Monitorul Oficial nr. 118/16.2.2016

Admin/ February 16, 2016/ Monitorul Oficial

Ministerul Afacerilor Interne
15. Ordin privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Acordului suplimentar scris, sub forma schimbului de scrisori, semnat la Varsovia la data de 30 septembrie 2015 si la Bucuresti la data de 29 decembrie 2015, pentru prelungirea valabilitatii Acordului-cadru pe linie de pregatire dintre Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene – Frontex, semnat la Bucuresti la 30 mai 2012 si la Varsovia la 31 mai 2012

Camera Auditorilor Financiari din Romania
78. Hotarire privind aprobarea Listei cuprinzand auditorii financiari care au fost autorizati in alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei

Camera Auditorilor Financiari din Romania
82. Hotarire privind adoptarea Standardelor internationale de control al calitatii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare si servicii conexe, emise de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) – editia 2014, traduse si revizuite

Curtea Constitutionala
813. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. VII alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor masuri bugetare

Curtea Constitutionala
802. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

Curtea Constitutionala
810. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. (1) si art. 268 alin. (1) lit. c) teza intai din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Senatul
10. Hotarire privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind asigurarea portabilitatii transfrontaliere a serviciilor de continut online in cadrul pietei interne COM (2015) 627 final

Curtea Constitutionala
797. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

Share this Post