Monitorul Oficial nr. 133/19.2.2016

Admin/ February 19, 2016/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 19/2016 privind transmiterea unei parti din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Justitiei in administrarea Ministerului Fondurilor Europene, precum si transmiterea, fara plata, a unor bunuri mobile, proprietate privata a statului, din patrimoniul Ministerului Justitiei in patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 28 ianuarie 2016

Autoritatea de Supraveghere Financiara
361. Decizie privind sanctionarea Societatii LCG CONCEPT – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii de asigurare

Primul-Ministru
71. Decizie privind inlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

Primul-Ministru
72. Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componentei Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor

Guvernul
91. Hotarire privind acordarea de catre Romania a unui ajutor umanitar extern de urgenta, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, precum si pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2016

Guvernul
92. Hotarire pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor

Guvernul
93. Hotarire pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Guvernul
. Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Monitorul Oficial
. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 965/2014 privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Botosani a unui imobil aflat in domeniul public al statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 819 din 10 noiembrie 2014

Share this Post