interne122. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate...
 • Monitorul Oficial nr. 739/2.10.2015

  Guvernul798. Hotarire privind transmiterea unor imobile aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Regiei Autonome ''Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'' in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Politiei RomaneMinisterul Educatiei si Cercetarii Stiintifice5287. Ordin privind modificarea si...
 • Monitorul Oficial nr. 738/1.10.2015

  Guvernul800. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016
 • Monitorul Oficial nr. 737/1.10.2015

  Guvernul797. Hotarire privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Buzau de catre domnul Gheorghe Marian SorinCasa Nationala de Asigurari de Sanatate943. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si...
 • Monitorul Oficial nr. 736/1.10.2015

  Primul-Ministru223. Decizie privind eliberarea doamnei Lacziko Eniko Katalin din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatii InteretniceInalta Curte de Casatie si Justitie14. Decizie referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a prevederilor...
 • Monitorul Oficial nr. 735/1.10.2015

  Guvernul794. Hotarire privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecatoriilor si parchetelor de pe langa judecatoriiGuvernul792. Hotarire privind recunoasterea Asociatiei Romane pentru Securitate si Sanatate in Munca ca fiind de utilitate publicaGuvernul773. Hotarire privind...
 • Monitorul Oficial nr. 734/1.10.2015

  Senatul58. Hotarire privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social si Comitetul Regiunilor - O agenda europeana privind migratia COM (2015) 240 finalCamera Consultantilor Fiscali7. Hotarire privind sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau...
 • Monitorul Oficial nr. 733/30.9.2015

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale2088. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, eligibila pentru finantare in cadrul Programului National de Sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018,...
 • Monitorul Oficial nr. 732/30.9.2015

  Casa Nationala de Asigurari de Sanatate829. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul...
 • Monitorul Oficial nr. 731/30.9.2015

  Autoritatea de Supraveghere Financiara2313. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare si/sau reasigurare a Societatii IQ MED BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.Guvernul776. Hotarire privind infiintarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor si actiunilor aferente produselor din tutun si produselor conexeGuvernul786....
 • Monitorul Oficial nr. 730/29.9.2015

  Guvernul38. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentaGuvernul785. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume...
 • Monitorul Oficial nr. 729/29.9.2015

  Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Metodologie privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, in vederea indeplinirii indicatorilor de...
 • Monitorul Oficial nr. 728/29.9.2015

  Guvernul782. Hotarire privind aprobarea inchirierii unor parti din bunul imobil, proprietate publica a statului, aflat in administrarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al RomanieiGuvernul783. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica...
 • Monitorul Oficial nr. 727/28.9.2015

  Guvernul784. Hotarire privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului a unui bun cultural mobil clasat, aflat in administrarea Ministerului Culturii - Muzeul National de Istorie a Romaniei, urmata de transmiterea acestuia in administrarea Muzeului...
 • Monitorul Oficial nr. 726/28.9.2015

  Guvernul739. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane'' - Administratia Bazinala de Apa Mures, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor,...
 • Monitorul Oficial nr. 725/28.9.2015

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Norme Tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in RomaniaColegiul Medicilor Dentisti din Romania10. Decizie pentru abrogarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 5/2015 privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere...
 • Monitorul Oficial nr. 724/28.9.2015

  Guvernul781. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2015-2016
 • Monitorul Oficial nr. 723/25.9.2015

  Guvernul778. Hotarire pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotararea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2015-2016, precum si domeniile de studii...
 • Monitorul Oficial nr. 722/25.9.2015

  Ministerul Finantelor Publice1151. Ordin pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscaleAutoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Norma sanitara veterinara privind procedura de autorizare sanitara veterinara a proiectelor care implica utilizarea animalelor in proceduriAutoritatea Nationala Sanitara Veterinara...
 • Monitorul Oficial nr. 721/25.9.2015

  Monitorul Oficial. Rectificare la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5.080/2015 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 15 septembrie 2015Monitorul Oficial. Rectificare la Ordonanta...
 • Monitorul Oficial nr. 720/24.9.2015

  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice1683. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ''FORMENERG'' - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ''TRANSELECTRICA'' - S.A.Ministerul Afacerilor Interne116. Ordin pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 719/24.9.2015

  Primul-Ministru218. Decizie pentru eliberarea doamnei Liliana Preoteasa din functia de subsecretar de stat la Ministerul Educatiei si Cercetarii StiintificeMonitorul Oficial. Rectificare in cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 648/2015 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Agentia Domeniilor...
 • Monitorul Oficial nr. 718/24.9.2015

  Curtea Constitutionala516. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legalaCurtea Constitutionala518. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art....
 • Monitorul Oficial nr. 717/23.9.2015

  Primul-Ministru216. Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea indeplinirii angajamentelor asumate de Romania cu ocazia Reuniunii sefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze si statelor Europei Centrale si de Est, Bucuresti, 26...
 • Monitorul Oficial nr. 716/23.9.2015

  Presedintele Romaniei739. Decret privind eliberarea din functie a unui procurorPresedintele Romaniei738. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei737. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei736. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei735. Decret privind...
 • Monitorul Oficial nr. 715/23.9.2015

  Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei141. Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala PREMIER ENERGY - S.R.L.Ministerul Finantelor Publice1138. Ordin pentru modificarea Normelor...
 • Monitorul Oficial nr. 714/23.9.2015

  Guvernul765. Hotarire privind schimbarea denumirii Muzeului Mixt Tecuci in Muzeul de Istorie ''Teodor Cincu'' - TecuciGuvernul766. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salarialeSenatul55....
 • Monitorul Oficial nr. 713/23.9.2015

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale1922. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 615/567/2015 privind aprobarea datelor de identificare ale bunurilor din domeniul public si privat al statului care se preiau...
 • Monitorul Oficial nr. 712/22.9.2015

  Curtea Constitutionala486. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 alin. (1) si (6) si ale art. 374 alin. (7) teza intai din Codul de procedura penalaCurtea Constitutionala513. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor...
 • Monitorul Oficial nr. 711/22.9.2015

  Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice5082. Ordin privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2016-2017Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice5237. Ordin pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar...
 • Monitorul Oficial nr. 710/22.9.2015

  Ministerul Justitiei2878/C. Ordin privind actualizarea numarului posturilor de notar public destinate schimbarilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2015
 • Monitorul Oficial nr. 709/22.9.2015

  Guvernul743. Hotarire privind organizarea si functionarea Garzilor forestiereMinisterul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice1751. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de inregistrare si evaluare a solicitarilor de finantare...
 • Monitorul Oficial nr. 708/22.9.2015

  Ministerul Finantelor Publice1071. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa ''CFR-Marfa'' - S.A. detine o participatie majoritaraMinisterul Transporturilor881. Ordin pentru aprobarea...
 • Monitorul Oficial nr. 707/21.9.2015

  Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare180. Ordin pentru aprobarea Ghidului privind verificarea independenta a analizelor si evaluarilor de securitate nucleara pentru instalatiile nucleareCurtea Constitutionala552. Decizie [A/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) teza a doua,...
 • Monitorul Oficial nr. 706/21.9.2015

  Autoritatea de Supraveghere Financiara14. Norma privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private
 • Monitorul Oficial nr. 705/21.9.2015

  Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi. Statut al Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania
 • Monitorul Oficial nr. 704/18.9.2015

  Guvernul756. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Conducta de interconectare a Sistemului national de transport gaze din Romania cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi-Ungheni''Autoritatea Nationala de...
 • Monitorul Oficial nr. 703/18.9.2015

  Guvernul751. Hotarire pentru aprobarea Actului aditional nr. 13 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petroliera in perimetrele XIII Pelican si XV Midia referitor exclusiv la Suprafata Contractuala de Apa Adanca MidiaGuvernul744. Hotarire privind modificarea datelor de identificare...
 • Monitorul Oficial nr. 702/18.9.2015

  Guvernul729. Hotarire privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ''Sectiunea 1C, subsectiunea Ogra - Targu Mures pe teritoriul localitatilor Cristesti, Gheorghe Doja, Ogra, Sanpaul, Ungheni...
 • Monitorul Oficial nr. 701/17.9.2015

  Guvernul755. Hotarire privind transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ''Vlasca'' al Judetului Giurgiu in domeniul public al judetului Giurgiu si pentru actualizarea anexei nr. 1...
 • Monitorul Oficial nr. 700/17.9.2015

  Parlamentul38. Hotarire privind modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 46/2012 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si SenatuluiCurtea...
 • Monitorul Oficial nr. 699/16.9.2015

  Ministerul Afacerilor Interne114. Ordin privind regimul de circulatie pe podul Agigea peste Canalul Dunare-Marea Neagra pe DN 39, km 8 + 988, judetul ConstantaMinisterul Afacerilor Interne108. Ordin pentru modificarea si completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare tehnica europeana a...
 • Monitorul Oficial nr. 698/16.9.2015

  Ministerul Sanatatii1088. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului publicMinisterul Mediului, Apelor si Padurilor1213. Ordin pentru aprobarea derogarii in scop stiintific pentru unele specii...
 • Monitorul Oficial nr. 697/15.9.2015

  Camera Deputatilor66. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul privind uniunea energetica - Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii - O strategie-cadru pentru o uniune energetica rezilienta...
 • Monitorul Oficial nr. 696/15.9.2015

  Ministerul Justitiei2877/C. Ordin privind actualizarea numarului posturilor de notar public destinate judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si a posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica...
 • Monitorul Oficial nr. 695/15.9.2015

  Guvernul741. Hotarire privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate,...
 • Monitorul Oficial nr. 694/15.9.2015

  Inspectia Judiciara36. Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012Camera Deputatilor67. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul ''Uniunea Energiei'' - Comunicare a Comisiei catre Parlamentul...
 • Monitorul Oficial nr. 693/14.9.2015

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor1330. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si componenta Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestiera, precum si criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieraGuvernul737. Hotarire privind aprobarea Planului de...
 • Monitorul Oficial nr. 692/14.9.2015

  Guvernul695. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane'' - Administratia Bazinala de Apa Jiu, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor,...
 • Monitorul Oficial nr. 691/11.9.2015

  Camera Deputatilor68. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul ''Uniunea Energiei'' - Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Realizarea obiectivului de interconectare electrica de 10% - Pregatirea retelei de energie electrica a Europei pentru 2020 COM (2015)...
 • Monitorul Oficial nr. 690/11.9.2015

  Senatul53. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale SenatuluiInalta Curte de Casatie si Justitie13. Decizie [A] privind recursul in interesul legii referitor la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 2 alin....
 • Monitorul Oficial nr. 689/11.9.2015

  Curtea Constitutionala471. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedura penalaGuvernul718. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, insemnelor distinctive, insignei si...
 • Monitorul Oficial nr. 688/10.9.2015

  Parlamentul. Codul Fiscal CODUL FISCAL (Legea 227/2015)Parlamentul227. Lege privind Codul fiscalPresedintele Romaniei718. Decret pentru promulgarea Legii privind Codul fiscalAgentia Nationala de Administrare Fiscala2213. Ordin pentru completarea Normelor tehnice privind procedura de intocmire a formalitatilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile...
 • Monitorul Oficial nr. 687/10.9.2015

  Parlamentul37. Hotarire privind revocarea domnului Anton Ioan din functia de consilier de conturi si vicepresedinte al Autoritatii de AuditParlamentul36. Hotarire pentru prorogarea termenului prevazut la art. 4 din Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor...
 • Monitorul Oficial nr. 686/10.9.2015

  Primul-Ministru207. Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate ImobiliaraGuvernul732. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al...
 • Monitorul Oficial nr. 685/9.9.2015

  Presedintele Romaniei721. Decret privind infiintarea Consulatului General al Romaniei la Stuttgart, Republica Federala GermaniaMinisterul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice595. Ordin pentru desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii - Societatea Comerciala RAD CERT - S.R.L.,...
 • Monitorul Oficial nr. 684/9.9.2015

  Consiliul Concurentei. Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,...
 • Monitorul Oficial nr. 683/8.9.2015

  Consiliul Concurentei. Regulament pentru modificarea Regulamentului privind concentrarile economice, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 385/2010Guvernul719. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului TransporturilorGuvernul721. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr....
 • Monitorul Oficial nr. 682/8.9.2015

  Guvernul727. Hotarire privind transmiterea unei parti de imobil din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si demolariiMinisterul Mediului, Apelor si Padurilor1211. Ordin pentru aprobarea derogarii in scop stiintific pentru unele specii de...
 • Monitorul Oficial nr. 681/8.9.2015

  Guvernul714. Hotarire pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 19 mai 2015 si la Paris la 22 mai 2015, intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania...
 • Monitorul Oficial nr. 680/8.9.2015

  Guvernul665. Hotarire pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul SuceavaMinisterul Educatiei si Cercetarii Stiintifice5036. Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea...
 • Monitorul Oficial nr. 679/7.9.2015

  Parlamentul241. Lege serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - REPUBLICARE
 • Monitorul Oficial nr. 678/7.9.2015

  Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii687. Decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectruluiAutoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii686. Decizie...
 • Monitorul Oficial nr. 677/7.9.2015

  Camera Deputatilor61. Hotarire privind vacantarea unui loc de deputatPrimul-Ministru206. Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dan Manolescu din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor PublicePresedintele Romaniei717. Decret privind eliberarea din functie a unui procurorPresedintele Romaniei716. Decret privind...
 • Monitorul Oficial nr. 676/4.9.2015

  Guvernul716. Hotarire privind organizarea si functionarea Agentiei de Investigare Feroviara Romana - AGIFER si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului TransporturilorGuvernul717. Hotarire privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr....
 • Monitorul Oficial nr. 675/4.9.2015

  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice480. Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019Monitorul Oficial. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 628/2015 pentru completarea anexei nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 101/2011 privind...
 • Monitorul Oficial nr. 674/4.9.2015

  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice1685. Ordin privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2016, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de...
 • Monitorul Oficial nr. 673/3.9.2015

  Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice5125. Ordin privind aprobarea de noi domenii in cadrul scolilor doctorale organizate in institutiile de invatamant superior, organizatoare de studii universitare de doctoratMinisterul Educatiei si Cercetarii Stiintifice4822. Ordin privind infiintarea Centrului National de Excelenta Brasov pentru...
 • Monitorul Oficial nr. 672/3.9.2015

  Ministerul pentru Societatea Informationala386. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti din coordonarea Ministerului pentru Societatea InformationalaGuvernul659. Hotarire privind aprobarea Programului de interes national de prevenire...
 • Monitorul Oficial nr. 671/3.9.2015

  Colegiul Medicilor Dentisti din Romania9. Decizie pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentisti din RomaniaMonitorul Oficial. Rectificare la Cuantumul total al sumelor provenite din...
 • Monitorul Oficial nr. 670/3.9.2015

  Primul-Ministru205. Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Daniel Gabi Asanica a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Sanse intre Femei si BarbatiGuvernul706. Hotarire pentru aprobarea Normelor metodologice...
 • Monitorul Oficial nr. 669/2.9.2015

  Primul-Ministru204. Decizie pentru numirea doamnei Roxana Minzatu in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Achizitii PubliceMinisterul Afacerilor Interne105. Ordin pentru aprobarea Procedurii de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual...
 • Monitorul Oficial nr. 668/2.9.2015

  Presedintele Romaniei701. Decret privind trecerea in rezerva a unui general-maior cu doua stele din Serviciul de Informatii ExterneCamera Deputatilor60. Hotarire pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei DeputatilorSenatul51. Hotarire pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Biroului permanent al SenatuluiSenatul50. Hotarire...
 • Monitorul Oficial nr. 667/2.9.2015

  Guvernul699. Hotarire privind schimbarea regimului juridic al unei parti dintr-un imobil situat in municipiul Bucuresti si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiAutoritatea de Supraveghere Financiara16....
 • Monitorul Oficial nr. 666/2.9.2015

  Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri1009. Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevazute in cadrul Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceriAutoritatea de...
 • Monitorul Oficial nr. 665/2.9.2015

  Autoritatea de Supraveghere Financiara2. Instructiuni pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Instructiunea Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul...
 • Monitorul Oficial nr. 664/1.9.2015

  Guvernul705. Hotarire pentru aprobarea organizarii de catre Ministerul Transporturilor, in Romania, in luna octombrie 2015, a Reuniunii ministrilor transporturilor din regiunea Organizatiei Cooperarii Economice a Marii Negre (OCEMN), precedata de Reuniunea Grupului de experti responsabil cu discutarea si analizarea declaratiei...
 • Monitorul Oficial nr. 663/1.9.2015

  Guvernul. Metodologie de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala si modelul standard al documentelor elaborate de catre acesteaColegiul Medicilor Dentisti din Romania8. Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului national...
 • Monitorul Oficial nr. 662/1.9.2015

  Guvernul681. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane'' - Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor...
 • Monitorul Oficial nr. 661/1.9.2015

  Presedintele Romaniei704. Decret privind eliberarea din functie a unui judecatorPresedintele Romaniei706. Decret privind eliberarea din functie a unui procurorPresedintele Romaniei707. Decret privind eliberarea din functie a unui procurorPresedintele Romaniei705. Decret privind eliberarea din functie a unui procurorMinisterul Afacerilor Interne104. Ordin...
 • Monitorul Oficial nr. 660/31.8.2015

  Guvernul43. Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania
 • Monitorul Oficial nr. 659/31.8.2015

  Guvernul42. Ordonanta privind dreptul absolventilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate si sanctionarea institutiilor de invatamant care scolarizeaza fara autorizareGuvernul700. Hotarire privind categoriile de cheltuieli si conditiile de finantare a activitatilor de organizare...
 • Monitorul Oficial nr. 658/31.8.2015

  Casa Nationala de Asigurari de Sanatate588. Ordin privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 185/2015
 • Monitorul Oficial nr. 657/31.8.2015

  Colegiul Medicilor Dentisti din Romania6. Decizie privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania in cadrul colegiilor teritorialeAutoritatea de Supraveghere Financiara2034. Decizie privind inchiderea procedurii de redresare financiara prin administrare speciala, revocarea administratorului special, stabilirea starii de...
 • Monitorul Oficial nr. 656/31.8.2015

  Casa Nationala de Asigurari de Sanatate507. Ordin pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializa, contractate de casele de asigurari de sanatate cu furnizorii de servicii de dializa, autorizati si evaluati in conditiile legiiGuvernul683. Hotarire...
 • Monitorul Oficial nr. 655/31.8.2015

  Guvernul39. Ordonanta privind cazierul fiscalGuvernul41. Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologicaMinisterul Afacerilor Interne98. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 8/2011 privind constituirea si functionarea Comisiei de insemne heraldice...
 • Monitorul Oficial nr. 654/28.8.2015

  Presedintele Romaniei699. Decret privind rechemarea unui ambasadorGuvernul679. Hotarire privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobate prin Hotararea Guvernului...