Monitorul Oficial nr. 104/21.2.2013

Admin/ February 21, 2013/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
20. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m^2 care se aplica pentru inchirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate in domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
89. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile cu modificari semnificative de capacitate si pentru instalatiile care isi inceteaza partial sau total functionarea (inchideri) pentru perioada 2013-2020

Ministerul Finantelor Publice
231. Ordin privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free

Ministerul Finantelor Publice
241. Ordin privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
5. Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei gazelor naturale

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
. Metodologie de monitorizare a pietei gazelor naturale

Consiliul Superior al Magistraturii
49. Hotarire pentru completarea Regulamentului Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

Share this Post