Monitorul Oficial nr. 116/17.2.2014

Wkro/ February 17, 2014/ Monitorul Oficial

Guvernul
89. Hotarire pentru completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2013

Guvernul
88. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Afacerilor Interne

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” – S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2014

Curtea Constitutionala
4. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (1) lit. e) raportate la cele ale art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Ministerul Educatiei Nationale
3076. Ordin privind organizarea si desfasurarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2013-2014

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
83. Ordin privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2014

Ministerul Transporturilor
51. Ordin pentru aplicarea Rezolutiei A.1050(27) privind accesul la spatiile inchise la bordul navelor, adoptata de Adunarea Organizatiei Maritime la 30 noiembrie 2011

Guvernul
90. Hotarire pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.