Monitorul Oficial nr. 144/26.2.2015

Admin/ February 26, 2015/ Monitorul Oficial

Parlamentul
15. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Presedintele Romaniei
291. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie

Parlamentul
14. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie

Presedintele Romaniei
290. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

Parlamentul
13. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

Presedintele Romaniei
292. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Camera Auditorilor Financiari din Romania
11. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 35/2014 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar

Autoritatea de Supraveghere Financiara
293. Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societatii ZOE Broker Asigurare-Reasigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

Autoritatea de Supraveghere Financiara
292. Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societatii UNIBROKER Dobrogea Broker de Asigurare Reasigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

Autoritatea de Supraveghere Financiara
291. Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societatii SOLVENTA Broker de Asigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

Autoritatea de Supraveghere Financiara
290. Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societatii SITAL ASIGURARI – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

Ministerul Afacerilor Interne
19. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activitatii si delegarea unor competente in cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Guvernul
112. Hotarire pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

Curtea Constitutionala
33. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 120^1 alin. (1), alin. (2) lit. c) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Share this Post