Monitorul Oficial nr. 137/24.2.2015

Admin/ February 24, 2015/ Monitorul Oficial

Consiliul Local
. Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile carora li s-au acordat subventii de la bugetul local al sectorului 6 pentru anul 2015, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Autoritatea de Supraveghere Financiara
243. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii W BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

Curtea Constitutionala
15. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Inalta Curte de Casatie si Justitie
7. Decizie [A] referitoare la recursul in interesul legii privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare

Ministerul Tineretului si Sportului
83. Ordin privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea si atestarea ca antrenor intr-o ramura de sport

Ministerul Sanatatii
145. Ordin pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor

Share this Post