Monitorul Oficial nr. 111/26.2.2013

Wkro/ February 26, 2013/ Monitorul Oficial

Parlamentul
24. Hotarire pentru completarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei Romaniei

Parlamentul
25. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federala Germania si Regatul Tarilor de Jos (Olanda)

Parlamentul
26. Hotarire privind aprobarea componentei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeana dintre Parlamentul Romaniei si Parlamentul Republicii Moldova

Parlamentul
27. Hotarire pentru completarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 29/1994 privind stabilirea organizatiilor internationale la care participa Parlamentul Romaniei

Parlamentul
28. Hotarire privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii

Parlamentul
29. Hotarire privind numirea directorului general al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES

Guvernul
7. Ordonanta urgenta privind modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
27. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 163/2012 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicatie geografica

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
31. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
124. Ordin privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Bolintin-Deal, judetul Giurgiu

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
195. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
246. Ordin privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judete si municipiul Bucuresti

Ministerul Finantelor Publice
252. Ordin pentru publicarea Acordului dintre autoritatea competenta din Romania si autoritatea competenta din Confederatia Elvetiana, semnat la Berna la 6 decembrie 2012 si la Bucuresti la 14 decembrie 2012, cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre Romania si Confederatia Elvetiana, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2011, pentru amendarea Conventiei dintre Romania si Confederatia Elvetiana privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere, semnata la Bucuresti la 25 octombrie 1993

Ministerul Finantelor Publice
. Acord cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre Romania si Confederatia Elvetiana, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2011, pentru amendarea Conventiei dintre Romania si Confederatia Elvetiana privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere, semnata la Bucuresti la 25 octombrie 1993

Ministerul Culturii
2096. Ordin pentru acreditarea Complexului Muzeal Judetean Neamt

Ministerul Finantelor Publice
248. Ordin privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judete si municipiul Bucuresti

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.