Monitorul Oficial nr. 130/20.2.2015

Admin/ February 20, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
106. Hotarire privind alocarea temporara, pentru lunile februarie si martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporara, pentru lunile ianuarie si februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari
24. Hotarire pentru aprobarea Normei ”Contragarantii EximBank in numele si in contul statului” (NI-GAR-11-I/0)

Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari
21. Hotarire pentru aprobarea Normei ”Asigurarea garantiilor de export in numele si in contul statului” (NI-ASR-08-I/0)

Ministerul Finantelor Publice
178. Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008

Ministerul Finantelor Publice
168. Ordin privind abrogarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul administrarii si monitorizarii contribuabililor mari si mijlocii

Ministerul Finantelor Publice
162. Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor nr. 767/2000 pentru aprobarea Instructiunilor cuprinzand procedura de asistare a contribuabililor in domeniul fiscal

Ministerul Finantelor Publice
161. Ordin pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.154/2014

Guvernul
107. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonoma de interes national aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

Share this Post