Monitorul Oficial nr. 13/8.1.2016

Admin/ January 8, 2016/ Monitorul Oficial

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
172. Decizie privind constituirea Comisiei pentru renegocierea remuneratiilor (procentuale si minime) prevazute in Metodologia privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert si a celor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 5 iulie 2011, prin Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 216/2011 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Deciziei civile nr. 153A din 12 mai 2011 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala

Curtea Constitutionala
746. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4, art. 5, art. 9 si art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Guvernul
1024. Hotarire pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, si Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), semnat la Bucuresti la 2 noiembrie 2015

Ministerul Afacerilor Externe
. Acord DE COLABORARE intre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei, prin Departamentul Consular, si Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM)

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
1486. Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 185/2015

Share this Post