Monitorul Oficial nr. 129/21.2.2014

Wkro/ February 21, 2014/ Monitorul Oficial

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
189. Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii publice si al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componentei si atributiilor Comisiei de experti de medicina muncii acreditati de Ministerul Sanatatii si de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

Senatul
4. Decizie privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 24-25 februarie 2014

Guvernul
110. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome ”Monitorul Oficial”, regie autonoma aflata sub autoritatea Guvernului Romaniei, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului

Ministerul Sanatatii
100. Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii publice si al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componentei si atributiilor Comisiei de experti de medicina muncii acreditati de Ministerul Sanatatii si de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
192. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Autoritatea de Supraveghere Financiara
2. Regulament privind modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 3/2013 pentru autorizarea si functionarea contrapartilor centrale emis in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii, aprobat prin Hotararea Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 28/2013

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.