Monitorul Oficial nr. 115/28.2.2013

Wkro/ February 28, 2013/ Monitorul Oficial

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
157. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.334/878/2012 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010, si de prelungire a aplicabilitatii acestuia pana la data de 28 februarie 2013

Ministerul Sanatatii
208. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.334/878/2012 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010, si de prelungire a aplicabilitatii acestuia pana la data de 28 februarie 2013

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
151. Ordin pentru prorogarea termenului prevazut la art. I din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.330/880/2012 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010

Guvernul
8. Ordonanta urgenta privind reorganizarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Guvernul
57. Hotarire privind recunoasterea Asociatiei Handicapatilor Fizici Judetul Harghita ca fiind de utilitate publica

Guvernul
59. Hotarire privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Mitea Ilie Dumitru Haralambie din functia publica de prefect al judetului Neamt in functia publica de inspector guvernamental

Guvernul
60. Hotarire privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Neamt de catre domnul Lazar George

Guvernul
61. Hotarire privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Constanta de catre domnul Selamet Iucsel

Primul-Ministru
136. Decizie pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 104/2013 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru resursele umane in domeniul administratiei publice

Primul-Ministru
137. Decizie privind infiintarea Comitetului tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare

Ministerul Apararii Nationale
M.9. Ordin pentru aprobarea Normelor privind protectia informatiilor clasificate in Ministerul Apararii Nationale

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
32. Ordin privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2013

Ministerul Sanatatii
207. Ordin pentru prorogarea termenului prevazut la art. I din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.330/880/2012 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.