Monitorul Oficial nr. 108/12.2.2014

Wkro/ February 12, 2014/ Monitorul Oficial

Primaria Municipiului Buzau
. Lista cuprinzand asociatiile care primesc subventii de la bugetul local in anul 2014, in conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Curtea Constitutionala
542. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 alin. (1^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania

Curtea Constitutionala
544. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011, in ansamblul sau, precum si, in special, ale art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (3) si (5) din ordonanta de urgenta

Guvernul
72. Hotarire privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la institutiile publice

Guvernul
73. Hotarire privind modificarea art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003

Ministerul Finantelor Publice
194. Ordin pentru stabilirea nivelului comisioanelor de gestiune in cadrul Programului privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala si al Programului privind cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

Ministerul Culturii
2034. Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorica ”B”, a ”Crucii de drum cu troita” din comuna Bucium, satul Bucium Sat (langa casa cu nr. 166), judetul Alba

Ministerul Culturii
2035. Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorica ”B”, a ”Crucii de la Piata” din comuna Bucium, satul Poieni (langa casa cu nr. 604), judetul Alba

Ministerul Culturii
2036. Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorica ”B”, a ”Crucii de la Valea lui Stefan” din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (langa casa cu nr. 838), judetul Alba

Ministerul Culturii
2037. Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorica ”B”, a ”Crucii de la Tarau” din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (langa casa cu nr. 615), judetul Alba

Ministerul Culturii
2038. Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorica ”B”, a ”Crucii episcopului Andrei Saguna cu troita” din comuna Bucium, satul Gura Izbitei (langa casa cu nr. 405), judetul Alba

Ministerul Culturii
2039. Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorica ”B”, a ”Crucii de la Tandrau” din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (langa casa cu nr. 632), judetul Alba

Guvernul
77. Hotarire pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.