Monitorul Oficial nr. 139/24.2.2015

Admin/ February 24, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Finantelor Publice
170. Ordin pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla

Ministerul Sanatatii
1569. Ordin privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a ”Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
2256. Ordin privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a ”Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
3179. Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
242. Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societatii SCHWABEN BUSINESS PARK PETRESTI – S.R.L.

Ministerul Finantelor Publice
197. Ordin privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia

Ministerul Sanatatii
169. Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 477/2009 privind infiintarea Registrului National de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul National de Transplant din cadrul unitatilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe si stabilirea datelor necesare inregistrarii unei persoane pentru atribuirea codului unic de inregistrare la Agentia Nationala de Transplant

Ministerul Finantelor Publice
141. Ordin privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a ”Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”

Share this Post