Monitorul Oficial nr. 113/27.2.2013

Admin/ February 27, 2013/ Monitorul Oficial

Guvernul
53. Hotarire privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coasta, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
58. Hotarire privind prorogarea termenului prevazut la art. II din Hotararea Guvernului nr. 1.275/2012 pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010, precum si pentru prelungirea pana la 28 februarie 2013 a prevederilor acesteia si a termenului prevazut la art. II din Hotararea Guvernului nr. 1.280/2012 pentru modificarea art. 11^1 din Hotararea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, precum si pentru prelungirea pana la data de 28 februarie 2013 a aplicarii prevederilor acesteia

Ministerul Culturii si Patrimoniului National
2655. Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale/funerare, grupa valorica B, a imobilului ”Mormantul magistratului Constantin Crupenschi” din Cimitirul ”Eternitatea”, parcela 12/1, municipiul Iasi, judetul Iasi

Ministerul Sanatatii
174. Ordin privind acreditarea unitatii sanitare Societatea Comerciala ”Medico Science” – S.R.L. pentru activitatea de banca de celule stem hematopoietice din sangele placentar, mostre de sange din cordonul ombilical, mostre de tesut din cordonul ombilical si celule stem mezenchimale din tesutul cordonului ombilical

Ministerul Educatiei Nationale
3271. Ordin pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.239/2012

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
7. Ordin privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 22/2012

Camera Consultantilor Fiscali
3. Hotarire privind aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2013

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013

Share this Post