Monitorul Oficial nr. 111/11.2.2015

Admin/ February 11, 2015/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare la Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului finantelor publice nr. 2.396/2014/103/2015 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platii restituirilor prevazute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului, precum si a instructiunilor de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2015

Ministerul Transporturilor
. Program NATIONAL de siguranta in aviatia civila

Ministerul Transporturilor
65. Ordin pentru aprobarea Programului national de siguranta in aviatia civila si pentru numirea directorului general al Autoritatii Aeronautice Civile Romane ca manager responsabil pentru implementarea si monitorizarea functionarii Programului national de siguranta in aviatia civila

Presedintele Romaniei
273. Decret pentru numirea unui consilier prezidential

Share this Post