Monitorul Oficial nr. 124/17.2.2016

Admin/ February 17, 2016/ Monitorul Oficial

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
144. Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale

Curtea Constitutionala
828. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 alin. (3) si ale art. 274 teza a doua din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei

Curtea Constitutionala
829. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), (2) si (6), art. 2 alin. (1) si (2), art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, precum si a anexelor nr. 2 si nr. 3b la lege

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1968. Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI 0138 Padurea Bolintin

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
71. Ordin privind aprobarea coordonatorilor nationali si a atributiilor acestora in vederea coordonarii tehnice si metodologice pentru implementarea programelor nationale de sanatate curative

Share this Post